Hôm nay mình cho các cháu lớp 12 làm cho một bài “dễ như ăn uống kẹo” bên dưới đây, cầm cố mà hầu hết “chúng nó” lại mắc không nên lầm mới lạ chứ.

1. Đề bài

Cho hàm số

*
có đồ thị

a) khảo sát điều tra sự biến thiên cùng vẽ vật thị của hàm số

b) tìm kiếm nhằm phương trình có ba nghiệm phân biệt

2. Giải thuật của “bọn chúng”

“Chúng nó” làm câu a ngon lành với vẽ được chiếc đồ thị đẹp nhất “gần được” như thế này: