Giải bài xích tập SBT vật dụng lý lớp 10 bài xích 2: hoạt động thẳng hầu hết hướng dẫn giải cụ thể bài tập môn Lý 10, giúp cho quý thầy cô cùng các bạn học sinh dễ ợt hơn trong việc tìm và đào bới kiếm đông đảo tài liệu hay giao hàng quá trình huấn luyện và tiếp thu kiến thức môn vật lý lớp 10. Chúc những em học tập tốt.

Bạn đang xem: Phương trình chuyển đông thẳng đều dọc theo trục ox


Giải bài tập SBT thứ lý lớp 10 bài bác 3: hoạt động thẳng thay đổi đều

Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 trang 7 Sách bài bác tập (SBT) thứ lí 10

2.1. Hãy đã cho thấy câu ko đúng.

A. Quỹ đạo của hoạt động thẳng phần đa là mặt đường thẳng.

B. Vận tốc trung bình của vận động thẳng hồ hết trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng lối đi được của đồ gia dụng tỉ lệ thuận cùng với khoảng thời gian chuyển động.

D. Hoạt động đi lại của một pit-tông vào xilanh là hoạt động thẳng đều.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn lời giải D

2.2. Câu nào đúng?

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng phần đa dọc theo trục Ox, trong trường hợp vật không xuất phát điểm từ điểm O, là:

A. S = vt.

B. X = x0 + vt.

C. X = vt.


D. Một phương trình không giống với các phương trình A, B, C.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn đáp án B

2.3. Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc từ trục Ox bao gồm dạng :

x = 5 + 60t (x đo bởi kilômét với t đo bởi giờ).

Chất điểm đó xuất phạt từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu ?

A. Từ bỏ điểm O, với gia tốc 5 km/h.

B. Từ điểm O, với tốc độ 60 km/h.

C. Từ điểm M, giải pháp O là 5 km, với tốc độ 5 km/h.

D. Từ điểm M, bí quyết O là 5 km, với tốc độ 60 km/h.

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng phương trình chuyển động thẳng phần lớn x = x0 + vt

x0 = 5 km => chất điểm bắt nguồn từ điểm M bí quyết O đoạn 5 km.

v = 60 km/h => vận tốc là 60 km/h

Chọn câu trả lời D

2.4. Phương trình vận động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox tất cả dạng :

x = 4t – 10 (x đo bằng kilômét và t đo bởi giờ).

Quãng đường đi được của hóa học điểm sau 2 h chuyển động là bao nhiêu ?

A. -2 km. B. 2 km. C. -8 km. D. 8 km.

Hướng dẫn trả lời:

Từ PT chuyển động của hóa học điểm x = 4t – 10 => vận tốc hoạt động thẳng đầy đủ của hóa học điểm là v = 4 km/h

=> Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 h hoạt động là: s = v.t = 4.2 = 8 km/h

Chọn lời giải D

Bài 2.5, 2.6, 2.7 trang 8 Sách bài bác tập (SBT) vật lí 10

2.5. Một xe cộ ô tô bắt đầu từ một vị trí cách bến xe cộ 3 km trên một mặt đường thẳng qua bến xe, và vận động với gia tốc 80 km/h ra xa bến. Lựa chọn bến xe làm vật mốc, chọn thời gian ô tô lên đường làm mốc thời gian và chọn chiều vận động của xe hơi làm chiều dương. Phương trình hoạt động của xe ô tô trên phần đường thẳng này như thế nào?

A. X = 3 + 80t. B. X = (80 – 3)t.

C. X = 3 – 80t. D. X = 80t.

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng PT chuyển động thẳng phần lớn x = x0 + vt

Theo dữ kiện của đề bài bác thì x0 = 3 km, v = 80 km/h => PT hoạt động là x = 3 + 80t

Chọn đáp án A

2.6. Và một lúc tại nhị điểm A với B cách nhau 10 km tất cả hai ô tô xuất phát, chạy thuộc chiều nhau trên đường thẳng AB, theo chiều từ A đến B. Vận tốc của ô tô chạy trường đoản cú A là 54 km/h cùng của ô tô chạy từ bỏ B là 48 km/h. Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát của hai xe ô tô làm mốc thời hạn và lựa chọn chiều chuyển động của hai ô tô làm chiều dương. Phương trình vận động của những ô sơn trên như thế nào?

