Hướng dẫn giải Ôn tập thời điểm cuối năm Đại số 10. Câu chữ bài trả lời thắc mắc ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 bao gồm tổng hòa hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số có trong SGK để giúp đỡ các em học sinh học xuất sắc môn toán lớp 10.

Bạn đang xem: Ôn tập cuối năm đại số 10

Lý thuyết

1. Chương I. Mệnh đề. Tập hợp

2. Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc hai

3. Chương III. Phương trình. Hệ phương trình

4. Chương IV. Bất đẳng thức. Bất phương trình

5. Chương V. Thống kê

6. Chương VI. Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Dưới đấy là phần giải đáp trả lời câu hỏi ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10. Các bạn hãy gọi kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Câu hỏi

aryannations88.com ra mắt với các bạn đầy đủ phương pháp giải bài bác tập phần đại số 10 kèm câu vấn đáp chi tiết câu hỏi ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10 của bài Ôn tập cuối năm đại số 10 cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể câu vấn đáp từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

*
Trả lời thắc mắc ôn tập cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10

1. Trả lời câu hỏi 1 trang 159 sgk Đại số 10

Hãy phạt biểu những khẳng định tiếp sau đây dưới dạng đk cần cùng đủ.

Tam giác (ABC) vuông trên (A) thì (BC^2= AB^2+AC^2)

Tam giác (ABC) có các cách cạnh thỏa mãn nhu cầu hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2) thì vuông tại (A.)

Trả lời:

Điều kiện đề nghị và đủ của tam giác (ABC) vuông tại (A) là những cạnh của nó thỏa mãn nhu cầu hệ thức (BC^2 = AB^2+AC^2)

2. Trả lời câu hỏi 2 trang 159 sgk Đại số 10

Lập bảng phát triển thành thiên và vẽ đồ vật thị những hàm số.

a) (y = -3x+2)

b) (y = 2x^2)

c) (y = 2x^2– 3x +1)

Bài giải:

a) (y = -3x+2)

Tập xác định: $D = R.$

Với $a = -3

3. Trả lời câu hỏi 3 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu quy tắc xét dấu một nhị thức bậc nhất. Áp dụng phép tắc đó nhằm giải bất phương trình:

(f(x) = (3x – 2)(5 – x) over (2 – 7x) ge 0.)

Trả lời:

Quy tắc xét dấu của nhị thức bậc nhất:

Nhị thức $f(x)=ax+b$ có giá trị cùng dấu với thông số a lúc x lấy các giá trị trong khoảng $left ( -fracba;+infty ight )$, trái vết với thông số a lúc x lấy những giá trị trong khoảng $left ( -infty ;-fracba ight ).$

Áp dụng luật lệ xét vệt của nhị thức hàng đầu ta có:

(eginarrayl+ );3x – 2 = 0 Leftrightarrow x = frac23.\+ );5 – x = 0 Leftrightarrow x = 5.\+ );2 – 7x = 0 Leftrightarrow x = frac27.endarray)

Ta lập bảng xét dấu của vế trái (f(x)) của bất phương trình:

*

Tập nghiệm của bất phương trình: (S = (2 over 7,2 over 3 m> cup m <5, + infty ))

4. Trả lời thắc mắc 4 trang 159 sgk Đại số 10

Phát biểu định lí về vết của một tam thức bậc nhị (f(x) = ax^2+ bx + c).

Áp dụng luật lệ đó, hãy xác định giá trị của (m) nhằm tam thức sau luôn luôn luôn âm: (f(x) = – 2x^2 + 3x + 1 – m.)

Trả lời:

♦ Định lí: Tam thức bậc nhị (f(x) = ax^2+ bx + c (a ≠0)) có biệt thức (Δ = b^2– 4ac)

– trường hợp (Δ 0) thì (f(x)) gồm hai nghiệm (x_1;x_2) ((x_1x_2)

(f(x)) trái vết với hệ số (a) khi (x_1& Delta và Leftrightarrow m > 17 over 8. cr} )

5. Trả lời thắc mắc 5 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các đặc điểm của bất đẳng thức. Áp dụng một trong số tính chất đó, hãy so sánh các số (2^3000) và (3^2000).

