Giới từ trong giờ Anh là đông đảo từ được dùng để làm thể hiện mối quan hệ của danh từ, đại tự (hoặc rất nhiều thành tố ngữ pháp không giống thực hiện tác dụng như danh từ) với phần còn sót lại của câu.

Bạn đang xem: Sau of dùng gì


*

Giới tự là gì với cách áp dụng giới từ bỏ trong tiếng Anh thì không phải ai ai cũng biết. Các phương pháp giải thích và ứng dụng đơn giản dễ dàng trong bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn học giới tự hiệu quả.

Giới tự là gì?

Giới từ (preposition) là hầu như từ được sử dụng để thể hiện quan hệ của danh từ, đại trường đoản cú (hoặc các thành tố ngữ pháp khác thực hiện chức năng như danh từ) với phần còn sót lại của câu. Số đông danh từ hoặc đại tự được kết nối với nhau bởi giới từ điện thoại tư vấn là tân ngữ của giới từ.

Một vài ba giới tự trong tiếng Anh phổ biến là in, on, for, to, of, with, about…

Các nhiều loại giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Có 8 các loại giới từ bỏ trong tiếng Anh:

Giới từ chỉ thời gian

Giới trường đoản cú chỉ vị trí

Giới từ bỏ chỉ xu hướng hành động

Giới từ chỉ tác nhân

Giới tự chỉ cách thức công cụ

Giới từ chỉ lý do, mục đích

Giới trường đoản cú chỉ quan lại hệ

Giới từ chỉ nguồn gốc

Giới từ bỏ chỉ thời gian

Giới tự chỉ thời gian dùng để mô tả thời điểm hoặc khoảng thời hạn một hành động, sự kiện diễn ra.

At: Sử dụng khi nói về một thời điểm xác minh trong ngày

Ví dụ: at noon, at 5 a.m.

In: Sử dụng cùng với tháng, năm, hoặc một trong những buổi nào đó trong ngày

Ví dụ: in 2020, in the morning

On: Sử dụng khi nói về một trang bị trong tuần hoặc một ngày cụ thể trong tháng

Ví dụ: on the 28th of October, on Monday

For: Sử dụng khi nói về một khoảng chừng thời gian

Ví dụ: for 3 months, for years

Since: Sử dụng khi nói đến một thời điểm ví dụ trong thừa khứ

Ví dụ: since last Monday, since 2016

During (Trong khi): Diễn tả một hành động/ sự kiện diễn ra đồng thời với cùng một hành động/sự khiếu nại trong khoảng thời gian nào đó

Ví dụ: during class, during the meeting

By (trước khi): Sử dụng khi diễn tả một thời điểm ví dụ ở tương lai, trong đó hành vi được nhắc đến phải kết thúc trước đó

Ví dụ: by 8 a.m., by 2021

Before (trước khi): Diễn tả một hành vi xảy ra trước một hành động, sự kiện, thời khắc nào đó

Ví dụ: before lunch, before departure

After (sau khi): Diễn tả một hành vi xảy ra sau một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: after dinner, after classroom

*
Ví dụ cách sử dụng giới từ “before”

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới trường đoản cú chỉ địa chỉ trong giờ đồng hồ Anh sử dụng để mô tả nơi chốn của một sự đồ trong mối đối sánh với sự đồ khác, hoặc khu vực một vấn đề xảy ra.

