tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Quá trình từ nhân song của ADN diễn ra ở đâu?

A.

Bạn đang xem: Quá trình nhân đôi adn diễn ra chủ yếu ở

Chủ yếu vào nhân tế bào, trên NST

B.Tại một số trong những bào quan chứa ADN như ty thể, lạp thể

C.Tại trung thể

D.Tại ribôxôm


*

Trong các tế bào của sinh thứ nhân chuẩn, kết cấu nào có chứa ADN?A. Không bào, ribôxôm.B. Ty thể, lạp thể, ko bào.C. Ty thể, lạp thể, nhân.D. Nhân, ko bào.


*

Trong những tế bào của sinh thứ nhân chuẩn, cấu trúc nào có chứa ADN?

A. Không bào, ribôxôm.

B. Ty thể, lạp thể, không bào.C. Ty thể, lạp thể, nhân.

D. Nhân, ko bào.


Trong nhân tế bào, quy trình tổng vừa lòng ARN ribôxôm ra mắt chủ yếu ở chỗ nào ?

A.Dịch nhân

B.Nhân con

C.Nhiễm sắc đẹp thể

D.Màng nhân

Cứu :

Khi nói về quá trình tự nhân song của ADN có những nội dung:

(1) ra mắt chủ yếu sinh sống trong nhân, trên kì trung gian của quy trình phân bào của tế bào nhân thực.

(2) diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc chào bán bảo tồn.

(3) Cả nhị mạch đơn đều có tác dụng khuôn để tổng thích hợp mạch mới.

(4) Mạch đơn mới được tổng phù hợp theo chiều 5"→ 3".

(5) khi một phân tử ADN tự nhân song 2 mạch mới được tổng hợp phần lớn được kéo dãn liên tục với sự cải tiến và phát triển của chạc chữ Y

Số ngôn từ nói đúng là:

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp án D

Xét những phát biểu của đề bài:

Các phát biểu 1, 2, 3, 4 đúng.

(5) sai vị enzim ligaza ảnh hưởng tác động lên cả hai mạch bắt đầu được tổng hợp. Bởi 1 đơn vị tái phiên bản gồm 2 chạc chữ Y trái chiều nhau. Vì thế nó sẽ ảnh hưởng tác động nối các đoạn okazaki và nối những mạch new của cả 2 mạch ở 2 chạc chữ Y lại.

→ gồm 4 câu chữ đúng.


Quá trình từ nhân song ADN có những đặc điểm:

(1) ra mắt chủ yếu sinh hoạt trong nhân, trên kỳ trung gian của quá trình phân bào.

(2) ra mắt theo nguyên tắc bổ sung cập nhật và nguyên tắc chào bán bảo tồn.

(3) cả hai mạch đối chọi đều làm cho khuôn để tổng phù hợp mạch mới.

(4) Mạch solo mới được tổng hợp theo chiều 5’→ 3’.

(5) khi 1 phân tử ADN từ nhân đôi 2 mạch mới được tổng hợp đều được kéo dãn dài liên tục với sự cải tiến và phát triển của chạc chữ Y.

(6) sang 1 lần nhân đôi tạo thành 2 ADN bé có cấu trúc giống ADN mẹ.

Số câu đúng là:

A. 3

B. 6

C. 4

D. 5


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi hủy

1- Đúng , kế bên nhân đôi ở & trong nhân còn tồn tại quá trình nhân song của and ngoài nhân

2- Đúng

3- Đúng

4- Đúng

5- không nên , một mạch được tổng hợp tiếp tục một mạch được tổng hợp gián đoạn

6- Đúng

Đáp án D


Đúng 0

bình luận (0)

Trong các nguyên nhân sau đây:

1. Một tế bào bao gồm thể đựng nhiều ty thể và lạp thể

2. Từng ty thể tốt lạp thể chỉ đựng một phân tử ADN

3. Mỗi ty thể tuyệt lạp thể gồm thể chứa nhiều phân tử ADN

4. Các phiên bản sao của thuộc 1 gen có thể bị chợt biến không giống nhau

5. Trong cùng 1 tế bào, những ty thể không giống nhau hoàn toàn có thể chứa các alen khác nhau

6. Những ty thể thuộc những mô khác nhau luôn chứa những alen như là nhau

Đâu không cần là lý do dẫn đến việc phân ly hình dạng hình của đời con không tuân theo các quy giải pháp di truyền vào nhân so với các tính trạng teo gen phía bên trong tế bào hóa học quy định?

A. 3 với 4

B. 2 cùng 6

C.4 cùng 5

D.1 với 3


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Đáp án B

(2) từng ty thể tuyệt lạp thể chỉ cất một phân tử ADN

(6) các ty thể thuộc những mô không giống nhau luôn chứa những alen như thể nhau.