Trả lời:

♦ Các đặc điểm của bất đẳng thức:

– TC1. ( đặc thù bắc cầu): (left{ matrixA 0 hfill cr ight. Leftrightarrow AC BC)

– TC5. (Quy tắc nhân nhị bất đẳng thức): (left{ matrix0 0, n ∈mathbb N^*) ta có:

( A & 2^3000 = left( 2^3 ight)^1000 = 8^1000 cr& 3^2000 = left( 3^2 ight)^1000 = 9^1000 cr )

(8

6. Trả lời câu hỏi 6 trang 159 sgk Đại số 10

a) Em hãy tích lũy điểm trung bình học tập kì I về môn Toán của từng học sinh lớp mình.

b) Lập bảng phân bổ tần số và tần suất ghép lớp để trình diễn các số liệu thống kê tích lũy được theo những lớp $<0; 2), <2; 4),$ $<4; 6), <6; 8), <8; 10)$.

Trả lời:

a) giả sử ta tất cả điểm trung bình học kì $1$ của lớp $10A1$ tất cả $30$ học sinh như sau:

*

b) Bảng phân bố tần số và gia tốc ghép lớp:

*

7. Trả lời câu hỏi 7 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu các công thức đổi khác lượng giác đã học.

Trả lời:

– công thức cộng:

(cos,(a-b)=cos,a,cos,b+sin,a,sin,b)

(cos,(a+b)=cos,a,cos,b-sin,a,sin,b)

(sin,(a-b)=sin,a,cos,b-cos,a,sin,b)

(sin,(a+b)=sin,a,cos,b+cos,a,sin,b)

(tan,(a+b)=fractan,a-tan,b1+tan,a,tan,b)

(tan,(a-b)=fractan,a+tan,b1-tan,a,tan,b)

– cách làm nhân đôi:

(sin,2a=2,sin,a,cos,a)

(cos,2a=cos^2,a-sin^2,a=2cos^2,a-1=1-2sin^2,a)

(tan,2a=frac2tan,a1-tan^2,a)

– bí quyết hạ bậc:

(cos^2,a = frac1+cos,2a2)

(sin^2,a = frac1-cos,2a2)

(tan^2,a=frac1-cos,2a1+cos,2a)

– Công thức đổi khác tích thành tổng:

(cos,a,cos,b=frac12)

(sin,a,sin,b=frac12)

(sin,a,cos,b=frac12)

– Công thức biến đổi tổng thành tích:

(cos,u+cos,v=2cos,fracu+v2cos,fracu-v2)

(cos,u-cos,v=-2sin,fracu+v2sin,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2sin,fracu+v2cos,fracu-v2)

(sin,u+sin,v=2cos,fracu+v2sin,fracu-v2)

8. Trả lời thắc mắc 8 trang 159 sgk Đại số 10

Nêu cách giải hệ nhị phương trình hàng đầu hai ẩn và giải hệ:

(left{ matrix2x + y ge 1 hfill cr x – 3y le 1 hfill cr ight.)

Trả lời:

Hệ bất phương trình hàng đầu hai ẩn gồm một số bất phương trình số 1 hai ẩn x, y nhưng mà ta phải tìm các nghiệm bình thường của chúng. Mỗi nghiệm chung đó được gọi là 1 trong nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.

Cũng như bất phương trình hàng đầu hai ẩn, ta gồm thể biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Xem thêm: Nguyên Tử Khối Trung Bình Của Clo Là 35 5,5, Nguyên Tử Khối Trung Bình Của Cl Là 35,5

Áp dụng:

+ Để xác minh miền nghiệm của bất phương trình (2x + y ≥ 1) ta dựng đường thẳng ((d): 2x + y = 1) (tức là vẽ thứ thị hàm số (y = -2x + 1)).

Điểm ((0; 0) ∉ (d)) ta có: (2(0) + 0

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài giỏi cùng giải bài xích tập sgk toán lớp 10 với trả lời thắc mắc ôn tập thời điểm cuối năm 1 2 3 4 5 6 7 8 trang 159 sgk Đại số 10!