Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 2021 mang lại các dạng bài xích tập trọng tâm, thuộc đề ôn tập cho các em học sinh lớp 5 tham khảo, sẵn sàng thật tốt kiến thức cho bài bác thi cuối học kì 2 sắp tới tới.

Bạn đang xem: On tập toán lớp 5 học kỳ 2

Đồng thời, cũng là tài liệu cho những thầy cô khi khuyên bảo ôn tập môn Toán cuối học kì 2 cho những em học tập sinh. Vậy mời thầy cô và những em học viên cùng tham khảo nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới phía trên của aryannations88.com:


Bài tập ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 5

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) 5327,46 + 549,37

……………………………………

……………………………………

……………………………………

b) 537,12 x 49

……………………………………

……………………………………

……………………………………

c) 485,41 - 69,27

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

d) 36,04 : 5,3

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

Bài 2: Điền vệt >;

Bài 5: Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng (2 điểm)

a) Chữ số 2 trong số thập phân 18,524 thuộc sản phẩm nào?

A. Hàng đối chọi vị

C. Hàng phần trăm

B. Hàng phần mười

D. Sản phẩm phần nghìn

b) Viết

*
bên dưới dạng số thập phân được:

A.7,0

B. 0,7

C. 70,0

D. 0,07

c) 25 % = ?

A. 250

B. 25

C. 2,5

D. 0,25

Bài 6: (2 điểm) Một xe hơi đi từ bỏ A cho B với tốc độ 48km/giờ. Một xe máy đi ngược hướng từ B cho A với vận tốc 34km/giờ. Cả hai xe cùng phát xuất lúc 6 giờ 15 phút và gặp gỡ nhau cơ hội 8 tiếng 45 phút. Tính độ nhiều năm quãng đường AB.

Bài giải:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7: (1 điểm) mang đến hình chữ nhật ABCD có kích cỡ như hình bên, M là trung điểm của cạnh AB.a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích s của hình AMCD.

Đề cương cứng ôn tập Toán lớp 5 học kỳ 2

Phần 1: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chữ số 3 trong số thập phân 86,342 thuộc hàng nào?

A. Sản phẩm chụcB. Hàng phần mườiC. Hàng phần trămD. Hàng phần nghìn

Câu 2: Chữ số 0 trong các thập phân 17,209 thuộc sản phẩm nào?

A. Sản phẩm trămB. Mặt hàng phần mườiC. Sản phẩm phần trămD. Hàng phần nghìn

Câu 3: Chữ số 2 trong những thập phân 196,724 thuộc sản phẩm nào?

A.

*
B.
*
C.
*
D. 2 solo vị

Câu 4: Chữ số 7 trong các thập phân 181,075 thuộc sản phẩm nào?

A. 7B.

*
C.
*
D.
*
Câu 5: Phân số
*
viết dưới dạng số thập phân là :

A. 6,25B. 0,65C. 2,65D. 0,625

Câu 6: 0,4 là biện pháp viết bên dưới dạng số thập phân của phân số nào?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7: 0,075 = ……?

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8: hỗn số

*
viết dưới dạng phân số là :

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: 19,100 được viết bên dưới dạng gọn hơn là :

A. 19,10B. 19,1C. 19,0D. 19,100

Câu 10: Khoảng thời gian từ 7 tiếng 15 phút đến 8 giờ hèn 10 phút là:

A. 25 phút B. 35 phútC. 45 phútD. 50 phút

Câu 11: Khoảng thời hạn từ 9h kém 15 phút mang đến 9 giờ nửa tiếng là:

A. Trăng tròn phútB. 30 phút C. 40 phútD. 45 phút

Câu 12: 1% của 100.000 đồng là:

A. 1 đồngB. 10 đồng C. 100 đồngD. 1000 đồng
Bài 10: Một xe hơi đi với tốc độ 51km/ giờ. Hỏi ô tô đó đi với tốc độ bao nhiêu mét/phút?

