các loại Sản Phẩm: SÁCH tởm TẾ giá chỉ Bán: 0 VNĐ Trọng lượng: 800 gr Kích Thước: 16x24 cm Hình Thức: Bìa mềm Số Trang: 593 Năm Xuất Bản: 2014 Số lượng: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG marketing THIẾT KẾ VÀ THỰC HIỆN (NGUYỄNĐÌNH THỌ)

LỜI NÓIĐẦU

Phương pháp phân tích khoa học hàn lâm là một học trang bị cho người học đầy đủ quanđiểm, dìm thức, phương pháp và công cụ cần thiếtđể thực hiện các dựán nghiên cứu và phân tích khoa họcđúng phương pháp và gồm chất lượng. Vì vậy, môn học tập nàyđãđượcđưa vào đào tạo tại bậc cao học và tiến sĩ trong các trườngđại học khối tài chính và quản trị kinh doanh trong những năm qua.

Bạn đang xem: Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh nguyễn đình thọ

Trên nắm giới, tài liệu về phương thức nghiên cứu siêu phong phú, tự tổng quátđến chăm sâu. Tuy nhiên, tại Việt Nam, tư liệu về môn học này còn vô cùng hạn chế, gây cạnh tranh khăn cho người học,đực biệt là mọi học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Giáo trình này rađời nhằm mục tiêu giúp đến học viên cao học và nghiên cứu sinh bao gồm thêm tài liệu học hành về cách thức nghiên cứu bởi tiếng việt. Nội dung của giáo trình bao hàm những kiến thức gốc rễ nhất trong nghiên cứu và phân tích khoa học tập hanfn lâm: kiến thiết và kiểmđịnh kim chỉ nan khoa học. Nội dung của giáo trình này là phần văn bản cốt lõi của chuỗi năm lớp về cách thức nghiên cứu trình làng cho giảng viên của trườngĐại học tài chính TP hồ Chí Minh từ thời điểm năm 2007đến năm 2010.

Giáo trình bao hàm 15 chương.Được tạo ra theo hướngứng dụng trong xây cất và thực hiện nghiên cứu và phân tích trong khoa học sale (kinh tế với quản trị), triệu tập nhiều vào địa chỉ minh họa, chủ yếu trích tự các nghiên cứu tại nước ta của những tác giả và cộng sự. Phần mềm thống kê SPSSđược giới thiệuđể xử trí dữ liệu. Giáo trình nàyđược phục vụ chính mang lại môn học cách thức nghiên cứu khoa họcở bậc cao học và tiễn sĩ của ngành kinh doanh.

Tuy nhiên, đều ngành khoa học xã hội khácđều rất có thể sử dụng vị cùng chung cách thức nghiên cứu.Để sử dụng, ngườiđọc có nhu cầu các kiến thức cơ bản về phương thức nghiên cứu giúp nhập mônở bậc cử nhân, phân tích thị trường và một số trong những kiến thức cơ phiên bản về thống kê. Vì chưng vậy, sinh viên bậc cử nhân các năm cuối cùng có thể tham khảo.

Tác trả trân trọng cảmơn cácđồng nghiệp TrườngĐại học tài chính TP HCM,đặc biệt GSTS NguyễnĐông Phong, ngườiđã kích thích, kiến thiết và tổ chức chuỗi lớp phương thức nghiên cứu giúp khoa học, những thầy cô gia nhập chuỗi lôp này, cùng với những học viên cao học tập và nghiên cứu và phân tích sinh,đãđào tạo cho tác trả nguồn cảm hứngđể ngừng giáo trình này.

Xem thêm: Soạn Bài Quan Sát, Tưởng Tượng, So Sánh Và Nhận Xét Trong Văn Miêu Tả (Chi Tiết)

Tác đưa trân trọng cảmơn TrườngĐại học kinh tế tài chính TP HCMđã cấp cho kinh phíđể thực hiện và Hộiđồng thẩmđịnh giáo trình ở trong phòng Trường phân tách xẻ,đóng góp nhiềuý kiến quý báu cho giáo trình này.

Cuối cùng, tác giả biếtơn TS Nguyễn Thị Mai Trangđã để nhiều thời gianđể luận bàn về nội dung,đọc, gópý và sửa chữa phiên bản thảo nhiều lần. Mặc dù nhiên, phương thức nghiên cứu khoa học là nghành nghề phức tạp vàđa dạng. Vì vậy, giáo trình này chắc hẳn rằng còn các thiếu sót. Người sáng tác kính hy vọng những phê bình với gópý của bạnđọc. NGUYỄNĐÌNH THỌ

MỤC LỤC

LỜI NÓIĐẦU

CHƯƠNG 1: TỔNG quan VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2. CÁC TRƯỜNG PHÁI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

3. LÝ THUYẾT KHOA HỌC

4. NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG VÀ KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

TÓM TẮT CHƯƠNG 1

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THAO LUẬN CHƯƠNG 1

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

1. VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

2.Ý TƯỞNG, VẤNĐỀ, MỤC TIÊU, CÂU HỎI VÀ GIẢ THUYẾT

3. XÁCĐỊNH VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

4. TỔNG KẾT LÝ THUYẾT

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO: CÁCH TRÍCH DẪN VÀ LIỆT KÊ

