Qua một điểm ở xung quanh một đường thẳng chỉ gồm một mặt đường thẳng tuy nhiên song với mặt đường thẳng đó.

Bạn đang xem: Ơ clit

2. đặc điểm của hai tuyến phố thẳng song song

Nếu một con đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

a) hai góc so le trong bằng nhau.

b) nhị góc đồng vị bởi nhau.

c) hai góc trong thuộc phía bù nhau.

Ví dụ:

*

Cho hình vẽ.

Xem thêm: Ekip Musiq (@Ekipmusiq)

Nếu a//b thì (left{ eginarraylwidehat A_1 = widehat B_1\widehat A_3 = widehat B_1\widehat A_2 + widehat B_1 = 180^0endarray ight.)

aryannations88.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 7 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp aryannations88.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng aryannations88.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng cam kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép aryannations88.com gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.