A. Ô tô chạy tự A: xA = 54t; Ô đánh chạy từ bỏ B: xB = 48t + 10.

B. Ô đánh chạy tự A: xA = 54t + 10; Ô sơn chạy tự B: xB = 48t.

C. Ô sơn chạy tự A: xA = 54t; Ô tô chạy trường đoản cú B: xB = 48t – 10.

D. Ô sơn chạy tự A: xA = – 54t;Ô sơn chạy tự B: xB = 48t.

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng PT chuyển động thẳng hầu hết x = x0 + vt

Theo dữ kiện của đề bài thì

x0A = 0 km, vA = 54 km/h => PT vận động của xe hơi chạy từ A là xA = 54t

x0B = 10 km, vB = 48 km/h => PT vận động của xe hơi chạy từ bỏ A là xB = 10 + 48t

Chọn giải đáp A

2.7. Cũng câu hỏi trên, hỏi khoảng thời gian từ lúc hai xe hơi xuất phát mang lại lúc xe hơi A theo kịp ô sơn B và khoảng cách từ A đến địa điểm hai xe gặp gỡ nhau là bao nhiêu?

A. 1 h; 54 km. B. 1 h đôi mươi ph; 72 km.

C. 1 h40 ph; 90 km. D. 2 h; 108 km

Hướng dẫn trả lời:

Ô đánh A đuổi theo kịp ô tô B thì xA = xB => 54t = 10 + 48t => t = 4/3 h = 1h 40 ph

Khi đó vị trí gặp gỡ nhau cách A khoảng tầm xA = 54. 4/3 = 90 km

Chọn giải đáp C

Bài 2.8, 2.9 trang 8,9 Sách bài xích tập (SBT) đồ lí 10

2.8. Hình 2.1 là thứ thị toạ độ – thời hạn của môt chiếc ô tô chay từ A đến B bên trên một mặt đường thẳng. Điểm A bí quyết gốc toạ độ bao nhiêu kilômét? thời gian xuất phát cách mốc thời hạn mấy giờ?

*

A. A trùng với cội toạ độ O, xe căn nguyên lúc 0 h, tính từ bỏ mốc thời gian.

B. A trùng với cội toạ độ O, xe xuất phát khi 1 h, tính trường đoản cú mốc thời gian.

C. A bí quyết gốc O 30 km, xe căn nguyên lúc 0 h.

D. A giải pháp gốc O 30 km, xe xuất phát khi một h.

Hướng dẫn trả lời:

Chọn giải đáp D

2.9. Cũng từ đồ gia dụng thị toạ độ – thời hạn ở hình 2.1, hỏi quãng đường AB dài từng nào kilômét và gia tốc của xe là bao nhiêu?

A. 150 km; 30 km/h. B. 150 km; 37,5 km/h.

C. 120 km; 30 km/h. D. 120 km; 37,5 km/h.

Hướng dẫn trả lời

Từ đồ vật thị ta thấy

A giải pháp gốc tọa độ 30 km, B giải pháp gốc tọa độ 150 km => quãng mặt đường AB lâu năm s = 150 – 30 = 120 kmThời gian chuyển động từ A cho B là t = 5 – 1 = 4 h

=> vận tốc của xe pháo là v = s/t = 120/4 = 30 km/h

Chọn giải đáp C

Bài 2.10 trang 9 Sách bài tập (SBT) thứ lí 10

Một máy bay phản lực có vận tốc 700 km/h. Nếu muốn bay thường xuyên trên khoảng cách 1600 km thì máy cất cánh này đề nghị bay trong thời gian bao thọ ?

