s._.i._.m._p): "S A M U R AI !!!! #movie #edit #samurai #xuhuong". Part 1. Nhạc nền - Oni..chan..!!!