Tính mật độ mol là dạng bài dễ dàng và đơn giản nhất được coi như nền tảng để xử lý các câu hỏi khó hơn. Vậy nồng độ mol là gì? Cách tính độ đậm đặc mol của ion trong dung dịch như thế nào? thuộc theo dõi nội dung bài viết dưới trên đây để cầm cố chắc kiến thức về vụ việc này nhé!

Tính nồng độ mol của những ion trong hỗn hợp cần kỹ năng gì?

Chất điện li mạnh là những chất khi tổng hợp trong nước các phân tử đa số phân li thành ion. Quy trình phân li của hóa học điện li mạnh ra mắt một chiều đề nghị khi đo lường và thống kê nồng độ mol của ion trong dung dịch ta tính như làm phản ứng một chiều. Những chất điện li táo tợn thường là hầu hết bazơ kiềm ( bazơ tan) NaOH,KOH,Sr(OH)2,… các axit khỏe khoắn như HNO3,H2SO4,HCl,…và các muối tan giỏi như Na2CO3,KCl,KNO3,…

*
Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch là bài toán căn bản trong hóa học

Chất điện li yếu là các chất khi tổng hợp trong nước chỉ có một phần phân li thành ion phần còn sót lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử. Quá trình điện li của không ít chất này diễn ra theo chiều thuận nghịch phải khi đo lường và thống kê nồng độ mol của ion giám sát như cân đối hóa học. Hóa học điện li yếu hay là phần lớn axit yếu đuối như CH3COOH, H2CO3, HNO2,…bazơ yếu đuối như Fe(OH)3,Fe(OH)2,… và các muối ít hòa tan như BaSO4,MgCO3,…

Viết phương trình điện li

Phương trình điện li của hầu hết chất liện li mạnh

HCl → H+ + Cl-NaOH → Na+ + OH-H2SO4 →2H+ + SO42-CaCl2 →Ca2+ + 2Cl-Ca(OH)2→ Ca2+ + 2OH-NaCl →Na+ + Cl-Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

Phương trình điện li của các chất liện li yếu

CH3COOH ⇔H+ + CH3COO-H2S ⇔H+ + HS-HS⇔H+ + S2-H3PO4 ⇔H+ + H2PO4-H2PO4⇔H+ + HPO42-HPO22⇔H+ + PO43-Al(OH)3 ⇔Al3+ + 3OH-Zn(OH)2⇔Zn2+ + 2OH-Al(OH)3⇔H3O+ + AlO2sd-Zn(OH)2 ⇔2H++ ZnO2-

Các khái niệm, đại lượng và công thức tính toán nồng độ mol

Dung dịch được làm cho từ hóa học tan cùng dung môi (dung môi thường dùng là H2O)

Khối lượng dung dịch

Khối lượng dung dịch được xem theo công thức: mdd = mct + mnước = Vdd.D

Trong đó:

mdd: khối lượng dung dịchmct: khối lượng chất tanVdd: thể tích dung dịchD: khối lượng riêng của dung dịch (gam/ml), với h20 tất cả D =1.

Bạn đang xem: Nồng độ ion là gì

Cách tính độ đậm đặc mol

Nồng độ mol là gì?

Nồng độ mol là số mol chất tan trong 1 lít dung dịch.

Lưu ý: đơn vị chức năng lít(L) được sử dụng thông dụng hơn đơn vị chức năng ml

Công thức tính độ đậm đặc mol

Nồng độ mol của một hóa học trong dung dịch được xem bằng số mol chất tan phân tách cho thể tích dung dịch. Phương pháp tính mật độ mol như sau: cm = n/Vdd

Trong đó:

Cm: độ đậm đặc Moln: là số mol chất tanVdd :là thể tích dung dịch lít
*
Công thức tính nồng độ mol

Từ công thức tính nồng độ mol bên trên ta có thể suy ra các công thức sau:

Cách tính số mol chất tan trong: n = cm x VddCách tính thể tích dung dịch: Vdd = n/Cm

Ví dụ 1: trong 500ml dung dịch tất cả hòa tung 42 gam NaOH. Tính độ đậm đặc mol NaOH của dung dịch?


Lời giải: 500ml=0,5l

nNaOH= 42/40= 1.05 mol

Áp dụng công thức tính mật độ mol ta có:

Cm = n/Vdd = 1.05/0,5 = 21 ( M)

Ví dụ 2: Hòa rã hỗn hợp gồm NaOH a mol/lit và H­2SO4 b mol/lit vào nước thì ta có dung dịch chứa các ion là:

NaOH → Na+ + OH-

mol/lit: a a a

H2SO4 → 2H+ + SO42-

mol/lit: b 2b b

Phương pháp tính mật độ mol cấp tốc thường được dùng vào dung dịch – Phương pháp sử dụng sơ đồ đường chéo

Phương pháp được áp dụng vào giải các bài toán có trộn lẫn 2 dung dịch có cùng chất rã và bài toán pha loãng hoặc cô cạn dung dịch.

Dạng 1: pha trộn hai dung dịch có cùng hóa học tan vào nhau

Dung dịch 1 rất có thể tích là V1, cân nặng là m1, độ đậm đặc mol là C1, trọng lượng riêng là d1. Hỗn hợp 2 rất có thể tích là V2, khối lượng là m2, độ đậm đặc mol là C2 (C2 > C1), cân nặng riêng là d2.

Ta chiếm được dung dịch bắt đầu có trọng lượng m = m1 + m2, thể tích V = V1 + V2, mật độ mol C (C1 chất rắn khan xem như dung dịch bao gồm C = 100%.Chất khí chảy trong nước mà lại không phản bội ứng với nước (HCl, HBr, NH3…) coi như dung dịch tất cả C = 100%.Dung môi coi như dung dịch tất cả C = 0%.H2O có trọng lượng riêng là d = 1 g/ml.

Xem thêm: Cách Dùng Only If Là Gì, If And Only If In Vietnamese, Cấu Trúc Only If Trong Tiếng Anh


Dạng 2: Cô cạn, pha loãng dung dịch

Dung dịch 1 hoàn toàn có thể tích là V1, trọng lượng là m1, mật độ mol là C1, khối lượng riêng là d1. Sau khi pha loãng hoặc cô cạn ta thu được hỗn hợp có mét vuông = m1 ; thể tích V2 = V1 độ đậm đặc C (C1 > C2 giỏi C1

*
Hình ảnh về cách làm tính nồng độ mol ion vào dung dịch

Có thể thấy rằng để thống kê giám sát được những dạng bài xích toán tinh vi hơn bạn phải nắm rõ những công thức đo lường ở dạng cơ bản. Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp đỡ bạn biết cách tính nồng độ mol của các ion vào dung dịch một bí quyết nhanh và đúng chuẩn nhất.