Hướng dẫn trả lời:

Áp dụng công thức: s = v.t => t = s/v = 1600/700 ≈ 2,3 h = 2 h 36 ph

Vậy thiết bị bay yêu cầu bay liên tiếp trong 2 h 36 ph

Bài 2.11 trang 9 Sách bài tập (SBT) vật lí 10

Một chiếc xe ô tô xuất phát từ A thời điểm 6 giờ sáng, vận động thẳng hồ hết tới B, bí quyết A 120 km.

a) Tính vận tốc của xe, hiểu được xe tới B dịp 8 giờ đồng hồ 30 phút.

b) Sau nửa tiếng đỗ tại B, xe chạy ngược về A với tốc độ 60 km/h. Hỏi vào tầm mấy giờ xe hơi sẽ về tới A?

Hướng dẫn trả lời:

a. Thời gian vận động từ A cho B của xe hơi là: t = 8 giờ trong vòng 30 phút – 6 giờ = 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

=> tốc độ của xe cộ là: v = s/t = 120/1,5 = 80 km/h

b. Thời hạn đến xe pháo đi trường đoản cú B về A là: t’ = s/v’ = 120/60 = 2 giờ

Thời điểm ô tô về cho tới A là: 8 giờ nửa tiếng + khoảng 30 phút + 2 tiếng = 11 giờ

Vậy xe hơi về A thời gian 11 giờ

Bài 2.12 trang 9 Sách bài xích tập (SBT) đồ dùng lí 10

Một chiến sĩ bắn thẳng một viên đạn B40 vào trong 1 xe tăng của địch đang đỗ từ thời điểm cách đó 200 m. Khoảng thời hạn từ lúc phun đến khi nghe tới thấy giờ đạn nổ lúc trúng xe pháo tăng là 1 trong s. Coi vận động của viên đạn là thẳng đều. Gia tốc truyền âm trong không gian là 340 m/s. Hãy tính vận tốc của viên đạn B40.

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian t trường đoản cú lúc bắn đến mặc nghe thấy giờ đồng hồ đạn nổ có 2 khoảng thời gian sau

+ thời gian để viên đạn vận động từ VT bắn đến xe tăng rồi phạt nổ: t1 = s/v1

+ thời hạn tiếng nổ truyền từ bỏ xe tăng mang lại VT bắn: t2 = s/v2 = 200/340 = 0,59 s

Theo đề bài: t = t2 + t1 => t1 = t – t2 = 1 – 0,59 = 0,41 s

Do đó v1 = s/t1 = 200/0,41 = 487,8 m/s

Bài 2.14 trang 9,10 Sách bài tập (SBT) đồ gia dụng lí 10

Một xe máy khởi đầu từ A cơ hội 6 giờ với chạy với tốc độ 40 km/h nhằm đi mang đến B. Một ô tô bắt đầu từ B dịp 8 giờ cùng chạy với tốc độ 80 km/h theo thuộc chiều với xe cộ máy. Coi vận động của xe trang bị và ô tô là thẳng đều. Khoảng cách giữa A với B là đôi mươi km. Chọn A có tác dụng mốc, chọn thời điểm 6 giờ có tác dụng mốc thời hạn và chọn chiều trường đoản cú A cho B làm chiều dương.

a) Viết cách làm tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của xe máy và ô tô.

b) Vẽ đồ vật thị toạ độ – thời hạn của xe máy và xe hơi trên cùng một hệ trục x với t.

c) căn cứ vào đồ gia dụng thị vẽ được, hãy xác định vị trí và thời điểm ô tô theo kịp xe máy.

d) soát sổ lại kết quả tìm được bằng phương pháp giải các phương trinh chuyển động của xe cộ máy cùng ô tô.

