Giải bài xích 13: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 45. Phần dưới đang hướng dẫn vấn đáp và giải đáp các câu hỏi trong bài bác học. Biện pháp làm chi tiết, dễ dàng hiểu, hi vọng các em học sinh nắm xuất sắc kiến thức bài xích học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Nêu cha cách viết của số hữu tỉ -$frac35$ và màn biểu diễn số hữu tỉ đó trên trục số.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 đại số 7


Câu 2: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Thế làm sao là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ âm? Số hữu tỉ nào không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm?


Câu 5: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Viết các công thức:

- Nhân hai lũy thừa thuộc cơ số.

- chia hai lũy thừa thuộc cơ số khác 0.

- Lũy vượt của một lũy thừa.

- Lũy quá của một tích.

- Lũy quá của một thương.


Câu 7: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Tỉ lệ thức là gì? vạc biểu đặc thù cơ bạn dạng của tỉ lệ thức. Viết bí quyết thể hiện đặc thù của hàng tỉ số bởi nhau.


Quan hệ giữa các tập hòa hợp N, Z, Q, R

*

*

Các phép toán vào Q

Với a, b, c, d, m $in $ Z, m > 0.

Phép cộng: $fracam+fracbm=fraca+bm$Phép trừ: $fracam-fracbm=fraca-bm$Phép nhân: $fracab.fraccd=fraca.cb.d(b,d eq 0)$Phép chia: $fracab:fraccd=fraca.db.c(b,c,d eq 0)$Phép lũy thừa:

Với x, y $in $ Q , m, n $in $ $N^*$ :

$x^m.x^n=x^m+n$

$x^m:x^n=x^m-n$

$(x^m)^n=x^mn$

$(x.y)^n=x^n.y^n$

$(fracxy)^n=fracx^ny^n(y eq 0)$

Thực hiện những bài tập sau

Câu 1: Trang 47 toán VNEN 7 tập 1

Điền những kí hiệu $subset$, $in$, $ otin$ tương thích vào địa điểm chấm:

a) $sqrt25$ ... N; b) Q ... R; c) 1$frac34$ ... Z;

d) 0 ... I; e) 0 ... R; g) 0,13 ... I.


=> Xem trả lời giải

Câu 2: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Trong các xác minh sau, xác định nào đúng, khẳng định nào sai?

a) Tập hợp các số hữu tỉ gồm những số hữu tỉ dương và các số hữu tỉ âm.

b) $subset$ I; c) $subset$ R; d) $cap$ I = 0; e) $cup$ I = $phi$.


=> Xem lí giải giải

Câu 3: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Điền những số thích hợp vào khu vực chấm:

a) $frac163$ : ... = $frac5012$ : (-0,06); b) (2. ... - 1)$^3$ = -8;

c) $frac(0,8)^5(0,4)^6$ = ...; d) 0,944 - 2. ... = 3,268.


=> Xem gợi ý giải

Câu 4: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện phép tính và cho biết giá trị của biểu thức (chính xác đến hai chữ số thâp phân)

A = $fracsqrt27 + 2,438,6.1,13$; B = ($sqrt5$ + $frac23$)(6,4 - $frac47$).


=> Xem lý giải giải

Câu 5: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tính độ dài các cạnh một hình tam giác, biết chu vi tam giác là 24 centimet và các cạnh của tam giác tỉ trọng với những số 3; 4; 5.


=> Xem lý giải giải

Câu 6: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Thực hiện những phép tính sau (bằng cách hợp lý và phải chăng nếu có thể):

a) 19$frac13$.$frac37$ - 33$frac13$; b) 9.$(frac-12)^2$ + $frac13$; c) 15$frac14$ : ($frac-57$) - 25$frac14$ : ($frac-57$).


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Hưởng ứng trào lưu kế hoạch nhỏ tuổi của Đội, cha chi nhóm 7A; 7B; 7C đang thu gom được tổng cộng 120kg giấy vụn. Hiểu được số giấy vụn chiếm được của ba chi nhóm tỉ lệ thứu tự với 9; 7; 8. Hãy tính số giấy vụn thu được ngơi nghỉ mỗi bỏ ra đội.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: Trang 48 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5; b) |x| = -1,2;

c) |x| + 0,573 = 2; d) |x + $frac13$| - 4 = -1.


=> Xem chỉ dẫn giải

D. E. Chuyển động vận dụng với tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: A = (0,8 . 7 + 0,64) . (1$frac14$.7 – 0,8.1$frac14$) + 31,64.


