tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hàm số y=3/2 x^2 (P) cùng y=x+1/2 (d)a) vẽ đồ thị (P) cùng (d) trên và một mặt phẳng toạ độ.b) kiếm tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d).c) viết phương trình con đường thẳng cắt (P) tại 2 điểm tất cả hoành độ là -4 với 2.

Bạn đang xem: Phương trình hoành độ giao điểm


*

Bạn tìm hiểu thêm hình :

*
*
*


a)Tự vẽ

b) Xét pt hoành độ giám đốc của (P) và (d) có:

(dfrac32x^2=x+dfrac12)

(Leftrightarrow3x^2-2x-1=0) (Leftrightarrowleft<eginmatrixx=-dfrac13Rightarrow y=dfrac32.left(-dfrac13 ight)^2=dfrac16\x=1Rightarrow y=dfrac32endmatrix ight.)

Vậy giám đốc của (d) và (P) là (left(-dfrac13;dfrac16 ight),left(1;dfrac32 ight))

c) điện thoại tư vấn đt bắt buộc tìm tất cả dạng (d') (y=ax+b) (a2+b2>0)

Gọi A(-4;y1) cùng B(2;y2) là hai giao điểm của (P) với (d')

(A;Binleft(P ight)Rightarrowleft{eginmatrixy_1=24\y_2=6endmatrix ight.) 

(Rightarrow Aleft(-4;24 ight),Bleft(2;6 ight)) (inleft(d" ight))

(Rightarrowleft{eginmatrix24=-4a+b\6=2a+bendmatrix ight.) (Leftrightarrowleft{eginmatrixa=-3\b=12endmatrix ight.) (thỏa)

Vậy (d'): y=-3x+12


Đúng 1
phản hồi (0)
Các thắc mắc tương trường đoản cú

câu 1: a) vẽ parabol (p): y= 1/2x^2 và đường thẳng (d): y=3/2x-1 bên trên cùng 1 mặt phẳng toạ độ

b) khẳng định toạ độ giao điểm của (p) và (d) bằng phép toán

câu 2: a) vẽ đồ dùng thị hàm số (p): y=x^2 và (d): Y=-x+2 trên cùng 1 hệ trục toạ độ

b) xác định toạ độ giao điểm của (p) với (d)

câu 3: cho hai hàm số y=x^2 cùng y=-2x+3

a) vẽ những đồ thị của hai hàm số này trên và một hệ trục toạ độ

b) search toạ độ giao điểm của hai đồ dùng thị đó


Lớp 9 Toán
0
0

bài 1: đến hàm số y= x^2 và y=3x-2

a) vẽ đồ gia dụng thị của nhị hàm số trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b) kiếm tìm hoành độ giao điểm của hai đồ vật thị đó

bài 2: mang lại (P) y=-x^2/4 và (d): y=x+m

a) Vẽ (P)

b) xác minh m để (P) cùng (d) cắt nhau trên 2 điểm rành mạch A cùng B

c) khẳng định phương trình đường thẳng (d") song song với (d) và cắt (P) tại điểm gồm tung độ bằng -4

bài 3: cho hàm số y=ax^2

a) tìm a nhằm (P) đi qua A(1;-1) vẽ (P) ứng cùng với a vừa tìm được

b) lấy điểm B bên trên (P) gồm hoành độ bằng -2.Viết phương trình đường thẳng AB

bài 4: a) khẳng định hệ số a của hàm số y=ax^2 hiểu được đồ thị của hàm số đi qua điểm A (-2;1)

b) vẽ đồ vật thị của hàm số cùng với a vừa tra cứu được

 


Lớp 9 Toán
1
0

BÀI 1Cho hàm số y=ax^2 có đồ thị Pa) tìm kiếm a biết rằng phường qua điểm A (1;-1) .Vẻ phường với a vừa tìm đượcb) trên p. Lấy điểm B bao gồm hoành độ -2, search phương trình của mặt đường thẳng AB và tìm tọa độ giao điểm D của đường thẳng AB với trục tungc)viết phương trình mặt đường thẳng (d) qua O và song song cùng với AB, xác định toạ độ giao điểm C của (d) và p (C không giống 0)d( chứng tỏ OCDA là hình vuông

 

BÀI 2:Cho hàm số y=ax^2a) kiếm tìm a biét thứ của thị hàm số vẫn cho đi qua điểm A(-căn 3; 3). Vẽ trang bị thị p. Của hàm số cùng với a vừa tra cứu đượcb)trên p lấy 2 điểm B, C tất cả hoành độ theo thứ tự là 1, 2 .Hảy viết phương trình mặt đường thẳng BCc) mang đến D( căn 3;3). Minh chứng điểm D thuộc p. Và tam giác OAD là tam giác đều.Tính diện tích s của tam giác OAD

 

BÀI 5:Cho hàm số y=2x+b hãy xác định hệ số b trong những trường hợp sau :a) vật thị hàm số đang cho cắt trục tung trên điểm gồm tung độ bởi -3b) đồ thị của hàm số cắt trục hoành trên điểm có hoành độ bằng 1.5


Lớp 9 Toán
0
0

Câu 3: cho các hàm số (y=2x+5) và (y=-x+2)

a. Vẽ vật dụng thị của nhị hàm số đã mang đến trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy.

b. Phụ thuộc hình vẽ, khẳng định toạ độ giao điểm A của hai trang bị thị hàm số.

Xem thêm: Cập Nhật Suburban Là Gì ? Phân Biệt Suburban, Urban Và Rural?

c. Hai đồ vật thị của nhì hàm số sẽ cho cắt trục hoành tại các điểm B và C. Tính diện tích s tam giác ABC


Lớp 9 Toán
1
0

Trong mặt phẳng toạ độ cho parabol y=x^2 và mặt đường thẳng y=2mx-m^2+m-1.a. Tìm toạ độ giao điểm của (P) cùng (d) khi .b. Tìm nhằm (P) giảm (d) tại nhì điểm phân biệt.c. Tìm nhằm (P) với (d) gồm một điểm chung duy nhất.d. Tìm nhằm (P) giảm (d) trên điểm gồm hoành độ bằng 2.


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y=2/3 x2 bao gồm đồ thị p. Và y= x + 5/3 gồm đồ thị D a. Vẽ p và D trên và một hệ trục toạ độ vuông góc b. Xác định toạ độ các giao điểm của phường và D c. Gọi A là vấn đề thuộcP và B là điểm thuộc D làm sao cho { x A = x B 11 y A = 8 y B xác minh toạ độ của A và B


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y=x² (p) với y=x+2(d)a) Vẽ hai thứ thị hàm số trên cùng một trục toạ độb) tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d)


Lớp 9 Toán
0
0

Cho hàm số y = 2x bao gồm đồ thị là (D1) cùng hàm số y = 2 /1 x – 3 có đồ thị là (D2). A) Vẽ (D1), (D2) trên cùng một mặt phẳng toạ độ. B) tìm toạ độ giao điểm của (D1) và (D2) bằng phép tính


Lớp 9 Toán
1
0

a) vẽ đồ dùng thị ( P) của hàm số : y=x^/2 và đường thẳng (d) : y= x+4 trên và một hệ trực toạ độ.