Phiếu bài tập vào cuối tuần Toán 1 tuần 24 sách Cánh diều, giúp những em tham khảo, củng cố kỹ năng đã học trong tuần, để sẵn sàng thật xuất sắc kiến thức mang đến tuần tiếp theo.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 1

Qua đó, những em sẽ ráng được bí quyết giải các dạng toán đã có được học, ôn tập sẵn sàng cho những bài thi vào giữa kỳ và cuối năm lớp 1 đạt hiệu quả cao. Sát bên đó, các em có thể xem thêm Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần Tiếng Việt 1 nâng cao sách Cánh diều. Vậy mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Bạn đã xem: Phiếu bài xích tập vào ngày cuối tuần Toán 1 (sách Cánh diều)


Nội dung


Phiếu bài bác tập vào cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 24

Bài 1: Hãy khắc số thứ tự từ là một đến 3 vào ô trống theo sản phẩm công nghệ tự các vật tất cả độ nhiều năm từ ngắn nhất mang lại dài nhất:

Bài 2: Đánh vết ✔ vào vật bao gồm độ dài ngắn nhất trong số hình bên dưới đây:

Bài 3: Khoanh vào vật tối đa trong các hình bên dưới đây:


Bài viết gần đây

Bài 4: Điền số tương thích vào địa điểm chấm:

Bài 5: trả lời các thắc mắc sau đây:

a) Cây kéo dãn bao nhiêu xăng-ti-mét?

b) cây bút sáp dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Đáp án Phiếu bài bác tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 24

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Bài 5:

a) Cây kéo dài 9cm.

b) bút sáp lâu năm 5cm.

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 23

Bài 1: Khoanh vào số lớn hơn trong các cặp số bên dưới đây:

Bài 2: Điền số tương thích vào ô trống:

Bài 3: Điền lốt , = phù hợp vào ô trống:

Bài 4:

a) chuẩn bị xếp các số theo máy tự từ nhỏ xíu đến lớn: 41, 12, 68, 35, 57

b) trong số số trên, số lớn nhất là số nào?

Bài 5:

a) sắp xếp những số theo máy tự từ mập đến bé: 20, 90, 70, 10, 100

b) trong số số trên, số nhỏ xíu nhất là số nào?

Đáp án Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần lớp 1 – Tuần 23

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

a) sắp tới xếp: 12, 35, 41, 57, 68

b) trong các số trên, số lớn nhất là số 68

Bài 5:

a) chuẩn bị xếp: 100, 90, 70, 20, 10

b) trong những số trên, số nhỏ bé nhất là số 10

Phiếu bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 22

Bài 1: Tìm các số không đủ trong bảng với điền số tương thích vào ô trống:

Bài 2: Điền số thích hợp vào khu vực trống:

Bài 3: trả lời các câu hỏi dưới đây:

a) Số 55 có mấy chục và mấy đối kháng vị?

b) Số 73 tất cả mấy chục với mấy solo vị?

c) Số 18 tất cả mấy chục và mấy solo vị?

d) Số 81 có mấy chục và mấy đối kháng vị?

e) Số 39 tất cả mấy chục cùng mấy solo vị?

g) Số 64 có mấy chục cùng mấy solo vị?

Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1
6 26
Ba mươi hai
7 Bảy mươi tám
15 Mười lăm

Đáp án Phiếu bài xích tập cuối tuần lớp 1 – Tuần 22

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3:

a) Số 55 có 5 chục với 5 đối chọi vị

b) Số 73 tất cả 7 chục cùng 3 đối chọi vị

c) Số 18 bao gồm một chục cùng 8 đối kháng vị

d) Số 81 tất cả 8 chục cùng 1 solo vị

e) Số 39 tất cả 3 chục cùng 9 đối chọi vị

g) Số 64 gồm 6 chục và 4 đối kháng vị

Bài 4:

Chục Đơn vị Viết số Đọc số
4 7 47 Bốn mươi bảy
5 1 51 Năm mươi mốt
2 6 26 Hai mươi sáu
3 2 32 Ba mươi hai
7 8 78 Bảy mươi tám
1 5 15 Mười lăm

Phiếu bài tập vào cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 21

Bài 1: chấm dứt bảng sau đây (theo mẫu):

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53
Hai mươi chín
68
Mười bốn
92

Bài 2: Điền số phù hợp vào nơi trống:

Bài 3: Điền các số phù hợp vào vị trí trống:

Bài 4: Nối những số từ 1 đến 99 để hoàn thành xong bức tranh và tô màu tranh ảnh đó.

Xem thêm: Top 4 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt, Đề Thi Học Kì 2 Lớp 5 Môn Tiếng Việt

Đáp án Phiếu bài tập vào cuối tuần lớp 1 – Tuần 21

Bài 1:

Đọc Viết
72 Bảy mươi hai
53 Năm mươi ba
29 Hai mươi chín
68 Sáu mươi tám
14 Mười bốn
92 Chín mươi hai

Bài 2:

Bài 3:

Bài 4:

Phiếu bài tập vào cuối tuần Toán lớp 1 – Tuần 20

Bài 1: Khoanh vào số say mê hợp:

Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống:

10 20 50 80

Bài 3: triển khai xong bảng dưới đây (theo mẫu):

Đọc Viết
10 Mười
20
Bốn mươi
50
Bảy mươi
90

Bài 4: Nối các số từ là một đến 20 để hoàn thành xong bức tranh với tô màu bức ảnh đó.

Đáp án Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần Toán 1 – Tuần 20

Bài 1:

Bài 2:

10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bài 3:

Đọc Viết
10 Mười
20 Hai mươi
40 Bốn mươi
50 Năm mươi
70 Bảy mươi
90 Chín mươi

Bài 4: