Nội dung bài xích học trình bày các khái niệm, có mang về Anđehit - Xeton cũng giống như các tính chất vật lí, hóa học, ứng dụng thực tế của nó.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy andehit


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Anđehit

1.2.Xeton

2. Bài xích tập minh hoạ

2.1.Bài tập Anđehit - Xeton - Cơ bản

2.2.Bài tập Anđehit - Xeton - Nâng cao

3. Rèn luyện Bài 44 hóa học 11

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài tập SGK với Nâng cao

4. Hỏi đáp vềBài 44 Chương 9 hóa học 11


1.1.1. Định nghĩa, Phân loại, Danh phápa. Định nghĩaLà hợp chất hữu cơ phân tử có chứa đội –CH=O links trực tiếp với gốc hidrocacbon hay nguyên tử HNhóm-CHO là team chức của andehit, được điện thoại tư vấn là team cacbandehit.Ví dụ: HCH=O,CH3CH=Ob. Phân loại

Dựa vào quánh điểm cấu tạo của cội Hidrocacbon với số team chức -CH=O phân chia thành:

Anđehit no, mạch hở, đối chọi chức như HCHO; CH3CHO,...Có cách làm tổng quát:CnH2n+1CHO (x(geq)0) tốt CnH2nO (n(geq)1)Anđehit không noAnđehit thơmc. Danh pháp

Cách hotline tên Anđehit bởi tên ráng thế:

Bước 1:Chọn mạch C nhiều năm nhất cất nhóm -CHO làm mạch chính.Bước 2:Đánh số từ bỏ Cacbon ở team chức -CHOBước 3:Hidrocacbon khớp ứng + al

Ví dụ:

*

*

1.1.2. Đặc điểm cấu tạo. đặc thù vật lí.a. Đặc điểm cấu tạo

*

Liên kết C=O bao gồm 1 liên kết xích ma((sigma))bền và 1 link pi ((pi))kém bền lâu hơn ⇒ Có tính chất giống anken (tham gia phản nghịch ứng cộng, bội phản ứng oxi hóa)

b. đặc điểm vật lí

HCHO, CH3CHO là chất khí, tan tốt trong nước, có ánh nắng mặt trời sôi thấp.

Các anđehit tiếp sau là hóa học lỏng hoặc chất rắn, độ tan trong nước sút dần theo hướng tăng của phân tử khối.

Dung dịch nước của anđehit fomic được gọi là fomon. Dung dịch HCHO (37-40%) được call là fomalin.

Do anđehit không tồn tại liên kết H nên ánh sáng sôi thấp rộng ancol tương ứng.

1.1.3. đặc thù hóa họca. Bội phản ứng cộng Hidro

CH3–CH=O + H2CH3 – CH2 – OH

(anđehit axetic) (ancol etylic)

b. Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn.Các em tiến hành quan liền kề thí nghiệm tráng bội nghĩa của anđehit fomic sau:

Hiện tượng: tất cả kết tủa trắng. Lúc ngâm dung dịch trong ly nước lạnh một thời hạn thì thấy bên trên thành ống nghiệm có bám một lớp sắt kẽm kim loại trắng sáng, có thể soi gương được.

Xem thêm: 1 M Khối Bằng Bao Nhiêu Lít Nước, Một Khối Là Bao Nhiêu Mét Vuông

Giải thích:HCHO + 2AgNO3 + H2O + 3NH3→HCOONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag(downarrow)Nhận xét:Anđehit vừa biểu hiện tính thoái hóa vừa miêu tả tính khử.Khi bị khử, anđehit đưa thành ancol bậc I tương ứng.Khi bị oxi hóa, anđehit chuyển thành axit cacboxylic (hoặc muối hạt của axit cacboxylic) tương ứng.1.1.4. Điều chếa. Tự ancol

R – CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow) R – cho + Cu + H2O

Ví dụ:CH3–CH2OH + CuO(oversett^0 ightarrow)CH3CHO + Cu + H2O

b. Từ bỏ HidrocacbonTừ Metan:CH4 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)H-CH=O + H2O

(Fomanđehit)

Từ Etilen: 2CH2 = CH2 + O2 (oversetxt,t^0 ightarrow)2 CH3 – CH=O

(Axetanđehit)

1.1.5. Ứng dụngLà nguyên vật liệu sản xuất nhựa phenol - formanđehit, nhựa urê - formanđehitNước của formanđehit (fomon) dùng làm tẩy uế, làm chất cạnh bên trùng...Anđehit axetic dùng sản xuất axit axetic làm nguyên vật liệu cho nhiều ngành sản xuất
1.2.1. Định nghĩaLà hợp chất hữu cơ có chứa nhóm >C=O links trực tiếp với 2 cội hidrocacbonVí dụ: CH3COCH3 (đimetylxeton hoặc axeton), CH3COC6H5(Metyl phenyl xeton hoặc axeton phenon)1.2.2. đặc thù hóa học

CH3–CO–CH3+ H2CH3–CH(OH)– CH3

Khác với anđehit, xeton không gia nhập phản ứng tráng bạc.

1.2.3. Điều chếa. Trường đoản cú ancol

R – CH(OH) – R’ + CuO (oversett^0 ightarrow)R – co – R’ + Cu +H2O

Ví dụ: CH3–CO–CH3 +CuO(oversett^0 ightarrow)CH3–CHOH–CH3+ Cu+ H2O

b. Trường đoản cú Hidrocacbon

Oxi hóa không hoàn toàn Cumen chiếm được axeton cùng Phenol theo sơ đồ:

*

1.2.4. Ứng dụng

Axeton làm cho dung môi hoà tan được rất nhiều chất hữu cơ.


