toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau khoản thời gian điền vào vị trí trống khẳng định dưới đây trở thành xác định đúng:

"Số cạnh của một hình nhiều diện phệ luôn.......số khía cạnh của hình nhiều diện ấy."

A. Bởi B. Bé dại hơn hoặc bằng

C. Bé dại hơn D. Mập hơn


*

Chọn D.

Bạn đang xem: Số cạnh của một hình đa diện luôn

Vì vào một khối đa diện mỗi khía cạnh có tối thiểu ba cạnh với mỗi cạnh là cạnh tầm thường của đúng nhì mặt bên đề xuất ta tất cả 2c ≥ 3m. Suy ra c > m.Hãy chọn nhiều từ (hoặc từ) cho tiếp sau đây để sau khi điền nó vào khu vực trống mệnh đề sau trở nên mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình đa diện luôn luôn …………..…… số mặt của hình nhiều diện ấy.”

A. bằng

B. nhỏ rộng hoặc bằng

C. nhỏ hơn

D. lớn hơn


Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau thời điểm điền nó vào chỗ trống mệnh đề sau vươn lên là mệnh đề đúng:

“Số cạnh của một hình nhiều diện luôn …………..…… số mặt của hình nhiều diện ấy.”

A. bằng

B. nhỏ dại hơn hoặc bằng

C. nhỏ rộng

D. Bự hơn


Hãy chọn cụm từ (hoặc từ) cho dưới đây để sau thời điểm điền nó vào chỗ trống xác định sau trở thành xác minh đúng:

"Số cạnh của một hình nhiều diện luôn..........số đỉnh của hình đa diện ấy".

A. Bởi B. Phệ hơn

C. Nhỏ hơn D. Nhỏ hơn hoặc bằng


Chọn B.

Vì trong một khối nhiều diện mỗi đỉnh có ít nhất 3 cạnh đi qua và từng cạnh nối hai đỉnh đề xuất ta có 2c ≥ 3đ. Suy ra c > đ.


Cho khối nhiều diện có tất cả các mặt phần đa là tam giác và những mệnh đề như thế nào sau đây:

(1). Số phương diện của khối nhiều diện luôn là số chẵn. (2). Số cạnh của khối nhiều diện luôn là số lẻ.

Khẳng định nào tiếp sau đây là đúng ?

A. Chỉ gồm (1) đúng 

B. Cả (1) và  (2) sai. 

C. Chỉ có  (2) đúng. 

D. Cả (1) với (2) đúng.


Cho khối nhiều diện có tất cả các mặt hầu như là tam giác và những mệnh đề nào sau đây:

(1). Số mặt của khối nhiều diện luôn là số chẵn. (2). Số cạnh của khối đa diện luôn luôn là số lẻ.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A. Chỉ có (1) đúng

B. Cả (1) với (2) sai.

C. Chỉ tất cả (2) đúng.

D. Cả (1) và (2) đúng.


Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào đúng? Số các cạnh của hình đa diện luôn:

A. lớn hơn 7

B. to hơn hoặc bằng 8

C. lớn hơn 6

D. lớn hơn hoặc bởi 6


Trong các mềnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

Số những cạnh của hình nhiều diện đều luôn luôn:

A. lớn hơn 6

B. to hơn 7

C.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Summit Là Gì, Summit Tiếng Anh Là Gì

to hơn hoặc bằng 8

D. to hơn hoặc bằng 6


Mỗi cạnh của một hình nhiều diện là cạnh thông thường của đúng n khía cạnh của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

*

*

*

*


Mỗi cạnh của một hình đa diện là cạnh thông thường của đúng n mặt của hình đa diện đó. Mệnh đề nào dưới đây đúng?