Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Rescue là gì

*
*
*

rescue
*

rescue /"reskju:/ danh từ sự giải thoát, sự cứu, sự cứu nguyto go to someone"s rescue: mang lại cứu ai (pháp lý) sự phong thích chưa hợp pháp tội nhân nhân (pháp lý) sự cưỡng giành lại (tài sản) ngoại cồn từ cứu, cứu vớt thoát, cứu giúp nguyto rescue someone from death: cứu fan nào khỏi chết (pháp lý) phóng thích chưa hợp pháp (tù nhân) (pháp lý) cưỡng chiếm lại (tài sản)
cứucourse of training for rescue work: khóa giảng dạy công tác cấp cho cứufire rescue path: đường cứu hộ cứu nạn hỏa hoạnrescue và fire fighting service: thương mại & dịch vụ cứu hộ và cứu hỏarescue and fire fighting service: dịch vụ thương mại cứu nạn cùng cứu hỏarescue apparatus: chính sách cứurescue boat: xuồng cứu nạnrescue co-ordination centre: trung tâm kết hợp cứu nguyrescue co-ordination centre: trung tâm phối hợp cấp cứurescue coordination center: trung tâm kết hợp cứu nạnrescue coordination centre: trung tâm phối kết hợp cứu nạnrescue dump: sự xổ nhằm cứurescue dump: sự kết xuất nhằm cứurescue helicopter: trực thăng cứu giúp nạnrescue helicopter: trực thăng cứu vãn hộrescue operation: vận động cứu hộrescue party: đội cứu vãn sinhrescue party: đội cứu vớt hộrescue party: đội cứu giúp nạnrescue service: thương mại & dịch vụ cứu nạnrescue service: ban cung cấp cứurescue service: dịch vụ cứu hộrescue ship: tàu cấp cứurescue squad: đội cấp cứurescue station: trạm cung cấp cứurescue vehicle: xe cấp cho cứu kỹ thuậtrescue vehicle: xe cứu vớt hộrescue vehicle: xe cứu nạnrescue work: công tác cấp cứusearch and rescue: sự nghiên cứu và cung cấp cứusearch & rescue operations: thao tác làm việc tìm tìm và cung cấp cứusearch & rescue satellite: vệ tinh nghiên cứu và cung cấp cứusự cứu vãn hộsự cứu nạnsự cứu nguy (trường phù hợp khẩn cấp)sự cứu sinhLĩnh vực: giao thông & vận tảicứu hộfire rescue path: đường cứu nạn hỏa hoạnrescue và fire fighting service: thương mại & dịch vụ cứu hộ và cứu hỏarescue helicopter: trực thăng cứu giúp hộrescue operation: hoạt động cứu hộrescue party: đội cứu vãn hộrescue service: dịch vụ cứu hộrescue vehicle: xe cứu hộsự giải cứu (sự đổi khác quỹ đạo của dòng sản phẩm bay)Lĩnh vực: xây dựngsự cứusự cứu giúp nguyfire rescue pathđường bay hiểm hỏa hoạnrescue apparatusứng suất yêu cầu (của cáp dự ứng lực)rescue blanketlớp lấp khẩn cấprescue boardthiết bị cứa hộrescue chutemáng trượt thoát hiểmrescue pointđiểm khởi rượu cồn lại
*

*

*

rescue

Từ điển Collocation

rescue noun

ADJ. dramatic | daring | attempted | air-sea, mountain, sea | financial

VERB + RESCUE attempt Her own boat capsized after she attempted a rescue. | come/go/rush to lớn No one came to their rescue until the following day.

RESCUE + NOUN attempt, effort, mission, operation | party, team, unit a mountain rescue team | service | worker | work | boat, helicopter, vehicle, vessel | centre an animal rescue centre | bid, package, plan, scheme a financial rescue package for the company

PREP. khổng lồ sb"s/the ~ Her wails of distress brought him running from the house, like a knight lớn the rescue. | ~ from his rescue from a burning building

PHRASES fire and rescue New Zealand fire and rescue services carried out several extensive searches for survivors. | tìm kiếm and rescue The navy are on a search and rescue mission.

Từ điển WordNet
Xem thêm: Thợ Chụp Ảnh Tiếng Anh Là Gì, Photographer : Thợ Chụp Ảnh (Phơ

English Synonym and Antonym Dictionary

rescues|rescued|rescuingsyn.: extricate miễn phí liberate recover redeem release retrieve salvage saveant.: differ