Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

pat
*

pat /pæt/ danh từ dòng vỗ nhẹ, dòng vỗ về; giờ vỗ nhẹ khoanh bơ nhỏ ngoại rượu cồn từ vỗ nhẹ, vỗ vềto pat someone on the back: vỗ dịu vào lưng ai vỗ đến dẹt xuống nội động từ (+ upon) vỗ nhẹ (vào)to pat oneself on the back (nghĩa bóng) tự mình khen mình phó từ đúng lúcthe answer came pat: câu trả lời đến đúng lúc siêu sẵn sàngto stand pat ko đổi quân cờ (đánh bài xích xì) (nghĩa bóng) kéo dài lập trường; bám lấy quyết định đã có tính từ đúng lúc cực kỳ sẵn sàng
bánh xíchedge pat groupnhóm mặt đường gấp khúcmiếng mỡ thừa nhỏ
*

*

*

pat

Từ điển Collocation

pat noun

ADJ. affectionate, friendly | reassuring

VERB + PAT give sb/sth He gave the dog a pat.

PREP. ~ on He gave her a reassuring pat on the shoulder.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Pat

v.

adj.

Xem thêm: Qpa Là Gì - Nghĩa Của Từ Qpa

exactly suited to lớn the occasion

a pat reply

adv.

completely or perfectly

he has the lesson pat

had the system down pat


File Extension Dictionary

Black và White 2 Paths Data (Lionhead Studios)PatternSmith Cutting Pattern tệp tin (Autometrix)PDP-10 Commands for DDT Debugger or FILDDT tệp tin PatcherFast-Talk Phonetic Audio Track (Fast-Talk Communications, Inc.)Photoshop Pattern file (Adobe Systems Incorporated)Kega Fusion game Cheat tệp tin (Steve Snake)Train Simulator Track Path (Microsoft Corporation)PCStitch Pattern (M&R Technologies, Inc.)Stuttgart Neural Network Simulator Pattern DefinitionCADTERNS Sloper tệp tin (CADTERNS Custom Clothing Inc.)Pattern Maker Cross-Stitch Pattern tệp tin (HobbyWare, Inc.)Forte Technologies Patch

English Synonym và Antonym Dictionary

pats|patted|pattingsyn.: rap stroke tap