Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân chia hai phân số. Ôn và củng cố phương pháp nhân và phân chia hai phân số. Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Phép nhân và phép chia hai phân số


*
Xem clip bài giảng này nghỉ ngơi đây!

Bài tập cơ bản

Chưa có tác dụng bài

Bạn không làm bài bác này

Bài tập với các dạng bài tại mức cơ bạn dạng để chúng ta làm quen với hiểu được nội dung này.

Thưởng tối đa : 3 hạt dẻ

Bài triệu tập bình

Chưa làm cho bài

Bạn không làm bài này

Bài tập với mức độ khó vừa phải giúp đỡ bạn thuần thục rộng về nội dung này.

Thưởng tối đa : 5 phân tử dẻ

Bài tập cải thiện

Chưa có tác dụng bài

Bạn không làm bài này

Dạng bài tập nâng cao với độ khó khăn cao nhất, khiến cho bạn hiểu sâu hơn và tư duy mở rộng hơn.

Thưởng về tối đa : 7 hạt dẻ


Ôn tập phép nhân với phép phân chia hai phân số


1. Phép nhân với các đặc thù của phép nhân nhì phân số

1.1 Quy tắcnhân nhị phân số

Muốn nhân nhị phân số ta lấy tử số nhân cùng với tử số, chủng loại số nhân với chủng loại số.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac2 imes57 imes9 = frac1063 $

1.2. Các đặc điểm của phép nhân phân số

- đặc điểm giao hoán:Khi đổi chỗ những phân số trong một tích thì tích của bọn chúng không gắng đổi.

Ví dụ:$frac27 imes frac59 = frac59 imes frac27$

- đặc điểm kết hợp:Khi nhân một tích hai phân số với phân số trang bị ba, ta rất có thể nhân phân số đầu tiên với tích của hai phân số còn lại.

Ví dụ:$(frac12 imes frac13) imes frac25 = frac12 imes (frac13 imes frac25) $

- tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:Khi nhân một tổng nhị phân số cùng với phân số lắp thêm ba, ta hoàn toàn có thể nhân theo thứ tự từng phân số của tổng cùng với phân số thứ tía rồi cùng các tác dụng đó lại cùng với nhau

Ví dụ:$(frac12 + frac13) imes frac25 = (frac12 imes frac25) +( frac13 imes frac25) $

- Nhân cùng với số 1:

Phân số nào nhân với hàng đầu cũng bằng chính phân số đó.

Ví dụ:$frac23 imes 1 = frac23$

2. Phép phân chia hai phân số

2.1 Phân số đảo ngược

Phân số hòn đảo ngược của một phân số là đảo ngược tử số thành mẫu số, chủng loại số thành tử số.

Xem thêm: Auto Lisp Cad Là Gì ? ? Hướng Dẫn Cách Cài Đặt, Load Lisp Trong

Ví dụ: Phân số$frac65$ call là phân số hòn đảo ngược của phân số$frac56$

2.2 Quy tắc chia hai phân số

Muốn phân tách một phân số cho một phân số, ta lấy phân số đầu tiên nhân cùng với phân số vật dụng hai hòn đảo ngược.

Ví dụ:$frac45 : frac38 = frac45 imes frac83 = frac3215$


Nếu bạn gặp khó khăn trong việc giải những bài tập vào SGK, hãy coi phần: Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5 - Ôn tập: Phép nhân với phép phân tách hai phân số