Dưới đó là bài tập liên quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử . Gồm 10 thắc mắc trắc nghiệm, trải đa số từ mọi câu cơ phiên bản đến nâng cao. Nhằm giúp cho chúng ta trung bình khá hoàn toàn có thể làm được. Sau cùng là lý giải giải cụ thể và đáp án . Chúng ta cùng tham khảo với loài kiến nhé .

Bạn đang xem: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

I. Toán lớp 8: bài bác tập trắc nghiệm phân tích nhiều thức thành nhân tử

*

Bài 2: Đa thức : 2-25

*
=0. Tra cứu x với cái giá trị là dương ?

A. 1B. 2C. D. 3

Bài 3:Tìm cực hiếm y thỏa mãn nhu cầu 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0 ?

*

Bài 4:Tính cực hiếm của biểu thức A = x2- y2+ 2y - 1 với x=3 và y=1.

A. A = - 9. B.A = 0.C. A = 9. D. A = - 1.

Bài 5:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3+ x2+ y3+ xy

(x + y).(x2- xy + y2+ x)(x - y).(x2+ xy + y2- x)(x + y).(x2+ xy + y2- x)(x - y).(x2+ xy - y2+ x)

Bài 6:Phân tích đa thức thành nhân tử: x3– 9x + 2x2y + xy2

x. (x - y + 3).(x + y - 3)x. (x + y + 3).(x + y - 3)x. (x - y + 3).(x - y - 1)x. (x + y + 1).(x - y - 3)

Bài 7:Phân tích nhiều thức thành nhân tử: x5+ 4x

x.(x2+ 2 ).(x2- 2).x.(x2+ 2 + x).(x2+ 2- x).x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).x.(x4+ 4)

Bài 8:Phân tích đa thức thành nhân tử A = x2– 5x + 4

(x - 4).(x - 1)(x – 4).(x + 1)(x + 4).(x + 1)Đáp án khác

Bài 9:Phân tích đa thức thành nhân tử:

*

*

Bài 10:Phân tích đa thức thành nhân tử: 2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

(x + 1)2. (2y + 1).(x - 1)2. (2y - 1).(x2+ x + 1). (2y + 1).Đáp án khác

II. Toán lớp 8: chỉ dẫn giải đưa ra tiết

Bài 1:

*

Bài 2:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

2 – 25x2= 0

⇔ ()2– (5x)2= 0

⇔ (– 5x)( + 5x) = 0

⇔ – 5x = 0 hoặc + 5x = 0

Chọn câu trả lời D.

Bài 3:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có 49( y - 4 )2- 9( y + 2 )2= 0

⇔ 49( y2- 8y + 16 ) - 9( y2+ 4y + 4 ) = 0

⇔ 49y2- 392y + 784 - 9y2- 36y - 36 = 0

⇔ 40y2- 428y + 748 = 0

⇔ 4( 10y2- 107y + 187 ) = 0

⇔ 4( 5y - 11 )( 2y - 17 ) = 0

*

Bài 4:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta bao gồm A = x2- y2+ 2y - 1 = x2- ( y2- 2y + 1 )

= x2- ( y - 1 )2= ( x - y + 1 )( x + y - 1 ) (hằng đẳng thức a2- b2= ( a - b )( a + b ) ).

Khi đó với x = 3 và y = 1, ta bao gồm A = ( 3 - 1 + 1 )( 3 + 1 - 1 ) = 3.3 = 9.

Chọn đáp án C.

Bài 5:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có: x3+ x2+ y3+ xy = (x3+ y3) + (x2+ xy)

= (x + y). (x2– xy + y2) + x.(x + y)

= (x + y). (x2- xy + y2+ x)

Bài 6:

Hiển thị đáp án

Ta có: x3– 9x + 2x2y + xy2

= x.(x2– 9 + 2xy + y2)

= x.<(x2+ 2xy + y2) – 9>

= x.<(x + y)2– 32>

= x.(x + y + 3).(x + y - 3)

Chọn đáp án B

Bài 7:

Hướng dẫn giải đưa ra tiết:

Ta có:

x5+ 4x = x.(x4+ 4)

= x.<(x4+ 4x2+ 4) - 4x2>.

= x.<(x2+ 2)2- (2x)2>.

= x.(x2+ 2 + 2x).(x2+ 2 - 2x).

Chọn đáp án C

Bài 8:

Hướng dẫn giải chi tiết:

Ta có:

A = x2– 5x + 4 = x2– x - 4x + 4

A = (x2– x ) – (4x – 4)

A = x(x – 1) - 4(x – 1)

A = (x - 4). (x – 1)

Chọn giải đáp A

Bài 9:

*

Bài 10:

Hướng dẫn giải bỏ ra tiết:

Ta có:

2x2y + 2x + 4xy + x2+ 2y + 1

= (2x2y + 4xy + 2y ) + (x2+ 2x + 1 )

= 2y.(x2+ 2x + 1) + (x2+ 2x + 1)

= 2y(x + 1)2+ (x + 1)2

= (x + 1)2. (2y + 1).

Xem thêm: Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí Siêu Ngắn, Soạn Bài Nghị Luận Về Một Vấn Đề Tư Tưởng Đạo Lí

Chọn câu trả lời A

Bài tập tương quan đến phân tích nhiều thức thành nhân tử đã có được Kiến biên soạn không thiếu và bỏ ra tiết, muốn rằng nó sẽ giúp các bạn ôn tập xuất sắc để chuẩn bị kiến thức để kiểm tra và thi học kì . Các bạn hãy làm đi làm lại thật những lần để cải thiện kĩ năng của bản thân, để rất có thể làm được các bài toán cạnh tranh . Chúc chúng ta thành công trên con đường học tập.