At: thực hiện khi nói đến một điểm hoặc một vị trí cầm thể

Ví dụ: at the hospital, at the corner of the street

In: thực hiện khi nói về một không khí khép kín

Ví dụ: in the car, in the drawer, in the Africa

On: Ở trên bề mặt, bên trên một trang bị nào đó

Ví dụ: on the table, on a wall

By, near, close to: Miêu tả sự gần cận về khía cạnh địa lý, khoảng tầm cách

Ví dụ: by/near/close lớn the beach

Next to, beside: Một người/ sự đồ dùng nào kia ở ngay cạnh bên người/ sự đồ dùng khác

Ví dụ: next khổng lồ each other, beside the factory

Between: Một tín đồ sự/vật làm sao đó trọng tâm hai người/sự đồ gia dụng khác

Ví dụ: between the library & the restaurant

Behind: Miêu tả vị trí của một người/ sự vật ở vùng sau người/ sự thứ khác

Ví dụ: behind the desk, behind the school

In front of: diễn đạt vị trí của một người/ sự đồ vật phía trước một người/ sự đồ vật khác

Ví dụ: in front of the window, in front of the pond

Above, over: diễn tả một người/ sự vật ở trong phần cao hơn so cùng với người/ sự đồ khác

Ví dụ: The balcony juts out over the street.

Below, under: miêu tả một người/ sự vật ở phần thấp rộng so cùng với người/ sự trang bị khác

Ví dụ: Please do not write below this line.

*
Ví dụ cách sử dụng giới trường đoản cú “at”

Lưu ý:

“Over” với “above” phần đông là hầu hết giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh dùng để miêu tả một người/ sự vật ở phần cao hơn người/ sự đồ dùng khác, tuy nhiên vẫn bao gồm sự khác hoàn toàn về ý nghĩa. “Over” có thể diễn tả một sự đồ vật có contact trực tiếp và che phủ lên trên sự thiết bị khác. Chẳng hạn, hoàn toàn có thể viết “The mother put a blanket over her sleeping child”(Người bà mẹ phủ tấm chăn lên đứa con đang say ngủ.) nhưng quan trọng viết “The mother put a blanket above her sleeping child”.

Tương tự, “under” với “below” đều biểu đạt một người/ sự vật ở vị trí thấp rộng so cùng với người/ sự thiết bị khác. Tuy nhiên, “under” gồm thể biểu đạt một sự đồ vật có tương tác trực tiếp với sự vật ở trên nó. Ví dụ, có thể viết “The little girl is hiding under the blanket” (Cô nhỏ nhắn trốn bên dưới tấm chăn) nhưngkhông thể viết “The little girl is hiding below the blanket”.

Giới từ bỏ chỉ xu hướng của hành động

Giới từ chỉ xu hướng của hành vi dùng để diễn tả cách một sự vật dịch chuyển (trả lời mang đến các câu hỏi như thay nào, cho đâu và bằng phương pháp nào).

To: Miêu tả một người/ sự vật dịch chuyển theo 1 hướng hoặc điểm đến đã xác định

to the office, khổng lồ the station

Eg: Her childhood was spent travelling from place khổng lồ place. (Trong những năm tháng tuổi thơ, cô ấy đi từ nơi này sang nơi khác.)

From: Miêu tả sự dịch chuyển của người/ sự vật xuất phát điểm từ 1 điểm xuất phát đã xác định

from China, from overseas

Eg: Has the train from Bristol arrived?(Chuyến tàu từ Bristol vẫn tới chưa.)

Over: Miêu tả sự di chuyển của người/ sự đồ vượt qua cùng lên vị trí cao hơn nữa một người/ sự đồ dùng khác

flow over the trees

Eg: There was a lamp hanging over the table.(Có một chiếc đèn treo bên trên chiếc bàn.)

Above: Miêu tả sự di chuyển đến một vị trí cao hơn sự đồ khác

Eg: He shot the arrow above the target. (Anh ta bắn mũi tên cao hơn nữa điểm ngắm.)

Under/beneah: diễn đạt sự dịch rời đến một địa chỉ thấp hơn

Eg: He dove under/ beneath the water to lớn find a coin. (Anh ta lặn xuống dưới mặt nước để tìm một đồng xu.)

Along: biểu đạt sự dịch rời dọc theo một đường thẳng, theo cạnh, bờ của một sự thứ khác

Eg: We walked along the ngân hàng of the river. (Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)

Around: diễn đạt sự di chuyển theo vòng tròn

Eg: Children are running around the yard.(Lũ trẻ đang chạy quanh mẫu sân.)

