1 khuyên bảo viết phương pháp tính quãng đường1.2 biến đổi công thức từ cách tính quãng mặt đường như sau:1.3 Mẹo để dễ dàng nhớ phương pháp tính quãng đường1.6 Công thức tính quãng đường1.8 I. định hướng và các công thức lý 10 phần CHUYỂN ĐỘNG CƠ1.9 II. Nắm tắt công thức vật lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU1.10 III. định hướng và những công thức lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Ý nghĩa các ký hiệu trong đó 

s được đọc là quãng đường

v là vận tốc

Bạn đã xem: công thức tính quãng đường


t là thời gian

*

Biến đổi cách làm từ cách tính quãng con đường như sau:

Cách tính vận tốc:

v = s : t

Cách Tính thời gian:

t = s : v

Mẹo để dễ nhớ công thức tính quãng đường

Để dễ dàng nhớ công thức này, họ chỉ buộc phải nhớ 1 phương pháp tính quãng con đường đó đó là (s = v * t).

Bạn đang xem: Quãng đường bằng gì

Bài tập ví dụ về tính quãng đường

Tính quãng mặt đường đã chạy được với tốc độ 50, thời gian 2. Như vậy chúng ta sẽ có S = 5*2 = 10

Công thức tính quãng đường CHÍNH XÁC NHẤT

*

Quãng con đường là gì

Quãng đường là độ dài dịch chuyển của đồ hoặc có thể là con người, phương tiện. Xác định độ dài quãng đường khi có gia tốc và thời hạn là bài tập hay xuyên mở ra trong các bài tập đồ dùng lý.

Công thức tính quãng đường

Để xác minh độ dài của quãng đường sẽ sở hữu được công thức sau:

Công thức: s = v x t

s = (v1 – V2) x t

Trong kia với:

– v là vận tốc di chuyển, đơn vị chức năng m/phút

– s là quãng mặt đường di chuyển, đơn vị là m

– t là thời gian di chuyển, đơn vị chức năng là phút

* Chú ý: V1 > V2.

Từ phương pháp tính quãng con đường suy ra những công thức tính thời gian và vận tốc.

Công thức tính vận tốc:

Công thức: v = s : t

Trong đó:

– v là tốc độ di chuyển, đơn vị chức năng là : km/h

– s là quãng đường di chuyển, đơn vị chức năng là km

– t là thời hạn di chuyển, đơn vị là giờ

* xem xét : điều kiện V1 > V2.

Công thức tính thời gian

Công thức: t = s : v

t = s : (v1 – V2)

Trong đó:

– v là tốc độ di chuyển, đơn vị chức năng là m/giây

– s là quãng con đường di chuyển, đơn vị chức năng là m

– t là thời hạn di chuyển, đơn vị chức năng là giây.

Bài tập tính quãng đường

Bài 1:. Chiếc ca nô đang dịch chuyển với gia tốc 15 km/h. Tính quãng mặt đường ca nô di chuyển trong thời gian 3 giờ.

Lời Giải: phụ thuộc vào công thức tính quãng đường suy ra ca nô dịch rời trong thời gian 3 tiếng là: s=15×3=45 (km).

Đáp số: Trong 3 giờ ca nô đi được 45 km.

Bài 2: Xe máy dịch chuyển từ địa điểm A dịp 8 giờ 20 phút, tốc độ 42 km/h, xe đi đến B vào 11h. Xác độ lâu năm quãng con đường AB mà xe sản phẩm công nghệ đi được?

Lời Giải:

Thời gian xe pháo máy dịch rời hết đoạn AB: 11-8h20’=2h40’ = 8/3 (8 phần 3)

Quãng con đường AB vẫn là: 42 x 8/3 = 112 km.

Đáp số bài xích này là 42 km.

Bài 3: Một ô tô di chuyển từ địa chỉ A cho B với vận tốc 30 km/h.Tiếp tục di chuyển ngược lại từ bỏ B về A với tốc độ 45 km/h. Khẳng định quãng mặt đường AB khi biết rằng thời gian từ B về A không nhiều hơn thời hạn đi trường đoản cú A cho B 40 phút.

Lời Giải: Ô tô đi từ bỏ A mang đến B rồi lại dịch rời từ B về A => quãng đường đi và về bằng nhau. Quãng đường bằng nhau hoàn toàn có thể suy ra gia tốc và thời gian tỉ lệ nghịch.

