Học sinh tìm hiểu cách phân tách động tự bất luật lệ Sell, nhất là quá khứ của sell được chia nỗ lực nào? loài kiến thức bên dưới rất quan trọng khi học sinh làm bài bác tập tại lớp.

Bạn đang xem: Quá khứ đơn của sell

*

Sell (v): bán, nhượng lại

Nguyên thểĐộng danh từPhân từ
To sellSellingSold

A. Phương pháp chia động từ Sell (Quá khứ của Sell)

I. Động từ bỏ Sell ở thì lúc này đơn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaSellSells

Ex: This quái dị sells newpapers.

(Ông công ty này bán những tờ báo).


II. Động trường đoản cú Sell ở thì bây giờ tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaAm selling (I)

Are selling (You/We/They/Nsố nhiều)

Is selling

Ex: My mother is selling our old house.

(Mẹ tôi hiện tại đang bán ngôi bên cũ của chúng tôi).

III. Động trường đoản cú Sell ở thì quá khứ đơn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaSold

Quá khứ của sell sẽ đưa thành sold mà không cần để ý đến ngôi của chủ ngữ thiết yếu trong câu:

Ex: – I sold a T-shirt yesterday.

(Tôi đã phân phối một chiếc áo thun ngày hôm qua).

-My grandfather sold old things at a high price.

(Ông tôi đã phân phối những thiết bị cũ với một cái giá cao).

IV. Động tự Sell ở thì quá khứ tiếp diễn:

NgôiYou/We/They/Nsố nhiềuI/She/He/It/Nsố ít
Cách chiaWere sellingWas selling

Ex: Yen was selling this cakes at 8 a.m yesterday.

(Yến đang đang bán những chiếc bánh này thời điểm 8 giờ chiếu sáng ngày hôm qua).

V. Động tự Sell sinh sống thì lúc này hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaHave soldHas sold

Ex: They have sold that car for 5 years.

(Họ phân phối chiếc xe pháo kia khoảng tầm 5 năm).

VI. Động từ Sell ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaHave been sellingHas been selling

Ex: We have been selling in this shop for 5 months.

(Chúng tôi đã hiện tại đang bán ở siêu thị này được 5 tháng).

VII. Động tự Sell ở thì quá khứ hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaHad sold

Ex: His sister had sold at the market when he came here.

(Chị anh ấy đã chào bán ở chợ khi anh ấy đến đây).

VIII. Động từ Sell sống thì quá khứ dứt tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaHad been selling

Ex: Jane had been selling a book khổng lồ a stranger before I mentioned it.

(Jane đã đang bán một quyển sách mang đến một fan lạ trước lúc tôi đề cập mang đến nó).

IX. Động từ bỏ Sell sinh sống thì sau này đơn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaWill sell

Ex: Huy will sell that house.

(Huy sẽ chào bán ngôi nhà kia).

X. Động tự Sell nghỉ ngơi thì tương lai gần:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaAm going to lớn sell (I)

Are going khổng lồ sell (You/We/They/Nsố nhiều)

Is going to sell

Ex: Tung is going to lớn sell his computer for 50 dollars tomorrow.

(Tùng sẽ bán chiếc laptop của anh ấy với cái giá 50 đô la ngày mai).

Xi. Động tự Sell sống thì tương lai tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaWill be selling

Ex: I will be selling many notebooks this semester.

(Tôi sẽ hiện tại đang bán nhiều quyển vở trong học kì này).

XII. Động tự Sell làm việc thì tương lai hoàn thành:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaWill have sold

Ex: Kien will have sold about 50 cakes by the over of the spring.

(Kiên sẽ bán tốt khoảng 50 mẫu bánh vào cuối ngày xuân này).

XIII. Động trường đoản cú Sell sinh sống thì tương lai xong xuôi tiếp diễn:

NgôiI/You/We/They/Nsố nhiềuShe/He/It/Nsố ít
Cách chiaWill have been selling

Ex: You will have selling there for 5 years by the end of this year.

(Bạn sẽ hiện tại đang bán ở cơ được 5 năm tính đến thời điểm cuối năm nay).

*Notes:

-Khi chia động từ Sell ngơi nghỉ dạng tủ định ở các thì hiện tại đơn, vượt khứ 1-1 thường sử dụng các trợ đụng từ lần lượt là vì not (don’t), does not (doesn’t), did not (didn’t) và không thay đổi động từ Sell.

Xem thêm: " Besame Mucho Là Gì - Besame Mucho, Nụ Hôn Đắm Đuối Giã Từ Đêm Cuối

– Khi phân chia động từ Sell sống dạng nghi ngại sử dụng các trợ động từ do, does, did, have/ has, had, tobe (am/are/is) với will hòn đảo lên trước nhà ngữ thiết yếu của câu và không thay đổi động trường đoản cú Sell ngơi nghỉ sau chủ ngữ.