Through: mô tả sự di chuyển ban đầu từ một đầu của một không gian khép kín đáo và đi ra ở một đầu khác

Eg: The robbers broke into the house through the window. (Những thương hiệu trộm bỗng dưng nhập vào khu nhà ở qua mặt đường cửa sổ.)

Into: diễn đạt sự dịch chuyển vào phía bên trong một sự vật dụng khác

Eg: Without the supervision of adults, the child jumped into the pool. (Thiếu đi sự tính toán của fan lớn, đứa trẻ nhẩy vào trong hồ nước bơi.)

Out of: diễn tả sự dịch rời ra ngoài một đồ khác

to get out of the car, lớn get out of the room

Toward(s): diễn đạt sự di chuyển lại sát một sự thứ khác

Eg: They were heading toward(s) the German border. (Họ nhắm đến phía biên giới nước Đức.)

Away from: diễn tả sự dịch chuyển đi xa một sự đồ khác

Eg: They all ran away from the fire. (Tất cả họ chạy ra xa ngoài ngọn lửa.)

Onto: biểu đạt sự dịch chuyển lên trên mặt phẳng của sự thiết bị khác

Eg: Put books onto the shelf if you don’t read them any more. (Hãy đặt phần đa cuốn sách lên giá nếu như bạn không hiểu nữa.)

Off: Miêu tả sự dịch rời xuống ngoài hoặc rời khỏi xa một sự đồ khác

Eg: “Keep off the grass!” (Không dẫm lên cỏ.)

Up: Miêu tả sự di chuyển hướng lên trên

Eg: She tried lớn climb up the steps. (Cô ấy nỗ lực trèo lên rất nhiều bậc thang.)

Down: Miêu tả sự dịch rời hướng xuống dưới

Eg: It’s very dangerous lớn jump down the tree. (Nhảy từ bên trên cây xuống rất nguy hiểm.)

Giới tự chỉ tác nhân

Dùng để biểu đạt một bạn hoặc vật tạo ra một sự việc, hành vi nào đó. đầy đủ câu đựng giới trường đoản cú chỉ tác nhân thường được viết theo cấu tạo bị cồn và áp dụng giới từ “by” (cho người) hoặc “with” (cho vật).

Ví dụ:

1. The bridge was built by a foreign company. (Cây ước được xây do một doanh nghiệp nước ngoài.)

Từ “by” cho thấy thêm chủ thể xây nên đối tượng người tiêu dùng câu ước là “a foreign company” (một công ty nước ngoài).

*
Ví dụ cách áp dụng giới từ “by”

2. The streets were covered with litter. (Những con phố bị bao phủ trong rác rến rưởi)

Từ “with” cho thấy sự vật che phủ các con đường là “litter” (rác rưởi).

Giới từ bỏ chỉ bí quyết thức, công cụ

Được áp dụng để diễn tả các loại công nghệ, thiết bị móc, lắp thêm nhất định. Các giới tự dạng này là “by”, “with” và “on”. Về cơ bản, “by” mô tả cách thức di chuyển, trong khi “with” với “on” diễn tả cách sử dụng các thiết bị, trang bị móc.

Ví dụ:

1. I go lớn school every day by bus. (Tôi mang đến trường mỗi ngày bằng xe cộ buýt.)

Sử dụng “by” vì chưng xe buýt là phương tiện đi lại đi lại hàng ngày của cửa hàng trong câu.

2. She cut the cake with a plastic knife. (Cô ấy cắt dòng bánh bằng/ cùng với một nhỏ dao nhựa.)

Sử dụng “with” vị “plastic knife” (con dao nhựa) là một loại lao lý được dùng để thực hiện hành động cắt bánh.

3. He played a tune on his guitar. (Anh ta đánh một nhạc điệu với dòng ghi-ta.)

Sử dụng “on” do chiếc ghi-ta là 1 trong phương tiện, thiết bị nhưng các làm việc của chủ thể trong câu thực hiện hành động trên đồ vật đó.