Tỉ số giữa tốc độ đi và tốc độ về đoạn đường AB:

30 : 45 = 2/3.

Quãng đường đều bằng nhau nên hoàn toàn có thể suy ra gia tốc và thời gian tỉ lệ nghịch. Tỉ số thời gian đi và thời hạn về bằng 3/2.

Thời gian đi trường đoản cú A cho B là:

40 x 3 = 120 (phút)

Quy đổi từ 120 phút = 2 giờ

Quãng con đường AB:

30 x 2 = 60 (km)

Bài 4: Một chiếc ô tô dịch rời trên con đường với vận tốc = 60 km/h, xe cộ lên dốc 3 phút với vận tốc = 40 km/h. Nhận định rằng ôtô chuyển động thẳng đều. Hãy tính quãng đường xe hơi dã đi được.

Lời Giải:

Quãng mặt đường 1: S1 = v1.t1 = 5 km

Quãng mặt đường 2: S2 = v2.t2 = 2 km

Tổng: S = S1 + S2 = 7 km

Suy ra quãng đường ô tô đi được trong 2 đoạn đường là 7 km.

Bài tập từ bỏ làm:

Bài 1: Trong thuộc một thời gian ô tô đi từ bỏ A đến B cùng xe sản phẩm công nghệ đi di chuyển ngược lại từ bỏ B mang lại A. Sau thời hạn 2 giờ xe hơi và xe máy gặp mặt nhau tại điểm C. Cho thấy thêm vận tốc ô tô giành được 60 km/h, gia tốc xe máy đã có được 40 km/h. Hãy xác định quãng con đường AB.

(Đáp án: 200 km)

Bài 2: Ô tô dịch rời trên quãng mặt đường từ thủ đô đến Hải Phòng, cho biết vận tốc ô tô đạt 54 km/h. Ô tô sau thời điểm đi được 40 phút thì xe pháo máy bắt đầu khởi hành từ tp. Hải phòng đến Hà Nội cho biết thêm vận tốc 36 km/h. Sau thời gian 1 giờ đồng hồ 10 phút xe sản phẩm mới gặp gỡ ô tô. Hãy xác định quãng đường AB.

(Đáp án: 141 km)

Bài 3: xe đạp dịch chuyển quãng đườn từ bỏ A mang đến B vận tốc 15 km/h. Xe máy dịch rời từ B về A với tốc độ 30 km/h. Khi xe đạp đi quãng đường 10 km thì xe thiết bị mới bắt đầu di chuyển. Xe pháo máy và xe đạp gặp gỡ nhau làm việc điểm bí quyết B 45 km. Hãy xác định quãng con đường AB.

(Đáp án: 77.5 km)

I. định hướng và những công thức lý 10 phần CHUYỂN ĐỘNG CƠ

1. Vận động cơ – chất điểm

a) vận động cơ

chuyển động cơ của một đồ dùng (gọi tắt là gửi động) là sự thay đổi vị trí của đồ gia dụng đó so với các vật khác theo thời gian.

b) chất điểm

Một thứ được xem là một chất điểm nếu size của nó rất bé dại so với độ dài lối đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta nói đến).

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của vận động là đường mà chất điểm hoạt động vạch ra trong không gian.

2. Phương pháp xác định vị trí của đồ gia dụng trong không gian

a) Vật có tác dụng mốc và thước đo

Để xác định đúng chuẩn vị trí của đồ dùng ta lựa chọn 1 vật làm mốc cùng một chiều dương trên quỹ đạo rồi dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc mang đến vật.

b) Hệ tọa độ

+ Hệ tọa độ 1 trục (sử dụng khi vật vận động trên một con đường thẳng).

Tọa độ của vật ở phần M: x = OM−

*
3. Cách xác minh thời gian trong gửi động

a) Mốc thời gian và đồng hồ

Mốc thời gian là thời gian chọn trước để bước đầu tính thời gian.

Để xác minh từng thời khắc ứng cùng với từng vị trí của vật vận động ta đề nghị chọn mốc thời gian và đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một mẫu đồng hồ.

b) thời điểm và thời gian

– thời gian là giá trị mà đồng hồ đeo tay hiện sẽ chỉ mang đến theo một mốc mang lại trước mà ta xét.

– thời hạn là khoảng thời gian trôi đi trong thực tiễn giữa hai thời gian mà ta xét.

4. Hệ quy chiếu

 Một hệ quy chiếu bao gồm:

+ Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm cho mốc.

