Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt tình nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Pursue là gì

*
*
*

pursue
*

pursue /pə"sju:/ ngoại hễ từ theo, xua theo, xua bắt, tầm nã nã, truy hỏi kíchto pursue the enemy: đuổi bắt kẻ địch, truy kích kẻ địch (nghĩa bóng) đeo đẳng, cứ bám lấy dẻo dẳngdiseases pursue him till death: hắn ta cứ mắc bệnh dai dẳng mâi cho đến lúc chết theo, đi theo, theo đuổi, đeo đuổi, tiếp tục, tiến hành đến cùngto pursue a plan: theo đuổi một kế hoạchto pursue one"s road: đi theo con đường của mìnhto pursue the policy of peace: theo đuổi cơ chế hoà bìnhto pursue one"s studies: liên tục việc học tập tậpto pursue a subject: tiếp tục nói (thảo luận) về một vấn đề đi tìm, mưu cầuto pursue pleasure: đi tìm thú vuito pursue happiness: mưu cầu hạnh phúc nội đụng từ (+ after) xua đuổi theo theo đuổi, tiếp tục
Lĩnh vực: toán và tintheo xua
*

*

*

Tra câu | Đọc báo giờ Anh

pursue

Từ điển Collocation

pursue verb

1 continue sth/try lớn achieve sth

ADV. further, still | actively, energetically, vigorously | doggedly He was still doggedly pursuing his studies. | relentlessly | effectively, successfully How can we most effectively pursue these aims?

VERB + PURSUE decide khổng lồ We have decided not to lớn pursue the matter further. | intend to, want to, wish khổng lồ deciding on which career you wish to lớn pursue | be/feel inclined to lớn | be reluctant lớn | be able to, be at liberty to, be miễn phí to | continue to

PHRASES the ability/freedom to lớn pursue sth the freedom to lớn pursue her own interests | be not worth pursuing I decided the matter was not worth pursuing further.

2 chase sb

ADV. relentlessly He pursued her relentlessly, refusing to take ‘no’ for an answer.

PHRASES closely/hotly pursued by sb He ran past, hotly pursued by two policemen.

Từ điển WordNet


v.
Xem thêm: Thông Tư 34/2014/Tt-Bca File Word, Thông Tư 34/2014/Tt

English Synonym và Antonym Dictionary

pursues|pursued|pursuingsyn.: chase follow go after heel hunt quest seek shadow trailant.: flee

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học tập từ | Tra câu