Sơ đồ hóa kỹ năng lý thuyết sẽ giúp đỡ bạn dễ ghi nhớ bên cạnh đó nhớ lâu hơn. Tuyển chọn sinh số xin được gửi đến các cử tử sơ đồ bốn duy môn Sinh học lớp 12 để tìm hiểu thêm dưới đây.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm các chương, bài xích như sau:

1/ Chương 1: bề ngoài Di Truyền Và thay đổi Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã cùng dịch mãBài 3: Điều hòa hoạt động genBài 4: Đột biến hóa genBài 5: Nhiễm sắc đẹp thể và hốt nhiên biến cấu trúc nhiễm sắc đẹp thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm dung nhan thể trên tiêu phiên bản cố định cùng trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy lý lẽ Của hiện tượng lạ Di Truyền

Bài 8: Quy phương tiện Menđen Quy vẻ ngoài phân liBài 9: Quy quy định phân li độc lậpBài 10: liên quan gen và ảnh hưởng đa hiệu của genBài 11: links gen với hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính cùng di truyền bên cạnh nhânBài 13: Ảnh hưởng trọn của môi trường lên sự thể hiện của genBài 15: bài xích tập chương I cùng chương II

3/ Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: cấu trúc di truyền cùng quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: lựa chọn giống trang bị nuôi và cây xanh dựa trên nguồn biến tấu tổ hợpBài 19: sinh sản giống bằng phương thức gây hốt nhiên biến và technology tế bàoBài 20: tạo nên giống new nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: di truyền Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: đảm bảo an toàn vốn ren của loài tín đồ và một trong những vấn đề làng hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: bằng chứng Và hiệ tượng Tiến Hóa

Bài 24: Các minh chứng tiến hóaBài 25: lý thuyết Lamac cùng học thuyết ĐacuynBài 26: giáo lý tiến hóa tổng hợp hiện đạiBài 27: quá trình hình thành quần thể mê say nghiBài 28: LoàiBài 29: quy trình hình thành loàiBài 30: quy trình hình thành chủng loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự tạo nên Và cách tân và phát triển Của sự sống Trên Trái Đất

Bài 32: nguồn gốc sự sốngBài 33: Sự trở nên tân tiến của sinh giới qua những đại địa chấtBài 34: Sự tạo nên loài người

8/ Chương 8: thành viên Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường thiên nhiên sống với các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh đồ gia dụng và quan hệ giữa những cá thể trong quần thểBài 37: các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh thứ (tiếp theo)Bài 39: vươn lên là động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần xóm Sinh Vật

Bài 40: Quần làng mạc sinh đồ vật và một số đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn nắm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và đảm bảo Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: bàn bạc vật hóa học trong hệ sinh tháiBài 44: quy trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: thực hành Quản lí với sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Sơ vật dụng hóa kỹ năng và kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*