03 đề sau cùng trong tập đề thi ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 Toán. Chúc các em học tốt.

Bạn đang xem: Ôn tập hè lớp 3 lên 4

Đề số 10

Bài 1: Đặt tính rồi tính

20438 + 57806

82495 – 30617

20415 x 3

18531 : 4 

Bài 2:Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

a.15000 + 45000 : 3

b.( 15000 + 45000 ) : 3

c) 213 + 321 x 3

d) 216 : 4 : 2

e) 12 456 – 6 783 + 21 564

g) 12 : 4 x 9

Bài 3: tìm kiếm y.

a) y + 124 = 316

b) 253 + y = 451 

c) y x 5 = 135

d) 7 x y = 217

e) y – 285 = 148

g) 285 – y = 148

h) y : 8 = 216

k) 216 : y = 8

n) ( y : 3 ) + 214 = 324

m) y x 6 = 240 x 2

Bài 4:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi 15cm. Chiều rộng 6cm.Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 5: Một hình chữ nhật tất cả chiều dài 18cm với gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi và mặc tích của hình chữ nhật đó.


Quảng cáo


Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều rộng lớn 6 cm và bằng chiều dài. Tính chu vi và ăn mặc tích của hình chữ nhật đó. 

Bài 7: Một hình chữ nhật tất cả chu vi 56 centimet và chiều rộng bằng chu vi. Tính diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài 8: Một hình vuông có cạnh 6 dm. Tính chu vi và ăn diện tích của hình vuông đó. 

Bài 9: Một sân chơi hình vuông vắn có chu vi 36 m. Tính diện tích s của sân nghịch đó.

Bài 10: Mẹ trong năm này 36 tuổi. Tuổi con bằng tuổi mẹ. Hỏi chị em hơn con từng nào tuổi ?

Bài 11: Mẹ năm nay 36 tuổi. Tuổi con bởi tuổi mẹ. Hỏi cả hai chị em con trong năm này bao nhiêu tuổi ?

Bài 12: vào kho gồm 21 356 kilogam gạo. Buổi sáng người ta đã bán được 6 783 kg gạo, buổi chiều bán tốt 9 453 kg gạo. Hỏi trong kho sót lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ? ( Giải bởi 2 cách)  

Bài 13: Một siêu thị có 15 000 m vải vóc hoa. Siêu thị đã bán được số vải vóc đó. Hỏi shop còn lại bao nhiêu mét vải hoa ?

Bài 14: Đặt đề toán theo bắt tắt sau rồi giải:

*

Bài 15: gồm 35 loại kẹo chia những cho 5 em. Hỏi 8 em thì cần phải có bao nhiêu cái kẹo để phân tách ?

Bài 16: bao gồm 48 học viên xếp thành 6 hàng. Hỏi 4 mặt hàng thì có bao nhiêu học viên ?

Bài 17: bao gồm 72kg gạo chia hồ hết vào 9 túi. Hỏi gồm 40kg gạo thì phân chia được vào mấy túi?

Bài 18: Một người đi dạo trong 4 giờ đồng hồ đi được 20km. Hỏi nếu fan đó đi 35km thì mất mấy tiếng ?

Bài 19:Tính nhanh :

a) 25 + 63 + 37 + 75

b) 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 8 + 9 


Quảng cáo


Bài 20: Tìm một vài biết rằng giả dụ số đó phân tách cho 2 rồi cùng với 15 thì được 24. 

Bài 21: Tính diện tích s của hình G.

*
Bài 22: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 6cm. Chiều lâu năm hình chữ nhật là 7cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Bài 23: Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 9cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích s của hình vuông đó. 

Bài 24: Số lớn là 18, số nhỏ bé là 6. Hỏi số lớn gấp mấy lần số bé bỏng ?

Bài 25: Số lớn là 18, số bé là 6. Hỏi số bé bằng một phần mấy số to ?

Đề số 11:

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

52 + 81 : 9

100- 13 x 7

78 : 6 + 96 : 8

19 x 5 + 2

14 – 48 : 6

528 : 4 – 318 : 3

Bài 2: kiếm tìm x

936 : x = 3

x : 5 = 121 ( dư 4)

x : 5 = 125

x : 6 = 18 ( dư 2)

Muốn tra cứu số chia, số bị phân chia ta làm núm nào?

Bài 3: Lớp 3d có 20 học viên nữ với 22 học viên nam. Gia sư cử 1/8 số học sinh của lớp đI thi học sinh giỏi. Hỏi gia sư đã cử mấy ban đi thi học sinh giỏi?

Bài 4: Hãy điền dấu ( + , – , x, : ) vào nơi trống thích hợp để được những biểu thức có mức giá trị.

Xem thêm: Nên Lựa Chọn Quy Mô Sản Xuất Là Gì ? Cách Lựa Chọn Quy Mô Sản Xuất Phù Hợp

15….3…..7 = 38

15 …..3…..7 = 35

15 …3….7 = 52

15…3….7 = 19

Đề số 12:

Bài 1: Đọc các số sau: 3003 , 7067, 5055, 1921

Bài 2: Viết các số sau:

a. Tám ngàn bẩy trăm linh hai

b. 9 nghìn, 9 chục

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị

d. 6 ngàn 5 trăm

Bài 3: Viết những số sau thành tổng theo mẫu:

4765= 4000 + 700 + 60 + 5

7608 =

9469 =

5074 =

5555 =

2004 =

Bài 4 Nêu bí quyết tính diện tích s hình chữ nhật với chu vi hình chữ nhật.

Bài 5: Một miếng vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm là 168m, chiều rộng bởi một nửa chiều dài. Tính chu vi,diện tich mảnh vườn đó?

Bài 6: Viết những số có 4chữ số, biết mỗi chữ số che khuất hơn chữ số đứng trước 2 đối kháng vị