Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ share lý thuyết nửa chu vi hình chữ nhật và phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật kèm theo bài bác tập có lời giải chi tiết từ A – Z để các bạn cùng tham khảo nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là 1 trong nửa độ nhiều năm đường bao quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều dài với chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Nửa chu vi hình chữ nhật là gì

*

Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bởi chiều dài cùng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều nhiều năm hình chữ nhậtb: chiều rộng hình chữ nhật

Bài thói quen nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật tất cả nửa chu vi bởi 16cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng 4cm. Hỏi diện tích s của hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều dài với chiều rộng.

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

Ví dụ 2: đến hình chữ nhật tất cả chiều rộng bởi 6cm cùng chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

Ví dụ 3:

Tính chu vì và mặc tích hình chữ nhật có chiều rộng bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều lâu năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

Ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cm2 với chiều dài hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Xem thêm: " Thân Bất Vô Kỷ Là Gì, Thảo Luận Câu ” Giờ Ra Đường Thân Bất Vô Kỵ

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều dài cùng chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng thêm 436m2. Tính nửa chu vi ban sơ của hình chữ nhật đó.

Lời giải

Gọi chiều dài, chiều rộng, diện tích thuở đầu và diện tích sau khi tăng lên của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì khi tăng chiều dài và chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vày chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức mà công ty chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp chúng ta nhớ được cách làm tính nửa chu vi hình chữ nhật để áp dụng vào làm bài xích tập nhé