Câu hỏi: Những đk khách quan giải pháp sứ mệnh lịch sử hào hùng của ách thống trị công nhân?

Trả lời:

Luận thuyết về sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cấp công nhân đã được C. Mác cùng Ph. Ăng ghen trình bày sâu sắc trong Tuyên ngôn của Đảng cùng sản. Trong item này những ông đã chỉ rõ những điều kiện khách quan dụng cụ sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cấp công nhân.

Bạn đang xem: Phân tích những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, lực lượng chế tạo là yếu đuối tố hễ nhất, luôn luôn chuyển vận và phát triển. Vào lực lượng thêm vào ở bất kỳ xã hội nào, fan lao động cũng là yếu hèn tố đặc trưng nhất. 

Cùng vị trí cao nhất lời giải tìm hiểu nội dung những đk khách quan lý lẽ sứ mệnh lịch sử hào hùng của ách thống trị công nhân dưới đây nhé!

*

Địa vị kinh tế tài chính - làng mạc hội của thống trị công nhân trong thôn hội tư bản chủ nghĩa

Theo ý kiến của nhà nghĩa Mác - Lênin, lực lượng cung cấp là yếu đuối tố cồn nhất, luôn luôn luôn chuyên chở và phân phát triển. Vào lực lượng chế tạo ở bất kỳ xã hội nào, fan lao hễ cũng là yếu hèn tố quan trọng nhất. Trong công ty nghĩa tư bản và nhà nghĩa xóm hội, với nền tiếp tế đại công nghiệp ngày dần phát triển, thì "Lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn trái đất là công nhân, là tín đồ lao động".

vào nền cung cấp đại công nghiệp, kẻ thống trị công nhân vừa là chủ thể trực tiếp nhất, vừa là sản phẩm căn bạn dạng nhất của nền chế tạo đó. Khi tiếp tế đại công nghiệp ngày càng mở rộng, ngày càng trở nên tân tiến thì "Tất cả các thống trị khác rất nhiều suy tàn và tiêu vong cùng rất sự phát triển của đại công nghiệp, còn ách thống trị vô sản lại là sản phẩm của bản thân đề xuất đại công nghiệp", ách thống trị vô sản "được tuyển tuyển mộ trong tất cả các giai cấp của dân cư".

với nền cung ứng tư bản chủ nghĩa "... ách thống trị công nhân hiện nay đại... Chỉ hoàn toàn có thể sống với đk là tìm kiếm được việc làm, với chỉ tìm được việc làm, nếu như lao động của mình làm tăng lên tư bản". Từ điều kiện thao tác như vậy sẽ buộc thống trị công nhân phải không chấm dứt học tập vươn lên sao cho đáp ứng nhu cầu được yêu ước của nền sản xuất ngày càng hiện đại. Ngày nay, trong số nuớc tư bạn dạng phát triển, tỷ lệ sản xuất tự động hóa ngày càng gia tăng với "văn minh tin học", "kinh tế tri thức", vì thế đội ngũ công nhân được "tri thức hóa" cũng càng ngày càng gia tăng.

Trong chế độ tư bản chủ nghĩa, thống trị công nhân trả loàn không tồn tại hoặc có rất ít bốn liệu sản xuất, là bạn lao động có tác dụng thuê, "vì cầm họ đề xuất chịu không còn sự may rủi của cạnh mình, hầu như sự tăng giảm của thị phần với nút độ không giống nhau". Như vậy, trong chế độ tư bản chủ nghĩa, ách thống trị công nhân hữu ích ích cơ bạn dạng đối lập thẳng với lợi ích của giai cấp tư sản. Kẻ thống trị tư sản muốn duy trì chế độ bốn hữu bốn nhân tư phiên bản chủ nghĩa về bốn liệu sản xuất, gia hạn chế độ áp bức bóc lột đối với thống trị công nhân và quần chúng nhân dân lao động. Ngược lại, tiện ích cơ bạn dạng của thống trị công nhân là xóa bỏ chính sách tư hữu tư phiên bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, giành lấy chính quyền về tay kẻ thống trị công nhân với nhân dân lao động, dùng cơ quan ban ngành đó để tổ chức xây dựng làng hội mới, tiến cho tới một xã hội không thể tình trạng áp bức tách bóc lột.

kẻ thống trị công nhân lao rượu cồn trong nền phân phối đại công nghiệp, gồm quy tế bào sản xuất ngày dần lớn, sự dựa vào lẫn nhau trong quá trình sản xuất ngày dần nhiều, họ lại hay sống ở những tp lớn, các khu công nghiệp tập trung. Điều kiện có tác dụng việc, đk sống của giai cấp công nhân vẫn tạo đk cho họ có thể đoàn kết chặt chẽ với nhau trong cuộc chiến đấu chống chủ nghĩa bốn bản. Kỹ năng này ách thống trị nông dân, thợ thủ công bằng tay không thể có được.

giai cấp công nhân gồm những tiện ích cơ bạn dạng thống độc nhất vô nhị với công dụng của đại đa số quần chúng nhân dân lao động, vì vậy tạo ra tài năng cho ách thống trị này rất có thể đoàn kết với những giai cấp, lứa tuổi lao cồn khác trong cuộc đấu tranh hạn chế lại giai câp tứ sản nhằm giải phóng mình và giải phóng toàn làng hội.