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 2

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁPĐỊNH TÍNH

1. NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH trong XÂY DỰNG LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. PHƯƠNG PHÁP GT

3. PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG

4. DƯ LIỆU VÀ THU THẬP DỮ LIỆUĐỊNH TÍNH

5. PHÂN TÍCH DỮ LIỆUĐỊNH TÍNH

6. VÍ DỤ MINH HỌA NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH

7. GIÁ TRỊ CỦA SẢN PHẨMĐỊNH TÍNH

8.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUĐỊNH TÍNH

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 3

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁPĐỊNH LƯỢNG

1. PHƯƠNG PHÁPĐỊNH LƯỢNG vào KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. KHẢO SÁT

3. THỬ NGHIỆM

4.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨUĐỊNH LƯỢNG

TÓM TẮT CHƯƠNG 4

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 4

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5: PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

1. HỖN HỢP vào NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

2. THIẾT KẾ KẾT HỢP trong PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

3. VÍ DỤ VỀ PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

4.ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU HỖN HỢP

TÓM TẮT CHƯƠNG 5

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 5

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6: CHỌN MẪU trong NGHIÊN CỨUĐỊNH LƯỢNG

1. LÝ vị PHẢI CHỌN MẪU

2. CHỌN MẪU VÀ sai SỐ

3. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN vào CHỌN MẪU

4. QUY TRÌNH CHỌN MẪU

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU THEO XÁC XUẤT

6. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU PHI XÁC XUẤT

TÓM TẮT CHƯƠNG 6

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 6

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7:ĐO LƯỜNG VÀ THU THẬP DỮ LIỆUĐỊNH LƯỢNG

1.ĐO LƯỜNG VÀ CẤPĐỘ THANGĐO trong NGHIÊN CỨU

2. CÔNG CỤ THU THẬP DỮ LIỆU

3. HIỆU CHỈNH DỮ LIỆU

4. CHUẨN BỊ DỮ LIỆU

TÓM TẮT CHƯƠNG 7

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 7

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8:ĐO LƯỜNG KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

1.ĐO LƯỜNG trong KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

2. KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU VÀ THANGĐO CHÚNG

3. TÍNH CHẤT CỦAĐO LƯỜNG

4. XÂY DỰNG THANGĐO đến CÁC KHÁI NIỆM NGHIÊN CỨU

5. TÓM TẮT CHƯƠNG 8

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 8

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9: THỐNG KÊ DÙNG vào KIỂMĐỊNH LÝ THUYẾT KHOA HỌC

1. TÓM TẮT THỐNG KÊ mang lại MẪU

2. KỲ VỌNG

3. BIẾN CHUẨN TRUNG BÌNH VÀ CHUẨN HÓA

4. Quan lại HỆ GIỮA THAM SỐ MẪU VÀĐÁMĐÔNG

5.ƯỚC LƯỢNG THỐNG KÊ

6. KIỂMĐỊNH THỐNG KÊ

7. MỖI quan liêu HỆ GIỮA hai BIẾN NGẪU NHIÊN

8. SỬ DỤNG SPSSĐỂ TÍNH HỆ SÔ TƯƠNG QUAN

TÓM TẮT CHƯƠNG 9

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 9

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10: CRONBACH ALPHA VÀĐÁNH GIÁĐỘ TIN CẬY THANGĐO

1. GIÁ TRỊ VÀ không nên SỐĐO LƯỜNG

2. LÝ THUYẾTĐO LƯỜNG CỔĐIỂN

3. BỔ SUNG LÝ THUYẾTĐO LƯỜNG CỔĐIỂN

4. TÍNH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH ALPHA BẰNG SPSS

TÓM TẮT CHƯƠNG 10

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 10

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11: MÔ HÌNHEFA VÀĐÁNH GIÁ THANGĐO

1.EFA VÀĐÁNH GIÁ THANGĐO

2. MÔ HÌNHEFA

3. VÍ DỤĐÁNH GIÁ THANGĐO BẰNGEFA

4. CÁC DẠNG PHÂN TÍCHEFA VÀỨNG DỤNG

5.ĐIỀU KIỆNĐỂ PHÂN TÍCHEFA

6.ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ THANGĐO BẰNGEFA

7. PHÂN TÍCHEFA VỚI SPSS

TÓM TẮT CHƯƠNG 11

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 11

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12: MÔ HÌNH T-TEST VÀ ANOVA: KIỂMĐỊNH KHÁC BIỆT TRUNG BÌNH

1. VẤNĐỀ NGHIÊN CỨU

2. SÓ SÁNH TRUNG BÌNH HAIĐÁMĐÔNG: T-TEST

3. SO SÁNH tía TRUNG BÌNH TRỞ LÊN: MÔ HÌNH ANOVA

TÓM TẮT CHƯƠNG 12

CÂU HỎIÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN CHƯƠNG 12

TÀI LIỆUĐỌC THÊM CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13: MÔ HÌNH HỒI QUYĐƠN VÀ BỘI: KIỂMĐỊNH TÁCĐỘNG CỦA MỘT giỏi NHIỀU BIẾNĐỘC LẬP VÀO MỘT BIẾN PHỤ THUỘCĐỊNH LƯỢNG