Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 13 Toán 6 Tập 2. Rút gọn các phân số sau:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Trả lời thắc mắc Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2 . Tìm những phân số tối giản trong các phân số sau:

Xem giải thuật


bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Rút gọn những phân số sau.

Bạn đang xem: Rút gọn phân số lớp 6

Xem lời giải


bài xích 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 16 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Cỗ răng không thiếu thốn của một người trưởng thành có 32 chiếc trong những số ấy có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối bé dại và 12 răng hàm.

Xem lời giải


bài 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài xích 18 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Viết những số đo thời gian tiếp sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn gàng nếu bao gồm thể).

Xem giải mã


bài 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài xích 19 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Đổi ra m2 (viết bên dưới dạng phân số về tối giản)

Xem giải mã


Bài đôi mươi trang 15 sgk Toán 6 tập 2

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Tìm những cặp phân số bằng nhau trong số phân số sau đây:

Xem giải thuật


bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Trong số phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong những phân số còn lại:

Xem giải thuật


bài bác 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 tập 2. Điền số tương thích vào ô vuông:

Xem giải mã


bài bác 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Giải bài bác 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Mang lại tập hợp A = 0;-3;5. Viết tập hòa hợp B những phân số m/n mà m, n ∈ A.(Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ việc viết một phân số).

Xem giải thuật


bài xích 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Tìm các số nguyên x cùng y, biết:

Xem lời giải


bài bác 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài bác 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Viết toàn bộ các phân số bởi 15/39 nhưng tử và chủng loại là những số từ nhiện gồm hai chữ số.

Xem lời giải


bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Mang lại đoạn trực tiếp AB:

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2. Đố: Một học viên đã “ rút gọn” như sau: các bạn đó giải thích: “Trước không còn em rút gọn mang đến 10, rồi rút gọn đến 5”...

Xem thêm: Dàn Ý Tư Tưởng Đất Nước Của Nhân Dân Trong Đoạn Trích Đất Nước

Xem giải mã


>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 liên kết tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.