Tạo folder để cất source code tủ sách smartyGiải nén thư mục vừa cài về, chỉ cần dùng thư mục “libs”Chép đều thứ trong thư mục “libs” vào DOCUMENT_ROOTsmarty_examplesmartyCấu trúc folder của folder project như sau:

DOCUMENT_ROOT (e.g c:/Apache24/htdocs)

|-smarty_example

|-smarty

|-view

|-view_c

2. Ví dụ đối kháng giản

a. Chuẩn bị tệp tin template nhằm hiển thị có tên “index.tpl”

View này vẫn hiển thị thay đổi “name” ra ngoài màn hình.

Bạn đang xem: Smarty là gì

b. Sẵn sàng back-end để cung cấp dữ liệu mang đến view

Chúng ta sẽ chuẩn bị khởi tạo smarty nhằm nó rất có thể hoạt động. Đồng thời, cũng thực hiện sẵn sàng dữ liệu để hiển thị ra view.

Đầu tiên, bọn họ phải khai báo smarty vào PHP, sau đó cấu hình các thư mục cần thiết như: view (chứa những template dạng .tpl), view_c (các template đang compile ra dạng .php) nhằm smarty hoàn toàn có thể hoạt động. Sau đó để áp dụng một trở nên nào kia của PHP vào smarty, ta thực hiện gán biến đó qua smarty bằng lệnh “assign”. Cuối cùng để điện thoại tư vấn view, ta hotline hàm “display”.

3. điều khiển Smarty nhằm sử dụng thuận lợi hơn (Cá nhân hóa Smarty)

Ta sẽ tạo 1 lớp bắt đầu mang thương hiệu “mySmarty” để bọc lớp “Smarty” gốc lại, nhằm hoàn toàn có thể thực hiện nay được các cấu hình mong muốn. Ta hoàn toàn có thể đặt tệp tin này ở bất kể đâu, tuy nhiên để thuận tiện, ta thường để file này bình thường thư mục cất Smarty của project.

Như vậy, ta chỉ cần cấu hình đường dẫn để smarty chứa những file compiled cùng thư mục chứa các file template một lần duy nhất. Trong tương lai khi thực hiện smarty, ta sẽ thực hiện lớp “mySmarty” nỗ lực cho lớp “Smarty”, và không phải phải cấu hình gì thêm. Lấy ví dụ (ở mục 2) sẽ được viết lại tệp tin back-end như sau:

4. Cú pháp Smarty đối kháng giản

a. Biến

b. Hàm cùng thuộc tính

funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″

Every Smarty tag either prints a variable or invokes some sort of function. These are processed and displayed by enclosing the function and its attributes within delimiters like so: funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″.Attributes lớn Smarty functions are much like HTML attributes. Static values don’t have khổng lồ be enclosed in quotes, but it is required for literal strings.

c. Escape mã thực thi

literal tags allow a block of data lớn be taken literally. This is typically used around Javascript or stylesheet blocks where curly braces would interfere with the template delimiter syntax.

d. Các hàm có sẵn vào Smarty

if,elseif,else

for

foreach foreachelse

include

It’s used for including other templates in the current template. Any variables available in the current template are also available within the included template.

assign

It is used for assigning template variables during the execution of a template.

Xem thêm: Khi Nói Về Peptit Và Protein Phát Biểu Nào Sau Đây Là Sai ?

strip

Anything within strip/strip tags are stripped of the extra spaces or carriage returns at the beginnings và ends of the lines before they are displayed.

capture

It is used to collect the output of the template between the tags into a variable instead of displaying it

Link code tham khảo: https://drive.google.com/open?id=0B-5fkWexH-GOY2lOQ2szSExGWmM