Chuyện là mình cũng khá được mời đi qua nước hàn tham gia sự khiếu nại của một đơn vị chức năng tổ chức vào thời điểm cuối tháng 4 năm 2019. Để được doanh nghiệp tại hàn quốc gửi giấy bảo lãnh thì doanh nghiệp mình phải hỗ trợ một số bệnh từ bẳng giờ Anh nhằm họ làm giấy mời bảo hộ theo đúng quy định. Sẵn mình chia sẽ với các bạn một số Các mẫu hội chứng từ bằng tiếng Anh xin visa mang đến Hàn Quốc mà phía đối tác mời như:

– Mẫu giấy quyết định cử nhân viên cấp dưới đi công tác hay giờ Anh call là Decision of sending this employee on the business trip

– Mẫu chứng thực việc làm, tên gọi tiếng Anh là Confirmation letter of employment

– Mẫu Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp, tên gọi tiếng Anh là Certificate of business registration.Bạn đang xem: ra quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì
Bạn đang xem: Quyết định cử đi công tác tiếng anh là gì

*

——————————————-

TP HCM, ngày thứ tư tháng 04 năm 2019

HCMC, 04th Apr, 2019

QUYẾT ĐỊNH

DECISION

Về vấn đề cử nhân viên cấp dưới đi công tác

About sending employee on business trip

TỔNG GIÁM ĐỐC

GENERAL MANAGER

GMS và Partners CO. LTD.,

Based on the Charter of the organization và operation of GMS & Partners Co. Ltd

Căn cứ công dụng quyền hạn của Tổng giám đốc

Based on the mandate of General Manager

QUYẾT ĐỊNH

DECIDED

Điều 1. Quyết định cử nhân viên sau đi công tác:

Article 1.Bạn đang xem: đưa ra quyết định cử đi công tác làm việc tiếng anh là gì Decision of sending this employee on the business trip:

Bà BUI THI NHA UYEN

Ms. Bui Thi Nha Uyen

Điều 2. Thông tin nơi công tác:

Article 2. Business trip Information

Đơn vị mang đến công tác: HỘI THẢO KBIZ TẠI HÀN QUỐC 2019

Company of the business trip: 2019 Korea Sourcing Business Matching Fair

Địa điểm đến chọn lựa công tác: Hàn Quốc

Address of the business trip: Korea

Thời gian đi công tác: 05 ngày, từ ngày 22 tháng tư đến ngày 26 tháng bốn năm 2019

Duration of the business trip : 5 days, from 22nd Apr khổng lồ 26th Apr 2019.

Phương luôn thể đi công tác: đi máy bay

Transportation: air plane

GIÁM ĐỐC

 (ký tên và đóng dấu)

(Signature and stamp)

Phía bên trên là chủng loại quyết định cử đi công tác bản tiếng Anh (hoặc có thể thay thế bằng hợp đồng lao động). Hình như các bạn cần phải thêm một trong những chứng từ bổ sung cập nhật khác bởi tiếng Anh nữa như :

– Confirmation letter of employment  (Thư xác thực việc làm)

GIA TAI Service và Trading CO., LTD

24, Le Van Luong, Phuoc Kien Ward, Nha Be District, Ho chi Minh City

Confirmation Letter of Employment

March 4th , 2019

To Whom it May Concern,

Please accept this letter as confirmation that Bui Thi Nha Uyen has been employed with GIA TAI Service và Trading CO., LTD (sonweb – providing kiến thiết website by wordpress) since July 20th, 2018.

Xem thêm: Date Back To Là Gì - Date Back Thành Ngữ, Tục Ngữ, Slang Phrases

Currently, Bui Thi Nha Uyen holds the title as Business Development Manager and works on a full-time basis of forty-four hours per week in our Ho bỏ ra Minh đô thị office.

Best regards,

GIA TAI Service & Trading CO., LTD

Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp (Certificate of Business registration). Các chúng ta cũng có thể tham khảo như hình dưới hoặc vào liên kết này soạn thảo lại mang đến phù hợp  https://chungminhtaichinhsg.vn/mau-dich-giay-dang-ky-kinh-doanh/