Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật

*

MgSO4( ightarrow)Mg2++SO42-

AlCl3( ightarrow)Al3++3Cl-

Fe2(SO4)3( ightarrow)2Fe3++3SO42-(đề bạn ghi sai rồi đó)

K2CO3( ightarrow)2K++CO32-(bạn ghi đề thiếu mình nghĩ là muối K2CO3)

BaCl2( ightarrow)Ba2++2Cl-

Ca(NO3)2( ightarrow)Ca2++2NO3-

FeSO4( ightarrow)Fe2++SO42-


*

Cho những chất sau: HgCl2, con đường sacarozơ, CuCl2, mặt đường glucocơ, HF, Al2(SO4)3, C6H6, Ca0, CuSO4, FeCl3, Al2(SO4)3, Mg(NO3)2, K2SO4, FeSO4, Pb(NO3)2, Na3PO4, NH4H2PO4, KClO3, (NH4)2SO4, NaHCO3, K2SO3, (CH3COO)2Cu, CaBr2

1. Chất nào là muối, axit mạnh, bazơ mạnh

2. Hóa học nào là chất không điện li

3. Viết phương trình năng lượng điện li của chất điện liViết phương trình điện li: CuCl2, Fe(OH)3, Al(OH)3, BaSO3, NaSO3,K2SO3, Cu(O, H)3, Ca(OH)3, CaCO3, BaCO3, NaCO3


Câu1: cho các chất có công thức sau: Cl2, H3PO4, Mg, HCLO, H2S, Ba(OH)2, SO2, glucozo (C6H12O6), NaOH, Fe2O3, Fe(OH)2.a) cho biết chất làm sao là chất điện li mạnh, hóa học nào là chất điện li yếu, chất không điện li.b) Viết phương trình năng lượng điện li những chất trên.

Bạn đang xem: Phương trình điện li alcl3


1.1) Viet phuong trinh dien li cua cac chat sau: 

1.HClO4 2. Sr(OH)2 3. K3PO4 4. BaCl2 5. AgCl 6. Fe(OH)3

7. Al2(SO4)3 8. KMnO4 9. KOH 10. HNO3 11. BaSO4 12. CH3COOH


Câu 1: xác định chất điện li và chất không năng lượng điện li. Viết phương trình phân li của các chất năng lượng điện li

a) (NaCl), (CaCO_3), (Na_2CO_3), (NaHCO_3), (BaSO_3), (K_2SO_4), (NaCl) khan


Phương trình điện li nào tiếp sau đây không đúng?

A. HNO3 → H+ + NO3- B. K2SO4 → 2K+ + SO42-

C.

Xem thêm: Kim Loại Tác Dụng Với Oxi - Kim Loại Và Tính Chất Hóa Học Của Kim Loại

HSO­4‑ ↔ H+ + SO32- D. H2S → 2H+ + S2-


1) Viet phuong trinh dien li cua cac chat sau:

a) HNO3, Ba(OH)2, H2SO4, BaCl2, NaHCO3

b) CuSO4, Na2SO4, Fe2(SO4)3, Na2HPO4, H3PO4


Cho 400 ml đ x có Mg2+ , NH4+ , SO4 2- ,NO3 2-.Chia x thành 2 phần bằng nhau -Phần 1: cho tính năng với đ BaCl2 dư thu được 34,95g-Phần 2: cho tác dụng với đ Ba(OH)2 dư được 0,22(l) khí và 46,55g kết tủa.Tính nồng độ mol của các dd ion vào xMn góp mình cùng với ạ