Trong tiếng Anh, tính từ và trạng từ đều có đóng vai trò bổ sung cập nhật nghĩa đến câu, tạo nên chân thành và ý nghĩa cho câu. Mặc dù nhiên, để giải các bài tập tương quan tới việc phân chia tính từ cùng trạng trường đoản cú khá khó khăn. Để chúng ta nắm rõ những cách phân minh tính từ và trạng trường đoản cú trong tiếng Anh cũng giống như các ngôi trường hợp đặc trưng trong câu khi dùng các nhiều loại từ này, cửa hàng chúng tôi đã tổng hòa hợp lại những thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Phân biệt trạng từ và tính từ


Sơ lược về tính từ và trạng từ trong ngữ pháp giờ Anh

Một trong những cách phân minh tính từ cùng trạng từ trong giờ đồng hồ Anh tốt nhất đó là nhớ và cầm cố rõ tác dụng và địa chỉ về từ một số loại đó. Dựa vào phương pháp này chúng ta cũng có thể phân loại từ loại đúng mực nhất.

Cách minh bạch tính từ và trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh

Vậy 2 nhiều loại từ này có vị trí và chức năng ra sao? chúng ta hãy cùng cửa hàng chúng tôi theo dõi bài viết dưới trên đây để đọc hơn về phân biệt tính từ cùng trạng trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh nhé!

Chức năng vào câu của tính từ cùng trạng từ

Trạng từ với tính từ bỏ trong tiếng Anh đóng vai trò đặc trưng quan trọng và tạo cho nghĩa của câu trong câu. Mỗi thành phần phần đông có chức năng và vai trò riêng rẽ giúp bổ sung cập nhật ý nghĩa trong câu cùng giúp có chân thành và ý nghĩa hơn.

Tính từ vào ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Từ để chỉ tính chất, sắc thái, trạng thái, color sắc… quanh đó ra, tính từ bỏ còn được sử dụng để diễn đạt tính chất hay cung ứng thêm các thông tin quan trọng cho danh từ.

Ví dụ: Everybody was happy (Mọi người rất hạnh phúc)

Trạng từ trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh: Được xem như là 1 thành phần vào vai trò bổ sung ý nghĩa trong câu mang lại động trường đoản cú hoặc cả câu.

Ví dụ: She quickly open the book (Cô ấy mở sách khôn xiết nhanh)


*
*
Trạng từ trong tiếng Anh

Đa phần để khiến cho trạng từ bỏ thì bí quyết thường áp dụng nhất là:

Adverb => Adjective + ly

Ví dụ như:

Serious + ly => seriouslyCareful + ly => carefullyHeavy + ly => heavilyTerrible + ly => TerriblyBasic + ly => Basically

Bên, cũng đều có một số trạng từ đặc biệt quan trọng không thêm đuôi ly vào cuối câu ví dụ điển hình như:

Good => WellFast => FastHard => HardEarly => EarlyLate => Late

Một số trạng từ đặc biệt sẽ bị biến hóa nghĩa khi tất cả thêm hoặc không tồn tại thêm đuôi ly. Bạn cần đặc biệt lưu ý và nhớ kỹ các trạng trường đoản cú này để sử dụng làm bài hoặc các bước một cách chính xác nhất.

Free (miễn phí) => Freely (tự do để làm cái gì đó)Wide (mở rộng) => Widely (nhiều nơi)Late (muộn) => Lately (đây là 1 trong trạng từ bỏ chỉ gia tốc nghĩa là ngay sát đây)Hard (chăm chỉ) => Hardly ( ngay gần như không những tần suất của một việc gì đó)

Ví dụ như:

He can come in không lấy phí và He could speak freely about it.He works hard với He hardly knows him.