=> Xem lí giải giải

Câu 2: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của biểu thức: M = (0,25 - $frac0,25 + frac19frac19$) : ($frac23$ + $fracfrac7150,4 - frac16$).


=> Xem gợi ý giải

Câu 3: Trang 49 toán VNEN 7 tập 1

Từ tỉ lệ thành phần thức $fracab$ = $fraccd$ (a, b, c, d $geq$ 0; a $geq$ $pm$ b; c $geq$ $pm$ d) hãy suy ra những tỉ lệ thức sau:

a) $fraca + bb$ = $fracc + dd$; b) $fraca - bb$ = $fracc - dd$;

c) $fraca + ba$ = $fracc + dc$; d) $fraca - ba$ = $fracc - dc$;

e) $fracaa + b$ = $fraccc + d$; g) $fracaa - b$ = $fraccc - d$.


=> Xem giải đáp giải

Từ khóa tìm kiếm kiếm google:


giải bài xích 13: ôn tập chương I, ôn tập chương I trang 45 vnen toán 7, bài bác 13 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 cụ thể dễ hiểu.

Xem thêm: Tìm Hiểu Crc Là Gì, Cyclic Redundancy Check (Crc) Là Gì, Định Nghĩa Cyclic Redundancy Check (Crc) Là Gì


Giải những môn học tập khác


Giải sách giáo khoa lớp 7


Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1 giản lược
Soạn văn 7 tập 2 giản lược
Toán 7 tập 1
Toán 7 tập 2
Giải sgk đồ gia dụng lí 7
Giải sgk sinh học tập 7
Giải sgk GDCD 7
Giải sgk địa lí 7
Tiếng Anh 7
Lịch sử 7

Trắc nghiệm lớp 7


Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm trang bị lí 7
Văn mẫu mã lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7

Giải VNEN lớp 7


VNEN ngữ văn 7 tập 1
VNEN ngữ văn 7 tập 2
VNEN văn 7 tập 1 giản lược
VNEN văn 7 tập 2 giản lược
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Tiếng anh 7 VNEN Tập 1
Tiếng anh 7 VNEN Tập 2
Tiếng anh 7 VNEN
VNEN technology 7
VNEN GDCD 7
Khoa học tự nhiên 7
Khoa học tập xã hội 7

Bình luận


PHẦN ĐẠI SỐ

Chương I: Số hữu tỉ - số thực


Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ
Bài 4: giá chỉ trị hoàn hảo của một trong những hữu tỉ
Bài 5: Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Bài 6: Lũy vượt của một số hữu tỉ
Bài 7: tỉ lệ thành phần thức
Bài 8: đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
Bài 10: có tác dụng tròn số
Bài 11: Số vô tỉ
Bài 12: Số thực
Bài 13: Ôn tập chương I

Chương II: Hàm số với đô thị


Bài 1: Đại lượng tỉ lệ thuận
Bài 2: một vài bài toán về đại lượng tỉ lệ thành phần thuận
Bài 3: Đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 4: một số bài toán về đại lượng tỉ trọng nghịch
Bài 5: Hàm số
Bài 6: mặt phẳng tọa độ
Bài 7: Đồ thị hàm số y = ax (a khác 0)
Bài 8: Ôn tập chương II

PHẦN HÌNH HỌC

Chương I: Đường thằng vuông góc, đường thẳng tuy nhiên song


Bài 1: hai tuyến phố thẳng vuông góc, hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
Bài 2: tiên đề Ơ-clit về hai tuyến phố thẳng tuy vậy song
Bài 3: dục tình giữa tính vuông góc và tính tuy nhiên song của hai tuyến đường thẳng
Bài 4: Luyện tập
Bài 5: Định lí
Bài 6: Tổng bố góc của một tam giác
Bài 7: Ôn tập chương I

Chương II: Tam giác


Bài 1: nhị tam giác bởi nhau
Bài 2: trường hợp cân nhau cạnh – cạnh – cạnh
Bài 3: trường hợp đều nhau cạnh - góc - cạnh
Bài 4: trường hợp đều nhau góc – cạnh – góc
Bài 5: Tam giác cân – Tam giác đều
Bài 6: Định lý Py-ta-go
Bài 7: Luyện tập
Bài 8: những trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Bài 9: thực hành thực tế ngoài trời về tam giác, tam giác bằng nhau
Bài 10: Ôn tập chương II
*

Liện hệ: duyanh.bka
gmail.com