Giới trường đoản cú chỉ lý do, mục đích

Dùng để diễn tả lý do nguyên nhân một sự việc, hành vi xảy ra. Một trong những giới trường đoản cú trong tiếng Anh chỉ lý do, mục tiêu thường gặp bao gồm for, through, because of, on account of, from.

Ví dụ:

1. Are you learning English for pleasure or for your work? (Bạn học tập tiếng anh vì niềm vui thích hay vì chưng công việc?)

Giới từ bỏ “for” được thực hiện để hỏi về mục tiêu học giờ Anh.

2. You can only achieve success through hard work. (Bạn chỉ có thể đạt được thành công thông qua thao tác chăm chỉ.)

Giới từ bỏ “through” sử dụng để nói về cách thức đạt được thành công, nhờ chuyên cần mới đạt tác dụng tốt.

3. He walked slowly because of his injured leg. (Ông ấy đi lờ lững vì loại chân bị thương)

Cụm giới trường đoản cú “because of” chuyển ra nguyên nhân vì sao người bầy ông đi chậm.

4. She retired early on account of ill health. (Bà ấy về hưu sớm vì sức khỏe yếu)

Cụm giới trường đoản cú “on account of” vào vai trò như từ bỏ “because of”, có nghĩa là bởi vì, nhằm mục tiêu đưa ra vì sao vì sao người phụ nữ được nhắc tới nghỉ hưu sớm.

5. I knew from my experience that the man was lying. (Từ tay nghề tôi biết ông ta sẽ nói dối)

Giới từ bỏ “from” cho biết thêm lý bởi vì vì sao nhà thể biết được hành vi nói dối, chính là nhờ tay nghề của bản thân.

Giới từ bỏ chỉ quan liêu hệ

Là số đông từ trình bày tính sở hữu, mối liên hệ hoặc sự bổ sung cập nhật giữa các đối tượng người dùng được nói tới trong câu. Vào đó, “of” được dùng làm nói về việc sở hữu, “to” nói về mối quan hệ nam nữ giữa tín đồ hoặc vật, và “with” diễn đạt sự đồng hành.

Ví dụ:

1. Hanoi is the capital city of my country. (Hà Nội là thành phố hà nội thủ đô của nước tôi.)

Từ “of” được áp dụng để nói tới quan hệ giữa hà nội và my country (đất nước tôi), đó chính là quan hệ nằm trong về.

2. She’s married to an Italian. (Cô ấy kết giao với một fan Italia)

Từ “to” chỉ mối quan hệ giữa “she” (cô ấy) cùng “an Italian” (một tín đồ Italia), đó là quan hệ vợ-chồng.

3. Last night, I went lớn the concert with my brother. (Tối qua tôi mang đến buổi hòa nhạc cùng em trai.)

Từ “with” diễn đạt quan hệ sát cánh đồng hành giữa “I” và “my brother” (em trai tôi) trong hoạt động đến buổi hòa nhạc.

Giới tự chỉ mối cung cấp gốc

Được thực hiện để miêu tả bắt đầu của một người hay 1 vật (chẳng hạn như quốc tịch, quê hương, dân tộc bản địa hay vị trí một sự trang bị được xây dựng, thiết kế…), fan học thường sử dụng giới tự “from” cùng “of” (ở nút độ ít hơn).

Ví dụ:

Yesterday, we met a couple from Japan. (Ngày ngày hôm qua chúng tôi chạm chán một đôi bạn đến từ bỏ Nhật Bản.) ⇒ trường đoản cú “from” diễn tả nguồn gốc, quê hương của đôi bạn trẻ được nói tới trong câu.

She is a woman of Italian descent. (Bà ta là 1 trong người đàn bà có cội gác Italy) ⇒ tự “of” cho biết thêm nguồn gốc, thánh sư của chủ thể trong câu.

