câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học tập 10. Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường trực tiếp  là thứ thị của hàm số...

Bạn đang xem: Phương trình đường thẳng

Xem lời giải


thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10. Hãy tìm kiếm một điểm gồm tọa độ khẳng định và một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng có phương trình tham số...

Xem lời giải


câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính thông số góc của mặt đường thẳng d tất cả vectơ chỉ phương là ...

Xem lời giải


câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10. đến đường thẳng Δ có phương trình...

Xem giải mã


câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy chứng tỏ nhận xét trên....

Xem giải mã


thắc mắc 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10. Hãy search tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng bao gồm phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem giải thuật


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng tất cả phương trình sau đây:...

Xem lời giải


thắc mắc 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí kha khá của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 cùng với mỗi đường thẳng sau:...

Xem giải mã


câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học tập 10. đến hình chữ nhật ABCD bao gồm tâm I cùng cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem giải mã


bài xích 1 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học tập 10. Lập phương trình tham số của mặt đường thẳng d trong mỗi trường đúng theo sau:

Xem giải thuật


câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách từ những điểm M(-2; 1) và O(0; 0) cho đường trực tiếp  gồm phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Ai Giàu Nhất Việt Nam Vào Danh Sách 1, Top 250 Người Giàu Nhất Việt Nam Năm 2022

Xem giải mã


bài 2 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài 2 trang 80 SGK Hình học tập 10.Lập phương trình bao quát của con đường thẳng ∆ trong mỗi trường hòa hợp sau:

Xem giải thuật


bài 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 3 trang 80 SGK Hình học 10. đến tam giác ABC có:

Xem giải mã


bài 4 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 4 trang 80 SGK Hình học tập 10. Viết phương trình tổng thể của mặt đường thẳng

Xem giải mã


bài bác 5 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 5 trang 80 SGK Hình học tập 10. Xét vị trí tương đối của các cặp mặt đường thẳng sau đây:

Xem lời giải


bài 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài xích 6 trang 80 SGK Hình học tập 10. đến đường trực tiếp d gồm phương trình tham số

Xem lời giải


bài 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 7 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tra cứu số đo của góc giữa hai đường thẳng

Xem lời giải


bài 8 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 8 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến lựa chọn đường thẳng

Xem lời giải


bài xích 9 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài bác 9 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm bán kính của đường tròn

Xem giải mã


>> (Hot) Đã bao gồm SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông báo đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.