Bài 11: Ô tô với xe máy xuất xứ cùng một lúc và đi trái hướng nhau. Ô đánh đi trường đoản cú A với gia tốc 44,5km/ giờ, xe mi đi từ B với tốc độ 32,5 km/giờ. Sau 1 tiếng 30 phút xe hơi và xe pháo máy chạm mặt nhau tại C. Hỏi quãng con đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Bài 12: Một chống học hình dạng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m. Tín đồ ta hy vọng sơn xà nhà và bốn bức tường phía trong phòng học.

a) Tính diện tích s cần tô biết diện tích các cửa là 15m.

b) Mỗi mét vuông sơn với mức giá 25 000 đồng. Hỏi sơn phòng học kia hết tất cả bao nhiêu tiền?

Bài 13: Một shop định giá cái cặp là 65 000 đồng. Nhân ngày khai giảng năm học tập mới, cửa hàng hạ giá chỉ 12%. Hỏi sau khi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá 12% thì giá của cái cặp là bao nhiêu tiền?

Đề ôn tập Toán lớp 5 học tập kì 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (5 điểm)

Bài 1: lựa chọn và ghi lại đáp án đúng cho mỗi bài tập dưới đây:

1) (0,5 điểm)

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,0032

B. 0,032

C. 0,32

D. 3,2

2) (0,5 điểm) Số phù hợp điều vào vị trí chấm để 2m3 = ……..dm3 là:

A. 20

B. 200

C. 2000

D. đôi mươi 000

3) (0,5 điểm) Thể tích của hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, độ cao 8cm là:

A. 30cm2

B. 240 cm2

C. 240 cm

D. 240cm3

4) (0,5 điểm) Một ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi ôtô đó đi với tốc độ bao nhiêu mét phút?

A. 850 m/phút

B. 805 m/phút

C. 510 m/phút

D. 5100 m/phút

5) (0,5 điểm) Từ 9h kém 10 phút đến 9 giờ nửa tiếng có:

A. 10 phút

B. Trăng tròn phút

C. 30 phút

D. 40 phút

6) (0,5 điểm) 0,5% = ?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Bài 2. Điền số thích hợp vào nơi trống :(1 điểm)

a. 3 giờ 45 phút = ..…..…phút

b. 7 m3 9 dm3 = …..……m3

c.

*
giờ = ....….phút

d.

*
phút = ............... Giây

Bài 3. Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống : (1 điểm)

a. Tỉ số tỷ lệ của nhì số 8 với 32 là: 0,25%

b. Thể tích của hình lập phương gồm cạnh 3cm là: 27 cm2

c. Diện tích hình tròn trụ có bán kính r = 0,5cm là: 11,304 cm2

d. Một tín đồ đi xe thiết bị trong thời hạn 2 giờ 30 phút với vận tốc 40km/giờ.

Vậy quãng đường bạn đó đi được là 100 km.

PHẦN II: từ luận (5 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 21,76 x 2,05

b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây

c. 75,95 : 3,5d. 34 giờ đồng hồ 40 phút : 5

Bài 2. a.Tính cực hiếm biểu thức. (0,5 điểm)

107 – 9,36 : 3,6 x 1,8

b. Tìm kiếm x : (0,5 điểm)

x : 5,6 = 19,04

Bài 3.

Xem thêm: " At That Time Thì Gì Trong Tiếng Anh? Cách Dùng Và Phân Biệt By The Time Là Gì

Một bồn nước hình hộp chữ nhật có kích cỡ ở trong trái tim bể là: chiều dài 3,5m, chiều rộng lớn 2m, chiều cao 1,8m. Lúc bể không có nước bạn ta mở cùng một lúc nhì vòi nước chảy vào bể. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 60 lít, vòi vật dụng hai tung được 40 lít. Hỏi sau mấy tiếng nước đầy bể? (2 điểm).