Cụm giới từ

*
Các nhiều giới trường đoản cú trong giờ Anh

Một cụm giới tự trong tiếng Anh được sản xuất thành bởi tối thiểu một giới từ với tân ngữ của giới từ bỏ (có thể là 1 trong danh từ, đại tự hoặc một cụm danh từ). Thông thường, tân ngữ của giới từ sẽ có một hoặc nhiều bổ ngữ (chẳng hạn như các tính từ, danh từ phụ thuộc, …) đứng giữa. Những té ngữ này ví dụ hóa hoặc mô tả sự vật, tuy nhiên không y hệt như giới từ, về mặt ngữ pháp, bửa ngữ không kết nối sự đồ với phần sót lại của câu.

Ví dụ:

1. “On the ground” (trên khía cạnh đất)Giới từ “on” diễn tả một vị trí trong mối tương tác với “ground” (mặt đất) là ở mặt trên. Trong đó, “on” là giới từ và “the ground” là tân ngữ của giới từ.

2. “In the garbage” (trong lô rác) Giới từ bỏ “in” miêu tả một địa điểm trong mối liên hệ với “garbage” (đống rác) là ở bên trong. Vào đó, “in” là giới từ và “the garbage” là tân ngữ của giới từ.

3. “Because of her injured leg” (bởi vì chưng cái chân bị thương của cô ta) – “Because of” miêu tả lý do nguyên nhân một điều gì đó xảy ra, nguyên nhân là “her injured leg” (cái chân bị thương của cô ý ta). Tương tự trong câu trên, “because of” là giới từ cùng “her injured leg” là tân ngữ của giới từ.

Đóng vai trò tính từ

Khi một các giới từ bổ nghĩa cho một danh từ, đại từ, danh động từ hoặc các danh từ (tất cả các dạng trường đoản cú nói trên số đông đóng vai trò ngữ pháp là danh từ trong câu), nhiều giới từ đó được xem như thật hiện tính năng của một tính từ trong câu với được hotline là nhiều giới tự tính ngữ. Giới từ bỏ tính ngữ luôn đi kèm danh từ cơ mà nó té nghĩa. Tương tự như một tính từ, nhiều này vấn đáp những câu hỏi về danh tự như: Cái nào? loại nào? Bao nhiêu?

*
Cụm giới từ tính ngữ là gì?

Ví dụ:

1. As a journalist, I have a chance to talk khổng lồ people from all over the world. (Là một bên báo, tôi có thời cơ trò chuyện với những người từ khắp chỗ trên vậy giới.)

Trong câu trên, các “from all over the world” (từ khắp khu vực trên chũm giới) là một cụm giới từ xẻ nghĩa mang đến danh trường đoản cú “people” (con người). Lưu ý các giới trường đoản cú trên đi theo sau danh tự và trả lời cho câu hỏi Loại fan nào? (người sống khắp khu vực trên thay giới).

2. All the students in my class failed lớn pass the final exam. (Tất cả học sinh trong lớp tôi hồ hết trượt bài xích kiểm tra cuối kỳ).

Trong câu trên, cụm “in my class” (trong lớp của tôi) là cụm giới từ té nghĩa mang đến danh từ bỏ “all the students” (tất cả học tập sinh), cho thấy thêm điểm lưu ý thông tin của các học sinh này giúp fan đọc đọc những học sinh đó là ai (là học sinh trong lớp tôi).

3. The diagram on page 5 is very difficult to lớn understand. (Sơ đồ ở trang 5 rất khó khăn hiểu.)

Cụm “on page 5” (ở trang 5) là cụm giới từ vấp ngã ngữ đến danh trường đoản cú “the diagram” (sơ đồ), trả lời cho thắc mắc Sơ đồ gia dụng nào? (Sơ đồ ở trang 5).

