Bài viết này phía dẫn cho những em cách chứng minh 3 điểm thẳng sản phẩm qua các ví dụ có giải mã chi tiết, dễ dàng hiểu.

Bạn đang xem: Phương pháp chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Sau mỗi ví dụ là dìm xét về hướng giải quyết một bài bác toán chứng tỏ 3 điểm trực tiếp hàng. Ví dụ 1 : mang đến D ABC vuông tại B. Trên nữa khía cạnh phẳng bờ BC không tồn tại điểm A, vẽ tia Cx vuông góc BC. Trên tia Cx lấy M thế nào cho CM = AB. Chứng minh A, M cùng D là trung điểm của BC trực tiếp hàng.

Giải.

Xét ?ABD với ?MCD, ta có :

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
DE (2)

Từ (1) cùng (2), suy ra : DE trùng DF tuyệt : D, E, F thẳng hàng.

Xem thêm: Ký Hiệu Tồn Tại Trong Toán Học? Mệnh Đề Là Gì

Bài tập từ giải:

Ví dụ 1 : mang lại tam giác ABC . Bên trên tia đối của tia AB lấy điểm F làm thế nào cho AB = FA. Bên trên tia đối của tia AC mang điểm E làm thế nào cho AC = AE. A) hội chứng minh: Δ EAF = Δ CAB b)Gọi K là trung điểm EF cùng D là trung điểm BC. Chứng minh : KB = FD. D) chứng minh: K, A, D trực tiếp hàng. Ví dụ 2 :Cho Δ ABC có M là trung điểm của AB. Bên trên tia đối của tia MC lấy điểm D làm thế nào cho MD = MC. A) chứng minh Δ MAD = Δ MBC cùng AD // CB. B) lấy N ở trong AD; NM giảm BC trên P. Chứng minh AN = BP. C) bên trên nửa phương diện phẳng bờ AB không cất điểm D, vẽ tia AE làm thế nào để cho góc EAB + góc ABC = 180^0 . Minh chứng D, A, E thẳng hàng.