+ Một mốc thời hạn và một đồng hồ.

II. Cầm tắt phương pháp vật lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

1. Hoạt động thẳng đều

a) tốc độ trung bình

Tốc độ trung bình là đại lượng đặc trưng cho nấc độ cấp tốc hay đủng đỉnh của vận động và được đo bằng thương số thân quãng lối đi được với khoảng thời gian để đi không còn quãng đường đó.

*

Với s = x2 – x1; t = t2 – t1

vào đó: x1, x2 lần lượt là tọa độ của trang bị ở thời gian t1, t2

vào hệ SI, đơn vị chức năng của vận tốc trung bình là m/s. Trong khi còn dùng đơn vị km/h, cm/s…

b) vận động thẳng đều

Chuyển rượu cồn thẳng đầy đủ là chuyển động có quỹ đạo là con đường thẳng với có tốc độ trung bình như nhau trên hầu như quãng đường.

c) Quãng lối đi được trong vận động thẳng đều

Trong vận động thẳng đều, quãng lối đi được s tỉ lệ thành phần thuận với thời gian chuyển động t.

s = vtb.t = v.t

2. Phương trình chuyển động và vật dụng thị tọa độ – thời gian của vận động thẳng đều

a) Phương trình chuyển động thẳng đều

Xét một hóa học điểm hoạt động thẳng đều

Giả sử sống thời điểm ban sơ t0 chất điểm ở vị trí M0(x0), đến thời gian t chất điểm ở đoạn M(x).

*

Quãng đường đi được sau quảng thời hạn t – t0 là s = x – x0 = v(t – t0)

tốt x = x0 + v(t – t0)

b) Đồ thị tọa độ – thời gian của vận động thẳng đều

Đồ thị tọa độ – thời hạn là đồ vật thị trình diễn sự phụ thuộc tọa độ của vật hoạt động theo thời gian.

*

= hệ số góc của đường biểu diễn (x,t)

+ nếu như v > 0 ⇒ > 0, đường màn trình diễn thẳng đi lên.

Đồ thị tọa độ – thời gian là đồ dùng thị màn biểu diễn sự nhờ vào tọa độ của vật vận động theo thời gian.

*

c) Đồ thị vận tốc – thời gian

Đồ thị tốc độ – thời gian của chuyển động thẳng đều.

*

Trong chuyển động thẳng đều gia tốc không đổi, vật dụng thị vận tốc là 1 đoạn thẳng tuy vậy song cùng với trục thời gian.

III. định hướng và các công thức lý 10 phần : CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

1. Tốc độ tức thời. Hoạt động thẳng chuyển đổi đều.

a) Độ khủng của gia tốc tức thời

Độ lớn vận tốc tức thời v của một vật chuyển động tại một điểm là đại lượng đo bằng thương số giữa phần đường rất bé dại Δs đi qua đặc điểm này và khoảng thời hạn rất ngắn Δt nhằm vật đi hết phần đường đó.

Độ lớn vận tốc tức thời tại một điểm đến ta biết sự nhanh chậm của hoạt động tại điểm đó.

*

b) Vectơ gia tốc tức thời

Vectơ vận tốc tức thời là 1 trong những đại lượng vectơ có:

+ Gốc đặt tại vật gửi động.

+ Phương với chiều là phương cùng chiều của gửi động.

+ Độ dài biểu diễn độ mập của vận tốc theo một tỉ xích nào đó.

Chú ý: Khi các vật vận động trên một đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên tuyến đường thẳng đó với quy ước như sau:

Vật hoạt động theo chiều dương có v > 0.

Vật vận động ngược chiều dương có v 2. Hoạt động thẳng cấp tốc dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều

* khái niệm gia tốc

vận tốc là đại lượng đặc thù cho sự vươn lên là thiên cấp tốc hay lừ đừ của vận tốc và được đo bởi thương số thân độ trở nên thiên gia tốc Δv và khoảng thời hạn vận tốc trở thành thiên Δt.

Biểu thức:

*

– Chiều của vectơ gia tốc a→ trong chuyển động thẳng nhanh dần đều luôn cùng chiều với các vectơ vận tốc.

– Chiều của vectơ gia tốc a→ trong vận động thẳng chững dần đều luôn ngược chiều với những vectơ vận tốc.