Hướng dẫn trả lời:

a. Bí quyết tính quãng lối đi được cùng phương trình gửi động

– Của xe máy khởi hành lúc 6 giờ:

s1 = v1t = 40t;

x1 = s1 = 40t (với x0 = 0)

– Của ô tô xuất phát thời gian 8 giờ:

s2 = v2(t – 2) = 80(t – 2) với t ≥ 2;

x2 = x0 + s2 = đôi mươi + 80(t – 2)

b. Đồ thị tọa độ của xe thứ (đường I) và ô tô (đường II) được vẽ sống trên hình

*

c. Trên đồ dùng thị như sinh sống hình vẽ

Vị trí và thời khắc ô tô theo kịp xe thứ được trình diễn bởi giao điểm M bao gồm tọa độ

xM = 140 km; tM = 3,5 h

d. Khám nghiệm lại công dụng thu được nhờ đồ gia dụng thị bằng phương pháp giải phương trình:

x1 = x2 40t = đôi mươi + 80(t – 2) => t = 3,5 h

Vậy ô tô đuổi kịp xe vật dụng sau 3,5 h

Thời điểm ô tô đuổi theo kịp xe đồ vật là lúc: 6 h + 3,5 h = 9,5 h

Vị trí ô tô đuổi theo kịp xe thiết bị là xM = 40.3,5 = 140 km

Bài 2.15 trang 10 Sách bài bác tập (SBT) vật lí 10

Một người đứng trên điểm M cách con đường thẳng AB một đoạn h = 50 m để chờ ô tô.Khi nhìn thấy ô tô còn biện pháp mình một quãng L = 200 m thì tín đồ đó bước đầu chay đi xuống đường để bắt kịp ô tô (Hình 2.3). Gia tốc của xe hơi là v1 = 36 km/h. Nếu fan đó chạy với vận tốc v2 = 12 km/h thì phải chạy theo hướng nào để chạm chán đúng lúc xe hơi vừa tới?

*

Hướng dẫn trả lời:

Giả sử người đó chạm chán ô tô tại điểm N. Khoảng thời hạn t để bạn đó chạy trường đoản cú M tới N nên đúng bằng khoảng thời hạn để ô tô chạy từ bỏ A cho tới N

*

Ta có: AN = v1t = 36t

MN – v2t = 12t

*

Cả nhì trường hợp, đều phải sở hữu HN2 = MN2 – h2

Cuối cùng ta được phương trình bậc nhị 1152t2 – 13,9428t + 0,04 = 0

Giải ra ta được nhì nghiệm: t = 0,00743 h ≈ 26,7 s hoặc t = 0,00467 h ≈ 16,8 s

Do kia AN = 0,26748 km hoặc AN = 0,16812 km

Quãng con đường MN mà bạn ấy phải chạy là MN = 89,2 m hoặc MN = 56 m

Gọi α là góc hợp do MN cùng MH:

*

Bài 2.16 trang 10 Sách bài xích tập (SBT) đồ gia dụng lí 10

Một ô tô chạy bên trên một phần đường thẳng từ địa điểm A đến vị trí B yêu cầu mất một khoảng thời hạn t. Vận tốc của ồ sơn trong nửa đầu của khoảng thời hạn này là 60 km/h với trong nửa cuối là 40 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe hơi trên cả đoạn đường AB.

Xem thêm: Thi Trung Học Phổ Thông 2020 : Lịch Thi Chi Tiết Các Buổi, ​Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2020: Đề Thi Dễ, Ý Nghĩa

Hướng dẫn trả lời:

Do nửa đầu của khoảng thời gian đó xe đua với vận tốc v1 = 60 km/s => quãng lối đi được là s1 = v1.t/2 = 30tDo nửa cuối của khoảng thời hạn đó xe chạy với vận tốc v2 = 40 km/h => quãng lối đi được là s2 = v2.t/2 = 20t

=> Độ lâu năm quãng con đường AB là s = s1 + s2 = 50t

=> vận tốc trung bình bên trên cả quãng đường AB là vtb = s/t = 50 km/h

Bài 2.17 trang 10 Sách bài xích tập (SBT) vật lí 10

Một fan đi xe đạp chuyển động trên một phần đường thẳng AB tất cả độ dài là s. Tốc độ của xe đạp điện trong nửa đầu của đoạn đường này là 12 km/h và trong nửa cuối là 18 km/h. Tính vận tốc trung bình của xe đạp trên cả đoạn đường AB.