Lực lorenxơ làlực từ tác dụng lên hạt sở hữu điện chuyển động vào từ trường

1. Lực Lo-ren-xơ

- Mọi hạt điện tích chuyển động trong từ trường đều chịu tác dụng của lực từ, lực này được gọi là lực Lo-ren-xơ (Lorentz). Các đặc điểm của lực Lo-ren-xơ:

+ Điểm đặt: điện tích q.

Bạn đang xem: Phương của lực lorenxơ có đặc điểm gì

*
Lực lorenxơ là gì với những điều cần biết" width="891">

+ Chiều: Xác định theo quy tắc bàn tay trái.

- Quy tắc bàn tay trái: "Đặt bàn tay trái mở rộng làm thế nào để cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của vectơ vận tốc. Lúc đó ngón tay chiếc choãi ra chỉ chiều lực Lo-ren-xơ tác dụng lên hạt có điện dương và chỉ chiều ngược lại nếu hạt với điện âm"

*
Lực lorenxơ là gì với những điều cần biết(ảnh 2)" width="382">
*
Lực lorenxơ là gì và những điều cần biết(ảnh 3)" width="576">

2. Chuyển động của hạt điện tích vào từ trường đều

-Hạt điện tích q0, khối lượng m bay vào một từ trường đềuB⃗với vận tốc ban đầu vuông góc với từ trường, gồm quỹ đạo là một đường tròn nằm vào mặt phẳng vuông góc với từ trường với chào bán kính:

R=mv|q0|BR=mv|q0|B

3. Lực từ động

*
Lực lorenxơ là gì cùng những điều cần biết(ảnh 4)" width="368">

-Thành phần gây nên bởitừ trườngcủa lực này, còn gọi làlực từhay đôi khi làlực Lorentz, gồm phương luônvuông gócvới phương chuyển động của hạt mang điện cùng làm ráng đổi quỹ đạo chuyển động của hạt với điện. Nếu hạt với điện chuyển động theo phương vuông góc vớiđường cảm ứng từthì hạt sẽ chuyển động theo quỹ đạo tròn, nếu hạt chuyển động theo phương không vuông góc với đường cảm ứng từ thì quỹ đạo của nó sẽ là hình xoắn ốc.

-Lực tác động của từ trường lên loại điện có tại sao là thành phần này của lực Lorentz.

-Lực từ giữa những cực củanam châm, cũng là tổng hợp lực tạo ra bởi từ trường của nam châm này lên cácelectronchuyển động quanhnguyên tửở nam châm hút kia, về bản chất cũng là thành phần này của lực Lorenxơ:

F=q(E+v×B)

B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP


-Để giải quyết tốt dạng bài bác này, chúng ta cần nắm vững phần lí thuyết về lực Lo-ren-xơ.

Chú ý:Cần phân biệt sự khác biệt giữa lực điện trường và lực Lo-ren-xơ khi tác dụng lên thuộc một điện tích q:

+ Lực điện tác dụng lên hạt có điện khi hạt sở hữu điện đó ở trong điện trường, bất luận là nó đang đứng yên tốt chuyển động; trong những khi đó lực Lo-ren-xơ là lực vị từ trường tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường đó cơ mà thôi.

+ Lực điện luôn cùng phương với đường sức điện trường, còn lực Lo- ren-xơ luôn luôn vuông góc với đường sức từ trường.

+ Biểu thức xác định lực điệnF=|q|Ecòn lực Lo-ren-xơf=|q|.v.B.sinα

Quy tắc bàn tay trái đến lực Lo-ren-xơ.

- Quy tắc bàn tay trái đến lực Lo-ren-xơ:để bàn tay trái mở rộng thế nào cho từ trường hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón giữa là chiều củav→khi q0> 0 với ngược chiềuv→khi q0< 0. Dịp đó, chiều của lực lo-ren-xo là chiều ngón tay chiếc choãi ra.

So sánh lực điện cùng lực Lo-ren-xơ thuộc tác dụng lên một điện tích.

- Lực điện: cùng phương với cảm ứng điện.

Xem thêm: Làm Bài Thuyết Trình Về Water Pollution, Ngắn Gọn Để Nói Đủ Trong 3 Phút

- Lực Lo-ren-xơ: gồm phương vuông góc với cảm ứng từ.