Bài 1:

Cho andehit no, mạch hở, gồm công thức CnHmO2. Mối quan hệ giữa n cùng với m là:

Hướng dẫn:

Andehit no mạch hở CnHmO2có hai team -CHO(Rightarrow sum n lk pi = 2)(\ Delta =frac2x+2-y2 Rightarrow 2frac2n+2-m2 \ 4 = 2n+2-m Rightarrow m = 2n - 2)

Bài 2:

Chia tất cả hổn hợp X gồm hai andehit no, đối chọi chức, mạch hở thành nhì phần bởi nhau:- Phần 1: Đem đốt cháy trọn vẹn thu được 0,54 gam H2O.- Phần 2: Cho tác dụng hết với H2dư (Ni, t0) thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn thích hợp Y, thu được V lít CO2(đktc).Giá trị của V là:

Hướng dẫn:

Gọi CTTQ:(C_arnH_2arn+1CHO)TN1:(C_arnH_2arn+1CHO +O_2 ightarrow (arn+1)H_2O)TN2:(C_arnH_2arn+1CHO xrightarrow<2+O_2>1+H_2(arn+1)CO_2)(Rightarrow n_CO_2 = n_H_2O = 0,03 mol)(Rightarrow V_CO_2 = 0,672 (l))

Bài 3:

Cho 14,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 andehit đối kháng chức, no, đồng đẳng kế tiếp chức năng hết cùng với H2tạo ra 15,2 gam các thành phần hỗn hợp hai ancol.Vậy phương pháp hai ancol là:

Hướng dẫn:

Theo định cơ chế bảo toàn cân nặng ta có:

(n_H_2=frac15,2-14,62=0,3(mol))

Anđehit no, solo chức cộng hidro theo tỉ lệ 1:1 nên :

(n_andehit=n_H_2=0,3(mol))

(Rightarrow M=frac14,60,3approx 48,67)

→ hai andehit là CH3CHO với C2H5OH

Bài 4:

Cho tất cả hổn hợp HCHO với H2đi qua ống đựng bột Ni nung nóng, thu được hỗn hợp X. Dẫn tổng thể sản phẩm thu được vào trong bình đựng nước giá buốt thấy cân nặng bình tăng 11,8 gam.Lấy toàn cục dung dịch trong bình cho chức năng dung dịch AgNO3trong dung dịch NH3dư tạo nên 21,6 gam Ag. Trọng lượng ancol gồm trong X là:

Hướng dẫn:

Ancol thu được là CH3OH

Khối lượng bình nước tăng bao hàm khối lượng của CH3OH và HCHO dư

Khi cho toàn cục dung dịch trong bình vào AgNO3/NH3chỉ gồm HCHO tác dụng

(n_HCHO=frac14n_Ag=0,05gam)

(Rightarrow m_HCHO=1,5 gam)

(m_CH_3OH=11,8-1,5=10,3gam)


Bài 1:

Hỗn thích hợp T tất cả hai andehit no mạch hở:Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a mol tất cả hổn hợp T nhận được a mol H2OThí nghiệm 2: Hidro hóa a mol các thành phần hỗn hợp T bắt buộc 1,4a mol H2Nếu mang đến m gam T tính năng với một lượng hỗn hợp AgNO3/NH3thu được một mol Ag thì m có mức giá trị:

Hướng dẫn:

T: 2 andehit no, mạch hở(\ C_overlinexH_overlineyO_overlinez xrightarrow<> fracoverliney2H_2O \ a ightarrow fracaoverliney2 = a \ overliney = 2)(\ eginmatrix HCHO \ x endmatrix eginmatrix HOC-CHO \ y endmatrix)(\ HCHO + H_2 ightarrow CH_3OH \ x ightarrow y \ HOC-CHO+ 2H_2 ightarrow HO-CH_2-CH_2-OH \ y ightarrow 2y \ left.eginmatrix x + y = a \ x + 2y = 1,4a endmatrix ight}fracxy=frac32 \ HCHO ightarrow 4Ag \ 3t ightarrow 12t \ HOC-CHO ightarrow 4Ag \ 2t ightarrow 8t \ n_Ag = 1 mol = 20 t \ t = frac120 = 0,05 mol \ m = 30.3.0,05+58.2.0,05 = 10,3 gam)

Bài 2:

Hỗn phù hợp X tất cả H2và 2 anđehit (no, 1-1 chức, mạch hở, M 3/NH3dư, chiếm được m gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của m là:

Hướng dẫn:

(\ overlineM_hh X = 5,1534 .4 = 20,6136 \ overlineM_hh Y = 10,3068.4=41,2272 \ fracd_XM_Y = fracn_Yn_X = frac12)⇒ trả sử thuở đầu có 0,88 mol tất cả hổn hợp X thì sau bội nghịch ứng sót lại 0,44 mol hỗn hợp Y⇒ ngiảm(= n_X - n_Y = n_H_2 = 0,44 mol)Mặt khac, do andehit no, đối kháng chức, mạch hở, bội phản ứng xảy ra hoàn toàn(\ Rightarrow sum n_CHO = 0,44 mol \ n_hh X = 0,88.20,6136 = 18,139968 gam \ m_andehit = 17,259968 gam \ Rightarrow overlineM_hh andehit = 39,2272)⇒ các thành phần hỗn hợp chứa HCHO (M = 30)Đặt nHCHO= x mol; nandehitcòn lại= y mol⇒ có hệ phương trình:(left{eginmatrix x + y = 0,44 \ 30x + M_y = 17,259968 endmatrix ight.)Ta tất cả bảng sau:

*