Làm vậy nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ giới tính giữa những phần với nhau, và mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ tư duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy cân xứng với bạn

Những mẹo này là điểm bước đầu để tạo thành một sơ đồ bốn duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây cất mà bạn chọn nên nhờ vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều quan trọng nhất là, hãy suy nghĩ về khán giả của người tiêu dùng khi tạo sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tứ duy của bạn?Nó buộc phải phải cụ thể đến mức nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tư duy của bạn hấp dẫn hơn?