Đầu PS2 bao gồm hãng.Huyền thoại của những Huyền Thoại.Sự thông dụng của PS2 tới từ sự Đơn Giản...Sự mê mệt của game thủ tới từ sự ngay gần Gũi...Chiêm ngưỡng đông đảo Siêu Phẩm đẹp chắc chắn chỉ bao gồm trong PS2...