Những bài học kinh nghiệm trước bọn họ đã học về các mảng kiến thức của phần phân số . Đây là một trong những phần mới trong lịch trình toán lớp 4 , vị vậy cô mong mỏi các các bạn sẽ cố gắng tập trung lắng nghe các bài giảng để thâu tóm bài thật tốt . Để tiếp tục các bài học kinh nghiệm trước bọn họ sẽ thuộc nhau bước vào bài học bây giờ mang thương hiệu : Quy đồng chủng loại số những phân số . Bài giảng vị aryannations88.com biên soạn dựa trên giáo trình tiên tiến nhất của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo nên . Kính mời các bậc cha mẹ cùng các quý thầy cô xem thêm !

Các các bạn đã sẵn sàng chuẩn bị học cùng aryannations88.com chưa nào ?

Mục tiêu bài học : Quy đồng mẫu số những phân số 

Sau bài học kinh nghiệm , các các bạn sẽ biết được giải pháp quy đồng mẫu sốSử dụng những kiến thức và kỹ năng đã học để gia công những bài bác tập trường đoản cú cơ bản đến nâng cao

Kiến thức cơ bản của bài học kinh nghiệm : Quy đồng chủng loại số các phân số 

Sau phía trên , chúng ta sẽ cùng nhau lao vào học phần định hướng cơ phiên bản của bài

I. Quy đồng chủng loại số nhị phân số 

a. Lúc quy đồng mẫu mã số nhị phân số rất có thể làm như sau:

Lấy tử số và chủng loại số của phân số trước tiên nhân với mẫu mã số của phân số sản phẩm hai.Lấy tử số và chủng loại số của phân số vật dụng hai nhân với mẫu mã số của phân số trang bị nhất.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số các phân số

b. Nếu mẫu mã số của phân số máy hai mà chia hết cho mẫu số của phân số trước tiên thì ta có thể quy đồng mẫu số nhì phân số như sau:

Lấy mẫu số thông thường là mẫu số của phân số vật dụng hai.Tìm thừa số phụ bằng phương pháp lấy mẫu mã số sản phẩm hai cho cho chủng loại số thiết bị nhất.Nhân cả tử số và mẫu số của phân số trước tiên với quá số phụ tương ứng.Giữ nguyên phân số lắp thêm hai

*
*

Ta gồm : 

*

Vậy quy đồng mẫu số của 

*
 được
*

Để phát âm và núm chắc các kiến thức của bài , bọn họ sẽ cùng nhau lắng nghe bài bác giảng sau đây nhé !

Hướng dẫn giải bài xích tập toán sách giáo khoa bài : Quy đồng mẫu mã số những phân số 

Chúng ta hãy với mọi người trong nhà làm một số trong những bài tập sau đây để củng vắt thêm kỹ năng nhé !

 Bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

Phương pháp giải

Khi quy đồng mẫu mã số hai phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

– lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số đồ vật hai.

– đem tử số và mẫu số của phân số trang bị hai nhân với chủng loại số của phân số máy nhất.

Đáp án:

Các em quy đồng chủng loại số như sau:

a) 

*

b)

*

c) 

*

Giải Toán lớp 4 bài xích 2 trang 116 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số nhị phân số hoàn toàn có thể làm như sau:

– rước tử số và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số sản phẩm công nghệ hai.

– lấy tử số và mẫu mã số của phân số máy hai nhân với mẫu số của phân số máy nhất.

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

 Bài 1 trang 116 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng chủng loại số những phân số:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số nhị phân số, trong những số ấy mẫu số của 1 trong hai phân số là mẫu mã số chung (MSC) ta làm cho như sau:

– khẳng định MSC.

– tra cứu thương của MSC và mẫu mã số của phân số kia.

– lấy thương tìm được nhân với tử số và chủng loại số của phân số kia. Không thay đổi phân số có mẫu số là MSC.

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu số như sau:

a) 

*
 quy đồng mẫu mã số thành :

*
 ; không thay đổi phân số 
*
.

b) 

*
 quy đồng chủng loại số thành:

*
; không thay đổi phân số 
*
.

c)

*
 quy đồng mẫu mã số thành:

*
; không thay đổi phân số
*
.

Giải Toán lớp 4 bài xích 2 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng mẫu mã số các phân số:

a) 

*

b) 

*

c) 

*

d) 

*

e) 

*

g) 

*

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu số nhì phân số, trong những số đó mẫu số của một trong các hai phân số là mẫu mã số tầm thường (MSC) ta làm như sau:

– xác minh MSC.

– tìm thương của MSC và mẫu mã số của phân số kia.

– rước thương kiếm được nhân với tử số và chủng loại số của phân số kia. Không thay đổi phân số tất cả mẫu số là MSC.

Đáp án:

Các em quy đồng mẫu mã số như sau:

a) 

*
quy đồng mẫu số thành:

*

b) 

*
 quy đồng mẫu số thành:

*
 ; không thay đổi phân số 
*
.

c)

*
 quy đồng mẫu mã số thành:

*
 ; giữ nguyên phân số 
*
.

d) 

*
 quy đồng chủng loại số thành:

*

e) 

*
 quy đồng chủng loại số thành:

*
 ; không thay đổi phân số 
*

g) 

*
 quy đồng mẫu mã số thành:

*
 ; giữ nguyên phân số 
*

Giải Toán lớp 4 bài xích 3 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Viết các phân chu kỳ lượt bằng các phân số sau và gồm mẫu số thông thường là 24:

*

Phương pháp giải:

Ta có: 24 : 6 = 4 và 24 : 8=3 nên ta viết phân số

*
 thành phân số gồm mẫu số là 24 bằng phương pháp nhân cả tử số và chủng loại số cùng với 4; viết phân số 
*
 thành phân số gồm mẫu số là 24 bằng cách nhân cả tử số và mẫu mã số cùng với 3.