Đóng sứ mệnh trạng từ

Khi một cụm giới từ trong tiếng Anh vấp ngã nghĩa cho một động từ, tính từ, hoặc trạng từ, cụm giới từ bỏ đó được đánh giá như thực hiện công dụng của một trạng từ trong câu với được call là cụm giới tự trạng ngữ. Nhiều giới trường đoản cú trạng ngữ luôn được viết ngay sau tính trường đoản cú hoặc trạng từ nhưng nó té nghĩa. Mặc dù nhiên, không nhất thiết luôn được viết tức thì sau đụng từ. Cũng như những trạng ngữ thông thường, các giới trường đoản cú trạng ngữ trả lời cho các câu hỏi Khi nào? Ở đâu? bằng cách nào? tại sao? với Đến cường độ nào?

*
Cụm giới trường đoản cú trạng ngữ trong giờ Anh

Ví dụ:

1. The young man makes an attempt to lớn swim across the river. (Cậu trai trẻ nỗ lực bơi qua sông.) ⇒ nhiều từ “across the river” cung ứng thêm tin tức cho hành vi “swim” (bơi), trả lời cho thắc mắc hành cồn đó xẩy ra ở đâu?

2. The athlete was satisfied with her performance. (Người vận tải viên cảm thấy sử dụng rộng rãi với phần diễn đạt của mình.) ⇒ cụm từ “with her performance” (về phần biểu thị của cô ta) cho thấy thêm lý do bởi vì sao cửa hàng trong câu có trạng thái tâm lý “satisfied” (hài lòng, thỏa mãn).

Cụm giới từ bỏ trạng ngữ xẻ nghĩa đến động từ

Ví dụ:

1. He was awakened up at the midnight. (Anh ấy bị đánh thức vào thời điểm nửa đêm).

Trong câu này các giới từ bỏ “at the midnight” (vào thời điểm nửa đêm) đi tức thì sau động từ mà nó ngã nghĩa “be awaken up” (bị tấn công thức). Nhiều giới từ bỏ này mô tả một thời hạn xác định, vấn đáp cho câu hỏi Khi nào hành động xảy ra.

2. She continues her work after a short break. (Cô ấy tiếp tục các bước của mình sau một lúc nghỉ ngơi.)

Mặc dù nhiều giới tự “after a short break” theo sau từ bỏ “her work”, nhiều này thực ra bổ nghĩa cho động từ bỏ “continue”, trả lời cho câu hỏi Bao giờ/ lúc nào.

Cụm giới từ trạng ngữ bổ nghĩa mang lại tính từ cùng trạng từ

Cụm giới từ trạng ngữ bổ nghĩa mang đến tính từ, trạng từ luôn được viết ngay sau và chứa hầu hết thông tin rõ ràng về tính từ, trạng từ nó bửa nghĩa.

Ví dụ:

1. She was desperate with the news. (Cô ấy vô vọng về tin tức mới.)

Trong câu này, các giới từ bỏ “with the news” hiểu rõ hơn tinh thần “desperate” (tuyệt vọng) của cô ấy gái, trả lời câu hỏi “Tại sao cô nàng đó cảm thấy tuyệt vọng?”

2. I can look up information more quickly on the new laptop. (Tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin nhanh rộng trên chiếc laptop mới.)

Cụm giới trường đoản cú “on the new laptop” cho biết thêm thêm thông tin về trạng từ “more quickly” (nhanh hơn), vấn đáp cho thắc mắc “Bằng giải pháp nào vận tốc tìm tìm thông tin rất có thể nhanh hơn?”

Liên kết trong cụm danh từ

Một vài ba giới trường đoản cú trong giờ Anh được sử dụng để link hai hoặc những danh từ vào một cụm danh từ, nhằm nắm rõ thông tin của danh từ chính. Trong tổng hợp từ này, giới từ luôn luôn được viết tức thì sau danh từ. Một vài ba giới từ thường xuyên được sử dụng là to, for, of, in, on, at, from, with, about, between.

Ví dụ:

1. The advantage of working in a multinational company is a very energetic working environment. (Lợi ích khi làm việc trong một công ty đa đất nước là một môi trường xung quanh làm việc cực kì năng động.)