* Vận tốc, quãng đường đi, phương trình vận động của vận động thẳng nhanh dần phần lớn và hoạt động thẳng chậm dần đều

– công thức tính vận tốc: v = v0 + at

– bí quyết tính quãng đường:

*

Trong đó: v0 là gia tốc ban đầu

v là gia tốc ở thời điểm t

a là gia tốc của gửi động

t là thời gian chuyển động

x0 là tọa độ ban đầu

x là tọa độ ở thời khắc t

Nếu lựa chọn chiều dương là chiều hoạt động thì:

v0 > 0 với a > 0 với vận động thẳng nhanh dần đều

v0 > 0 với a

*

Ví dụ 1: Một bạn đi xe đạp trong 3h với tốc độ 15 km/giờ. Tính quãng lối đi được của người đi xe cộ đạp.

Phương pháp: hy vọng tính quãng mặt đường ta lấy tốc độ nhân với thời gian..

Cách giải:

Quãng lối đi được của tín đồ đi xe đạp là:

15 × 3 = 45 (km)

Đáp số: 45km.

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc 16 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 2 tiếng đồng hồ 15 phút.

Cách giải: Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng cần có thời gian tương ứng là giờ. Cho nên vì vậy ta đổi thời hạn sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân cùng với thời gian.

Đổi 2 tiếng đồng hồ 15 phút = 2,25 giờ

Quãng con đường ca nô đó đã đi được là:

16 x 2,25 = 36 (km)

Đáp số: 36km.

Bài tập áp dụng công thức tính quãng đường

Câu 1: Một xe hơi đi trong 4 giờ đồng hồ với vận tốc 42,5 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Cách giải:

Quãng đường ô tô đi được vào 4 giờ:

42,5 × 4 = 170 (km)

Đáp số: 170 km

Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường xe hơi đi được trong một giờ hay tốc độ của xe hơi nhân với thời gian đi.

Câu 2: Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/ giờ. Tính quãng lối đi được của ca nô trong 3 giờ.

Cách giải:

Quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ là:

15,2 × 3 = 45,6 km

Đáp số: 45,6 km

Câu 3: Một tín đồ đi xe đạp trong 15 phút với tốc độ 12,6 km/ giờ. Tính quãng lối đi được của người đó.

Cách giải:

Ta rất có thể đổi số đo thời gian sang đơn vị chức năng giờ và tính quãng mặt đường ta lấy gia tốc nhân với thời gian.

Ta có 15 phút = 0,25 giờ

Quãng đường đi được của xe đạp là:

12,6 × 0,25 = 3,15 (km)

Đáp số: 3,15 (km)

Câu 4: Một xe sản phẩm đi từ bỏ A cơ hội 8 giờ 20 phút với gia tốc 42 km/ giờ cho B thời gian 11 giờ. Tính độ dài của quãng con đường AB.

Cách giải:

Tính thời gian xe thứ đi trường đoản cú A đến B = thời gian khi đến B – thời gian đi tự A. Tính quãng mặt đường ta lấy tốc độ nhân với thời gian.

Thời gian đi của xe thiết bị là:

11 giờ đồng hồ – 8 giờ đôi mươi phút = 2 tiếng đồng hồ 40 phút

2 tiếng 40 phút = 8/3 giờ

Độ nhiều năm quãng đường AB là: 42 x 8/3 = 112 (km)

Đáp số: 112 km

Ví dụ: Một xe đạp đi với gia tốc 40m/phút, trong thời hạn 25 phút thì xe đạp điện đi được quãng mặt đường bao nhiêu?

Quãng đường xe đạp điện đi được là: 40 x 25 = 1000 (km)

Thời gian

Muốn tính thời hạn đi được thì ta mang quãng đường phân chia cho vận tốc.

Xem thêm: Mua Hàng Trên Wish Là Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Cấu Trúc Wish Đầy Đủ Nhất

Ví dụ: Một xe oto đi quãng con đường 120km với vận tốc 60km/h thì thời gian ô tô đi được là bao nhiêu?

Thời gian xe hơi đi là: 120 : 60 = 2(giờ)

Ví dụ 1. Một xe hơi đi từ hà nội thủ đô đến thành phố quảng ninh trong 5 giờ được 300km. Hỏi gia tốc ô đánh đi được là bao nhiêu?

Ví dụ 2. Xe máy đi với gia tốc 40km/h, hỏi trong 4 tiếng xe trang bị đi được từng nào km?

Ví dụ 3. Một người đi được 50km với vận tốc 30km/h. Hỏi tín đồ đó đi mất bao nhiêu thời gian?