Đáp án:

+) Xét phân số 

*
. Vày 24 : 6 = 4 yêu cầu ta có:

*
*

+ Xét phân số 

*
. Do 24 : 8 = 3 đề nghị ta có:

*

Một số bài tập ôn luyện của bài học kinh nghiệm : Quy đồng mẫu mã số các phân số 

Bài 1 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng chủng loại số các phân số:

a) 

*
 ;

*
;

*
;

b) 

*
 ;

*
;

*
.

Phương pháp giải:

Khi quy đồng chủng loại số hai phân số rất có thể làm như sau:

– rước tử số và chủng loại số của phân số đầu tiên nhân với chủng loại số của phân số sản phẩm hai.

– mang tử số và mẫu số của phân số lắp thêm hai nhân với mẫu số của phân số thứ nhất.

Đáp án:

a) 

*

Vậy quy đồng chủng loại hai phân số 

*
 được nhị phân số
*

+) giữ nguyên phân số 

*

Vậy quy đồng mẫu hai phân số

*
 được nhị phân số 
*

+) 

*

Vậy quy đồng mẫu mã hai phân số 

*
 được nhị phân số
*

b) 

*
; không thay đổi phân số
*
.

Vậy quy đồng chủng loại hai phân số 

*
 được nhì phân số 
*

+) không thay đổi phân số 

*
.

Vậy quy đồng mẫu mã hai phân số 

*
 được nhị phân số
*

+)

*

Vậy quy đồng mẫu mã hai phân số 

*
 được nhì phân số 
*

 Bài 2 SGK toán 4 trang 117 

a) Hãy viết 

*
 và 2 thành nhị phân số đều phải có mẫu số là 5.

b) Hãy viết 5 và 

*
 thành nhị phân số có mẫu số là 9; là 18.

Đáp án:

a) Viết 2 dưới dạng phân số bao gồm mẫu số là 1, tiếp đến viết phân số đó thành phân số bao gồm mẫu số là 5 bằng phương pháp nhân cả tử số và mẫu mã số với 5; giữ nguyên phân số 

*
.

b) +) Viết 5 bên dưới dạng phân số bao gồm mẫu số là 1, kế tiếp viết phân số kia thành phân số có mẫu số là 9 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số với 5; giữ nguyên phân số 

*
.

+) Viết 5 bên dưới dạng phân số bao gồm mẫu số là 1, kế tiếp viết phân số kia thành phân số tất cả mẫu số là 18 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số cùng với 18.

Ta có: 18: 9 = 2, vì vậy ta viết phân số 

*
 thành phân số bao gồm mẫu số là 18 bằng cách nhân cả tử số và mẫu mã số với 2.

Đáp án

a) giữ nguyên phân số 

*
;

*

b)

*
; không thay đổi phân số 
*
.

*

*

Giải Toán lớp 4 bài bác 3 trang 117 SGK Toán 4 tập 2

Quy đồng chủng loại số các phân số sau (theo mẫu):

Mẫu: Quy đồng mẫu mã số những phân số:

*

Ta có:

*

Vậy: Quy đồng chủng loại số các phân số: 

*

được 

*
.

a) 

*

b)

*

Phương pháp giải:

Khi quy đồng mẫu mã số tía phân số có thể làm như sau:

– đem tử số và mẫu số của phân số đầu tiên nhân với tích của mẫu mã số của phân số trang bị hai và mẫu số của phân số vật dụng ba.

– lấy tử số và chủng loại số của phân số thứ hai nhân với tích của chủng loại số của phân số trước tiên và mẫu số của phân số thiết bị ba.

– lấy tử số và mẫu mã số của phân số thứ tía nhân với tích của mẫu số của phân số thứ nhất và chủng loại số của phân số đồ vật hai.

Đáp án:

*

Vậy quy đồng chủng loại số những phân số 

*
 được 
*

b)

*

Vậy quy đồng mẫu mã số những phân số 

*
 được
*

Giải Toán lớp 4 bài bác 4 trang 118 SGK Toán 4 tập 2

Viết những phân mốc giới hạn lượt bằng 2 phân số sau và tất cả mẫu số tầm thường là 60:

*

Phương pháp giải:

Ta có: 60 : 12 = 5 và 60:30 = 2 . Cho nên ta viết phân số 

*
 thành phân số tất cả mẫu số là 60 bằng cách nhân cả tử số và mẫu số cùng với 5; viết phân số 
*
 thành phân số có mẫu số là 60 bằng phương pháp nhân cả tử số và mẫu mã số với 2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Oasis Là Gì - Nghĩa Của Từ Oasis, Từ Oasis Là Gì

Đáp án

*

Giải Toán lớp 4 bài xích 5 trang 118 SGK Toán 4 tập 2

Tính (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Phân tích tử số và mẫu mã số thành tích của các thừa số, kế tiếp lần lượt phân chia nhẩm tích nghỉ ngơi tử số với tích ở mẫu mã số cho các thừa số chung.

Đáp án: phần b, c

Lời kết