Giới trường đoản cú “of” được thực hiện để chỉ mối liên kết giữa việc thao tác làm việc tại một doanh nghiệp đa tổ quốc và một môi trường làm việc năng động.

2. She has little experience in marketing. (Cô ấy gồm ít tay nghề trong mảng marketing.)

Giới từ bỏ “in” nắm rõ thông tin cô ấy bao gồm ít kinh nghiệm trong lĩnh vực nào?

Lưu ý:

Không có một quy tắc cụ thể nào về sự phối kết hợp giữa danh từ và giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh. Việc sử dụng đúng danh tự và phần nhiều giới từ kèm theo đòi hỏi fan học bắt buộc tích lũy trong quá trình học. Người học có thể sử dụng trường đoản cú điển collocation liên tiếp để kiểm soát tính chủ yếu xác, ngữ nghĩa của các cụm từ đó.

Ví dụ:

The combat against poverty may last centuries. (Cuộc chiến đấu hạn chế lại đói nghèo rất có thể kéo nhiều năm hàng cầm cố kỷ.)

Her addiction to lớn beauty products is unhealthy. (Thói nghiện các thành phầm làm đẹp của cô ấy không lành mạnh chút nào.)

I have the utmost respect for her và her work. (Tôi bao gồm sự tôn trọng tuyệt đối so với con người và các bước của bà ấy.)

Bổ ngữ tính từ

Đôi khi, giới từ có thể xuất hiện sau tính trường đoản cú để hoàn thành hoặc hiểu rõ hơn ý tưởng, xúc cảm tính từ đó biểu đạt. Mọi giới tự sử dụng theo phong cách này thường xuyên được nghe biết với cái brand name bổ ngữ tính từ. Những giới trường đoản cú này luôn luôn được viết ngay tức khắc ngay sau tính từ với thường theo sau do một danh từ hoặc một danh hễ từ, để tạo nên thành một cụm giới tự trong tiếng Anh.

*
Vị trí của xẻ ngữ tính từ vào câu

Những giới tự trong tiếng Anh thường được áp dụng khi kết phù hợp với danh từ bao hàm of, to, about, for, with, at, by, in, from. tuy nhiên, không tồn tại một quy tắc rõ ràng nào về sự kết hợp giữa tính từ với giới từ. Để thực hiện đúng tính tự và những giới từ đi kèm theo đòi hỏi, tín đồ học bắt buộc tích lũy những cụm này trong quy trình học. Cần áp dụng từ điển collocation thường xuyên để đánh giá lại tính chủ yếu xác, ngữ nghĩa của các cụm trường đoản cú đó.

Bài tập về giới từ

Exercise: lựa chọn giới từ cân xứng để điền vào khu vực trống

1. My father wakes up____ 5 am every day. (Bố tôi thức dậy vào tầm khoảng 5 giờ phát sáng mỗi ngày.)

2. I always wake up ____ midday. (Tôi luôn thức dậy vào thân trưa.)

3. I entered university ____ 2018. (Tôi vào đại học vào năm 2018.)

4. I am going to have an important examination ___ next Tuesday. (Tôi sắp tất cả một bài xích kiểm tra quan trọng vào thứ ba tuần tới.)

5. We haven’t met each other ____ years. (Đã nhiều năm rồi chúng tôi không gặp mặt nhau.)

6. She has been absent from the class ____ last Monday. (Cô ấy dường như không tới lớp từ máy hai tuần trước.)

7. I visited many tourist attractions of the đô thị _____ the summer. (Tôi đã du lịch thăm quan rất nhiều địa điểm thu hút phượt của tp trong trong cả mùa hè.)

8. In order lớn contain the coronavirus pandemic, a new vaccine must be introduced ____ 2021. (Để ngăn ngừa thảm dịch corona, một các loại vắc-xin mới cần phải chế ra trước năm 2021.)