Những điểm lưu ý chính trị – làng mạc hội của thống trị công nhân

Địa vị tài chính – xã hội đã tạo ra cho giai cấp công nhân có những đặc điểm chính trị – xóm hội nhưng mà những giai cấp khác không thể có được, sẽ là những đặc điểm cơ bạn dạng sau đây:

Thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp tiên phong cách mạng.

giai cấp công nhân là kẻ thống trị tiên phong cách mạng vì chưng họ đại biểu cho cách làm sản xuất tiên tiến, nối sát với hồ hết thành tựu công nghệ và công nghệ hiện đại. Đó là thống trị đuợc trang bị do một giải thích khoa học, cách mạng và luôn luôn luôn mũi nhọn tiên phong trong mọi phong trào cách mạng theo kim chỉ nam xóa vứt xã hội cũ lạc hậu, thi công xã hội mới tiến bộ, dựa vào đó hoàn toàn có thể tập vừa lòng được phần đông các giai cấp, tầng lớp khác vào trào lưu cách mạng.

Thứ hai, ách thống trị công nhân là thống trị có ý thức cách mạng triệt để nhất thời đại ngày nay.

vào cuộc giải pháp mạng tư sản, giai cấp tư sản chỉ có tinh thần cách mạng vào thời kỳ đấu tranh chống cơ chế phong kiến, còn khi kẻ thống trị này sẽ giành được tổ chức chính quyền thì chúng ta quay trở lại bóc tách lột kẻ thống trị công nhân, kẻ thống trị nông dân, những kẻ thống trị đã từng kề vai đồng hành với ách thống trị này vào cuộc cách mạng dân chủ bốn sản. Không giống với kẻ thống trị tư sản, ách thống trị công nhân bị thống trị tư sản bóc lột, có ích ích cơ bản đối lập trực tiếp với công dụng của thống trị tư sản. Điều kiện sống, đk lao cồn trong cơ chế tư phiên bản chủ nghĩa đang chỉ mang đến họ thấy: họ chỉ hoàn toàn có thể được giải phóng bởi giải phóng toàn làng mạc hội khỏi cơ chế tư bản chủ nghĩa.

trong Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, C.Mác và Ph.Ăngghen vẫn chỉ rõ: "Trong toàn bộ các thống trị hiện đang đối lập với kẻ thống trị tư sản thì chỉ có ách thống trị vô sản là thống trị thật sự biện pháp mạng…

những tầng lớp trung đẳng là phần đa tiểu công nghiệp, đái thương, thợ thủ công và nông dân, toàn bộ đều tranh đấu chống ách thống trị tư sản để cứu giúp lấy cuộc đời còn của họ với tính biện pháp là tầng lớp trung đẳng. Vì vậy họ không giải pháp mạng mà bảo thủ".

Thứ ba, giai cấp công nhân là kẻ thống trị có ý thức tổ chức kỷ dụng cụ cao.

kẻ thống trị công nhân lao đụng trong nền thêm vào đại công nghiệp với khối hệ thống sản xuất mang ý nghĩa chất dây chuyền và nhịp độ thao tác khẩn trương buộc kẻ thống trị này phải tuân hành nghiêm ngặt kỷ nguyên lý lao động; thuộc với cuộc sống đô thị tập trung đã tạo ra tính tổ chức, kỷ luật chặt chẽ cho giai cấp công nhân.

Tính tổ chức và kỷ cơ chế cao của giai cấp này được tăng tốc khi nó cải cách và phát triển thành một lực lượng thiết yếu trị phệ mạnh, bao gồm tổ chức: được sự giác ngộ vị một giải thích khoa học, cách mạng và tổ chức ra được chủ yếu đảng có nó – đảng cùng sản. Giai cấp công nhân không tồn tại ý thức tổ chức triển khai kỷ phép tắc cao thì không thể giành được chiến thắng trong cuộc đấu tranh chống lại thống trị tư sản và xây dựng chính sách xã hội mới. 

Thứ tư, giai cấp công nhân có thực chất quốc tế.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Núi Lửa Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Núi Lửa

nhà nghĩa Mác – Lênin mang đến rằng, giai cấp tư sản là 1 trong những lực lượng quốc tế. ách thống trị tư sản không chỉ bóc lột kẻ thống trị công nhân ở thiết yếu nước họ nhưng mà còn tách lột ách thống trị công nhân ở các nước ở trong địa. Ngày nay, với sự phát triển trẻ khỏe của lực lượng sản xuất, sản xuất mang ý nghĩa toàn ước hóa. Tư bản của nước này có thể đầu tư sang nước không giống là một xu hướng khách quan. Nhiều thành phầm không yêu cầu do một nước cung cấp ra mà là công dụng lao động của không ít quốc gia. Bởi thế, phong trào đấu tranh của kẻ thống trị công nhân không chỉ có diễn ra riêng lẻ ở từng doanh nghiệp, sống mỗi giang sơn mà ngày dần phải tất cả sự gắn thêm bó giữa trào lưu công nhân những nước, bao gồm như vậy, phong trào công nhân mới bao gồm thể giành được chiến hạ lợi. V.I.Lênin chỉ rõ: "… không có sự ủng hộ của biện pháp mạng thế giới của trái đất thì chiến thắng của biện pháp mạng vô sản là ko thể có được", "Tư bản là một lực lượng quốc tế. Hy vọng thắng nó, cần phải có sự liên kết quốc tế".