Không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phân ly hình trạng hình của đời bé không tuân theo các quy phép tắc di truyền vào nhân đối với các tính trạng co gen phía bên trong tế bào chất quy định


Đúng 0

comment (0)

ADN gồm một đặc tính sinh học quan trọng đặc biệt quan trọng là tài năng tự nhân đôi. Sự tự nhân đôi của phân tử ADN xảy ra chỗ nào trong tế bào là nhà yếu?

A.Nhân tế bào

B.Màng tế bào

C.Chất tế bào

D.Thể Gôngi


Lớp 9 Sinh học
1
0
Gửi diệt

Đáp án A

Quá trình tự nhân đôi ADN xảy ra trong nhân tế bào


Đúng 0

bình luận (0)

Khi nói đến cơ chế dt ở sinh đồ nhân thực, bao gồm bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

I. Các gen vào một tế bào luôn có mốc giới hạn phiên mã bởi nhau.

II. Quá trình phiên mã luôn diễn ra đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

III. Thông tin di truyền vào ADN được truyền từ tế bào này sang tế bào không giống nhờ cách thức nhân đôi ADN.

IV. Quá trình dịch mã tất cả sự tham gia của mARN, tARN cùng ribôxôm

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2


Lớp 12 Sinh học tập
1
0
Gửi hủy

Đáp án D

*


Đúng 0

bình luận (0)

Khi nói đến cơ chế dt ở sinh thiết bị nhân thực, bao gồm bao nhiêu phân phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Các gen trong một tế bào luôn có tần số phiên mã bởi nhau.

II. Quy trình phiên mã luôn ra mắt đồng thời với quy trình nhân đôi ADN.

III. Tin tức di truyền trong ADN được truyền tự tế bào này thanh lịch tế bào khác nhờ chế độ nhân đôi ADN.

IV. Quá trình dịch mã bao gồm sự thâm nhập của mARN, tARN cùng ribôxôm.

A. 4.

B. 3.

C.1.

D. 2.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0
Gửi diệt

Chọn D

Vì:- I không nên ở từ bỏ “luôn”

-II không nên ở từ bỏ “luôn”

-III đúng

-IV đúng

Vậy có 2 tuyên bố đúng


Đúng 0

comment (0)

Khi nói đến cơ chế di truyền ở sinh đồ nhân thực, gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. Những gen trong một tế bào luôn luôn có số lần phiên mã bởi nhau.

II. Quá trình phiên mã luôn ra mắt đồng thời với quá trình nhân đôi ADN.

III. Tin tức di truyền vào ADN được truyền trường đoản cú tế bào này thanh lịch tế bào không giống nhờ bề ngoài nhân đôi ADN.

IV. Quy trình dịch mã tất cả sự tham gia của mARN, tARN và ribôxôm.

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi bỏ

Chú ý kỹ năng và kiến thức liên quan:

- những gen trên các NST trong thuộc 1 tế bào thì gồm số lần phiên mã khác nhau. Kể cả những gen trên cùng 1 NST (ADN) cũng có số lần phiên mã ko giống.

- toàn bộ các phân tử ADN trên các NST trong cùng 1 tế bào thì gồm số lần tái bản như nhau à các gen trên các NST khác biệt trong 1 tế bào tất cả số lần tái bản giống nhau.

I à sai. (tái phiên bản giống tuy thế phiên mã khác).

II à sai.

III à đúng.

IV à đúng.

Vậy D đúng.


Đúng 0

phản hồi (0)

Khi nói tới cơ chế di truyền ở sinh đồ nhân thực, tất cả bao nhiêu phát biểu tiếp sau đây đúng?

I. Những gen vào một tế bào luôn có mốc giới hạn phiên mã bởi nhau.

II. Quy trình phiên mã luôn ra mắt đồng thời với quá trình nhân song ADN

III. Tin tức di truyền trong ADN được truyền tự tế bào này lịch sự tế bào khác nhờ vẻ ngoài nhân đôi ADN.

IV. Quy trình dịch mã gồm sự tham gia của mARN, tARN với ribôxôm

A. 4

B. 3

C.

Xem thêm: Ăn Thịt Với Nồi Cơm Trứng Nghĩa Là Gì, Ăn Thịt Với Nồi Cơm Trứng

1

D. 2


Lớp 0 Sinh học
1
0
Gửi bỏ

Đáp án D

Xét những phát biểu

I sai

II sai

III đúng

IV đúng


Đúng 0

phản hồi (0)

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
aryannations88.com