Các phiên bản rom này bản thân chép bài của bác bỏ Vương Sky bên 5up.vn (mình chia sẻ cho đồng đội thêm cho bao gồm sự tuyển lựa