Như những em sẽ biết dung hỗn hợp là lếu hợp đồng nhất của dung môi và chất tan, ví dụ, nội địa đường, đường là chất tan, nước là dung môi của đường, nước mặt đường là dung dịch.

Bạn đang xem: Nồng độ dung dịch là gì


Nội dung nội dung bài viết này chúng ta sẽ tò mò nồng độ hỗn hợp là gì? Công thức tính nồng độ mol và bí quyết tính nồng độ xác suất của hỗn hợp viết như thế nào?

Nồng độ dung dịch là đại lượng cho thấy thêm lượng chất tan gồm trong một lượng dung dịch độc nhất vô nhị định. Dưới đây là cách tính nồng độ tỷ lệ và độ đậm đặc mol của dung dịch.

I. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch, bí quyết tính

Nồng độ tỷ lệ là gì? công thức tính nồng độ phần trăm ra sao?

• Nồng độ tỷ lệ (kí hiệu C%) của dung dịch cho biết số gam hóa học tan có trong 100 gam dung dịch.

• Công thức tính nồng độ phần trăm của dung dịch:

 

*

Trong đó: C% : nồng độ xác suất của dung dịch (%)

 mct : khối lượng chất tan (gam)

 mdd : khối lượng dung dịch (gam) = mdung môi + mchất tan

Từ cách làm tính mật độ phần trăm, ta suy ra những công thức sau:

• Công thức tính trọng lượng dung dịch:

 

*

Công thức tính cân nặng chất tan:

*

* Ví dụ: Hoà tan 15 gam đường vào 45 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được.

> Lời giải:

Khối lượng chất tan (đường) là: mct = 15 (g)

Khối lượng hỗn hợp thu được là: mdd = mdm + mct = 45 + 15 = 60 (g)

Áp dụng công thức:

 

*

II. Nồng độ mol của dung dịch CM, phương pháp tính

Nồng độ mol là gì? bí quyết tính độ đậm đặc mol như vậy nào?

• độ đậm đặc mol (kí hiệu CM) của dung dịch cho biết thêm số mol chất tan bao gồm trong một lít dung dịch.

phương pháp tính nồng độ mol của dung dịch:

 

*

Trong đó: centimet là mật độ mol (mol/lít).

 n là số mol chất tan (mol).

 Vdd là thể tích hỗn hợp (lít).

- các công thức được suy ra từ công thức tính nồng độ mol của dung dịch:

Công thức tính số mol hóa học tan: n = cm .V

Công thức tính thể tích dung dịch: 

 

*

* Ví dụ: Tính khối lượng H2SO4 có vào 100 ml dung dịch H2SO4 1M

> Lời giải:

- Số mol H2SO4 có trong 100ml (=0,1 lít) dung dịch H2SO4 1M là:

 nH2SO4 = CM.V = 1.0,1 = 0,1 (mol).

⇒ Khối lượng H2SO4 là: mH2SO4 = n.M = 0,1.98 = 9,8 (g)


Như vậy, các em buộc phải nhớ một số trong những ý chính của bài bác viết:

1- độ đậm đặc phần trăm cho biết số gam chất tan gồm trong 100 gam dung dịch, công thức tính như sau:

*

2- nồng độ mol cho biết thêm số mol hóa học tan vào một lít dung dịch, bí quyết tính như sau:

*

Đến đây những em đã có thể dễ dàng vấn đáp câu hỏi: Nồng độ hỗn hợp là gì? phương pháp tính mật độ mol, nồng độ xác suất của dung dịch.

Xem thêm: Hoa Cẩm Tú Cầu: Ý Nghĩa Cùng Những Hình Hoa Cẩm Tú Cầu & Ảnh Hoa Miễn Phí

Mọi chủ ý góp ý và câu hỏi các em để tại dưới nội dung bài viết nhé, chúc những em thành công.