9. She left me a message ____ departure. (Cô ấy vướng lại một lời nhắn mang đến tôi trước lúc khởi hành.)

10. He promised to bởi the dishes _____ lunch. (Anh ta hứa vẫn rửa chén bát sau bữa trưa.)

11. How many people were there ___ the concert? (Có bao nhiêu fan ở buổi hòa nhạc?)

12. She got ____ her car và drove off. (Cô ta ngồi vào xe ô-tô và lái đi.)

13. B comes _____ A và C in the English alphabet. (Chữ B trọng tâm chữ A với chữ C trong bảng vần âm tiếng Anh.)

14. She quickly got accustomed _____ the pace of life here. (Cô ấy gấp rút làm quen với nhịp độ cuộc sống nơi đây.)

15. My grandfather was furious _____ the loud music played by our neighbor last night. (Ông nước ngoài tôi hết sức bực mình về tiếng nhạc rầm rĩ phát ra từ nhà hàng xóm.)

Đáp án

1.At. Những từ chỉ giờ đầy đủ là những mốc thời gian cụ thể, vì thế câu này sẽ áp dụng giới từ bỏ “at” .

2.At: “Giữa trưa” là một khoảng thời hạn ngắn.

3.In. Giới tự “in” kết phù hợp với những khoảng thời hạn dài hơn, rõ ràng là năm, tháng hoặc các buổi vào ngày.

4.On. Giới trường đoản cú “on” kết phù hợp với một lắp thêm trong tuần.

5.For. “Years” (nhiều năm) là một trong những khoảng thời gian dài, cho nên vì vậy cần sử dụng giới từ bỏ “for”.

6.Since. “Last Monday” (thứ hai tuần trước) là 1 trong những thời điểm trong vượt khứ, một mốc thời gian, cho nên vì vậy cần sử dụng giới từ bỏ “since”.

7.During. Hành vi tham quan liêu các địa điểm thu hút khách du lịch của chủ thể trong câu trên diễn ra vào mùa hè, vì vậy giới tự “during” được thực hiện với chân thành và ý nghĩa “trong thời gian, vào khoảng thời hạn nào đó”.

8.By. Năm 2021 là một trong những thời điểm sau này nên cần sử dụng giới từ “by” để thể hiện ý nghĩa trước khi.

9.Before. Hành động để lại tin nhắn của cô bé diễn ra “trước khi” đi đến vị trí mới, cho nên vì vậy cần thực hiện giới từ “before”.

10.After. Hành động rửa bát diễn ra sau khi ăn cơm trưa. Giới tự “after” được dùng để chỉ quan tiền hệ thời hạn giữa hai hành vi này.

11.At. Buổi hòa nhạc là một địa điểm cụ thể, đã xác minh nên cần sử dụng giới từ bỏ “at”.

12.In. Bên phía trong xe ô tô là một không gian đóng kín, do đó câu bên trên sẽ dùng giới từ bỏ “in”.

13.Between. Giới trường đoản cú “between” được thực hiện để diễn đạt vị trí trọng điểm của chữ B so với A cùng C.

14.To. Giới từ “to” được viết tức thì sau tính tự “accustomed” (quen với), cung cung cấp thêm tin tức chủ thể trong câu cảm thấy quen với điều gì.

Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện Nỗi Dằn Vặt Của An-Đrây-Ca Bằng Lời Của Cậu Bé An Đrây Ca

15.About. Giới tự “about” được viết tức thì sau tính tự “furious” (tức giận) nhằm cho những người đọc biết chủ thể trong câu tức giận bởi vì điều gì.

Tổng kết

Với những lý giải giới từ bỏ là gì, lí giải sử dụng giới từtrong tiếng Anh bài tập về giới từ trong bài, tác giả hi vọng bạn đọc sẽ có thể nắm vững chắc phần kỹ năng và kiến thức này để không xẩy ra mắc lỗi khí sử dụng giới tự trong quy trình sử dụng giờ Anh.