PHÓNG XẠ

Chủ đề này gồm những vấn đề: hiện tượng kỳ lạ phóng xạ, những tia phóng xạ, định dụng cụ phóng xạ

A. LÍ THUYẾT

1.Hiện tượng phóng xạ

a/ Khái niệm:Hiện tượng một hạt nhân không chắc chắn tự vạc phân rã, vạc ra những tia phóng xạ và biến hóa thành hạt nhân khác gọi là hiện tượng phóng xạ.

Bạn đang xem: Phóng xạ vật lý 12

Phương trình :

*
+ tia phóng xạ

A Là phân tử nhân mẹ, B là hạt nhân con

b. Đặc điểm:+Phân tan là quá trình không chịu ảnh hưởng của mặt ngoài

+ luôn luôn là làm phản ứng tỏa năng lượng (năng lượng lan ra công ty yếu trở thành động năng của tia phóng xạ)

2.Các tia phóng xạ


Tia

*

Tia

*

Tia

*

Bản chất

hạt nhân nguyên tử

*
.

+ Tia

*
. Là những êlectron

(kí hiệu

*
)

+ Tia

*
. Đó chính là các pôzitrôn, giỏi êlectron dương

(kí hiệu

*
)

+ là sóng năng lượng điện từ gồm bước sóng khôn cùng ngắn

(bản chất là những hạt photon)

Vận tốc

Phóng ra từ hạt nhân cùng với tốc độ

*

Phóng ra với tốc độ lớn gần bằng vận tốc ánh sáng

Bằng vận tốc ánh sáng

Đặc điểm

+ Iôn hóa môi trường mạnh

+ Bị mất tích điện nhanh

+ Tầm cất cánh xa ngắn.

+ Bị lệch trong năng lượng điện trường và từ ngôi trường (Lệch về phía điện rất âm)

+ Iôn hóa môi trường (Yếu hơn

*
)

+Tâm bay xa lớn

+ Bị lệch trong năng lượng điện trường và từ trường

(Lệch nhiều hơn nữa so vớia)

+ có khả năng Iôn hóa

+ có khả năng đâm xuyên mạnh

+ không biến thành lệch trong năng lượng điện trường và từ trường

Phương trình

*
_2^4He+_Z^"^A^"Y" />

=> Lùi hai ô trong bảng hệ thống tuần hoàn

*
_-1^0e^-+_Z^"^A^"Y" />

=> Tiến một ô vào bảng hệ thống tuần hoàn

*
_+1^0e^++_Z^"^A^"Y" />

=> Lùi một ô trong bảng khối hệ thống tuần hòan

(biến n thành p)

+ Phân rã này sẽ không làm biến đổi hạt nhân mà đi kèm theo các phân rã

*
*
.

+ nếu hạt nhân con sinh ra sinh hoạt trong tâm trạng kích thích, thì nó đưa từ mức kích thích

*
xuống mức phải chăng hơn
*
, đồng thời phóng ra một phôtôn tất cả tần số f khẳng định bởi hệ thức
*

+ Hiệu

*
có trị số lớn, nên phôtôn
*
phát ra gồm tần số rất to lớn và cách sóng rất nhỏ tuổi (
*

b. Định chế độ phóng xạ

– Trong quy trình phân rã, số phân tử nhân phóng xạ bớt với thời gian theo định mức sử dụng hàm số mũ với số nón âm.

* khối lượng chất phóng xạ sót lại sau thời hạn t

*

* Số nguyên tử hóa học phóng xạ sót lại sau thời hạn t

*

B.BÀI TẬP

1. Còn lại:(
*
*
)

* cân nặng chất phóng xạ còn lại sau thời hạn t

*

* Số nguyên tử hóa học phóng xạ còn sót lại sau thời gian t

*

2. Đã bị phân rã(
*
*
)

* Số phân tử nguyên tử bị phân rã

*

* trọng lượng chất bị phân rã:

*

* tỷ lệ chất phóng xạ bị phân rã:

*

3. Lượng chất được chế tạo ra:(
*
*
)

Dựa vào phương trình để tìm ra mối quan hệ giữa hóa học đã phân chảy và chất tạo ra

– Ví dụ: xét phản nghịch ứng thường trông thấy sau:

*
+ tia phóng xạ

+ con số hạt sinh sản ra:

*

+ trọng lượng chất sinh sản ra:

*

*

Ví dụ: Chất phóng xạ Pôlôni

*
, phóng ra tia
*
và trở thành chì
*
.

1. Số phân tử trong

*
bị phân tan sau 414 ngày là

A.

*
hạt C.
*
hạt

B.

*
hạt D.
*
hạt

2.Xác định lượng chì sinh sản thành vào khoảng thời gian nói trên. Sau bao thọ thì còn lại 10,5 mg Po. T=138 ngày.

A. 0,144mg;552 ngày C.0,144g;552 ngày

B. 0,144g;55,2 ngày D.

Xem thêm: Kẻ Chéo Ô Trong Word Dễ Hiểu Đơn Giản Nhất, Gạch Chéo Ô Trong Word

1,44g;5520 ngày

Hướng dẫn

1.Số phân tử Po ban sơ :

*
hạt

Số hạt Po còn lại:

*
hạt

(Ta có thể tính theo công thức:

*
hạt).

Số hạt Po đã biết thành phân rã:

*
hạt

=> Đáp án : B

2. Ta thấy cứ một phân tử nhân Po bị phân chảy thì có 1 hạt nhân Pb được chế tạo thành

=> Số hạt chì tạo ra bằng số phân tử Po phân rã, ta có:

*

Từ:

*

*
ln 0,0625=-lambda t\-2,77=-lambda t\2,77=frac0,693T.tendarray" />

RIKVIP - Cổng game bài online #1