Bài tập vận dụng cơ bạn dạng về trạng từ với tính từ

Sau đây là bài tập áp dụng để rành mạch tính từ cùng trạng từ trong giờ đồng hồ Anh

Bài 1: phụ thuộc vào từ đã cho xác định từ này là tính từ tốt trạng từ:

1. Lively

Adjective

Adverb

2. Orderly

Adjective

Adverb

3. Beastly

Adjective

Adverb

4. Usually

Adjective

Adverb

5. Lately

Adjective

Adverb

6. Thirstily

Adjective

Adverb

7. Brotherly

Adjective

Adverb

8. Costly

Adjective

Adverb

9. Vaguely

Adjective

Adverb

10. Especially

Adjective

Adverb

Đáp án:

AdjAdjAdvAdvAdvAdvAdvAdjAdvAdv

Bài 2: Điền từ thích hợp vào khoảng trống:

1. He………….reads a book. (quick)2. Mandy is a………….girl. (pretty)3. The class is………….loud today. (terrible)4. Max is a………….singer. (good)5. The dog barks ……………….. . (loud)6. He drives the oto …………………. . (careful)7. He sings the song ………………… . (good)

8. It’s a………….day today. (terrible)9. You can………….open this tin. (easy)10. He is a………….driver. (careful)

Đáp án:

quicklyPrettyterriblygoodLoudlycarefullyWellterribleEasilyCareful

Bài 3:

1. I take sugar in her tea. (sometimes)

A. Sometimes take

B. Take sometimes

C. In my coffee sometimes

2. Lin is very beautiful. (usually)

A. Is usually

B. Usually is

C. Very friendly usually

3. He listens khổng lồ the music. (often)

A. Often listens

B. Listens often

C. To lớn the music often

4. Pete gets sad. (never)

A. Never gets

B. Gets never

C. Sad never

5. This cake smells .. (good)

A. Good

B. Goodly

6. He read a book. (sometimes)

A. Read sometimes

B. Sometimes read

C. Read a book sometime

7. She’s really lazy & … tries.

A. Hard

B. Hardly

C. Either could be used here.

8. She sings so very …

A. Quick

B. Quickly

9. The video’s far too …

A. Loud

B. Loudly

C. Either could be used here.

10. He should pass the exam …

A. Easy

B. Easily

C. Easilly

11. We have been having a lot of earache …

A. Late

B. Lately

12. He’s a … singer.

A. Terrible

B. Terribly

13. Don’t speak so …. I can’t understand

A. Fast

B. Fastly

14. I know him quite …

A. Good

B. Well

C. Either could be used here.

15. She’s a … learner.

A. Quick

B. Quickly

16. She played …

A. Beautiful

B. Beautifuly

C. Beautifully

17. Mari … opened her gift.

Xem thêm: Hướng Dẫn 5 Cách Đặt Mật Khẩu Cho Máy Tính Win 8,10 Nhanh Chóng Nhất

A. Slow

B. Slowly

18. Our soccer team played … last Sunday. (bad)

A. Badly

B. Bad

19. Soccer player was ….. Injured. (serious)

A. Serious

B. Seriously

20. Jack is …. Upset about losing his packet. (terrible)

A. Terribly

B. Terrible

21. He looks …. What’s the matter with him? (sad)

A. Sadly

B. Sad

22. Be …. With this glass of water. It’s hot. (careful)

A. Careful

B. Carefully

23. Min is ….. Clever. (extreme)

A. Extremely

B. Extreme

24. Kiểm tra your exercises …

A. Careful

B. Carefully

C. Carefully

25. This cake tastes …. . (awful)

A. Awful

B. Awfully

C. Awfully

Đáp án

1A

2A

3A

4A

5A

6B

7B

8B

9A

10B

11B

12A

13A

14C

15A

16C

17B

18A

19B

20A

21B

22A

23A

24C

25C

Trên đấy là bài học tập và thông tin cơ bản về biện pháp phân biệt tính từ với trạng tự trong giờ Anh, mong muốn rằng tuyệt kỹ học tiếng Anh này sẽ có thể có thể giúp ích nhiều cho các bạn đọc.