toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Câu 1:Phát biểu quan niệm hai góc đối đỉnh.

Bạn đang xem: Phát biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh

Câu 2:Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh

Câu 3:Phát biểu định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

Câu 4:Phát biểu quan niệm đường trung trực của một đoạn thẳng.


- Định nghĩa nhì góc đối đỉnh : Hai góc đối đỉnh là hai góc mà lại mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

- Định lí về nhì góc đối đỉnh : Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

- Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc : Hai đường thẳng được call là vuông góc cùng nhau nếu góc giữa chúng bằng 90o

- Định nghĩa mặt đường trung trực của một quãng thẳng : Đường trung trực của đoạn thẳng là 1 đường thẳng vuông góc cùng với đoạn thẳng và đi qua trung điểm của đoạn thẳng đó.


1. Phạt biểu định nghĩa hai góc đối đỉnh.

2. Phát biểu định lí về hai góc đối đỉnh.

3. Phát biểu định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc.

4. Vạc biểu tư tưởng đường trung trực của một đoạn thẳng.


hai góc đối đỉnh là nhị góc nhưng mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.Hai đường thẳng xx′xx′ và yy′yy′ cắt nhau.Nếu trong các góc tạo ra thành gồm một góc vuông thì hai tuyến phố thẳng đó call là hai tuyến phố thẳng vuông góc cùng kí hiệu xx′⊥yy′xx′⊥yy′.(Hình thì bạn tự vẽ nhé!)Đường thẳng đi qua trung điểm của đoạn thẳng và vuông góc cùng với đoạn thẳng điện thoại tư vấn là con đường trung trực của đoạn trực tiếp ấy.

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh là tia đối của một cạnh của góc kia hai tuyến đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo ra thành hai cặp góc đối đỉnh. đặc thù Hai góc đối đỉnh thì bởi nhau.

Xem thêm: Tải Ứng Dụng Instagram 228


 Hai góc đối đỉnh là nhì góc mà lại mỗi cạnh là tia đối của một cạnh của góc kia Hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo nên thành nhì cặp góc đối đỉnh. tính hóa học Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.


Câu 1: phạt biểu khái niệm hai góc đối đỉnh (Vẽ hình)

Câu 2: phát biểu định lí hai góc đối đỉnh

Câu 3: tuyên bố định nghĩa hai tuyến đường thẳng vuông góc

Câu 4: phạt biểu định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng

Câu 5: phạt biểu dấu hiệu (định lí) nhận bik hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song

Câu 6: phát biểu tiên đề ơ clít về mặt đường thẳng tuy vậy song

Câu 7: phạt biểu tính chất (định lí) của hai tuyến phố thẳng song song

Câu 8: tuyên bố định lí về hai đường thẳng tách biệt với một con đường thẳng số 3

Câu 9: phát biểu định lí về hai tuyến đường thẳng biệt lập cùng tuy nhiên song với con đường thẳng thiết bị ba

Câu 10: tuyên bố định lí về một mặt đường thẳng vuông góc cùng với một mặt đường thẳng song song

Câu 11: phát biểu định lí về tổng tía góc của một tam giác

Câu 12: phạt biểu tính chất góc bên cạnh của tam giác, phạt biểu tía trường hợp đều nhau của tam giác

Câu 13: phạt biểu các trường hợp đều nhau của tam giác vuông

(Mọi fan ơi mọi fan giúp em mấy thắc mắc này với