Nhằm giúp các bạn học sinh bao gồm thêm nhiều tài liệu ôn tập nhằm chuẩn bị cho bài bác kiểm tra cuối học tập kì II. aryannations88.com mời các bạn cùng xem thêm bộ tư liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Mong muốn bộ đề thi đã giúp chúng ta học sinh lớp 3 tự tin hơn trong kỳ thi tới đây và thầy cô giáo gồm thêm tài liệu tham khảo ship hàng việc ra đề thi.

Bạn đang xem: On tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán lớp 3

I/ Nhân, chia số có 3 chữ số với số có 1 chữ số

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Xác Định Parabol Y = Ax2 + Bx + 2 Biết Rằng Parabol Đó : Đi Qua Hai Điểm


............................................................

Mời chúng ta tải về để thấy trọn bộ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương
*