Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 gồm 25 đề thi môn Toán, gồm đáp án, chỉ dẫn chấm với bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, góp thầy cô tìm hiểu thêm để tạo đề thi học kì 2 mang lại học sinh của bản thân theo đúng đắn Thông tứ 22.

Bạn đang xem: Những đề toán lớp 4

Với 25 đề học kì 2 môn Toán lớp 4 này, các em cũng luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, để sẵn sàng thật giỏi kiến thức mang lại kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Kề bên đề thi môn Toán, những em gồm thể đọc thêm đề thi môn giờ Việt, lịch sử – Địa lý. Chi tiết mời thầy cô và các em cài miễn phí tổn 25 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4:


Bài viết gần đây

Nội dung

1 Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 12 Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 1

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng cùng đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

Bạn đang xem: tuyển tập 25 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC……..MÔN TOÁN

Câu 1: Điền vết >,2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên bạn dạng đồ tỉ lệ 1 : 150, chiều lâu năm phòng học tập lớp kia đo được 6cm. Chiều dài thật ở trong nhà học lớp sẽ là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn hiệu quả đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = …… m2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ….. Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3h 15 phút = …. Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = …. Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 5: Viết số vào vết * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M3)

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 320m và chiều nhiều năm gấp tư lần chiều rộng. Vậy diện tích s khu khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình bên có: (M3)


A. 3 hình thoi

B. 4 hình thoi

C. 5 hình thoi

D. 6 hình thoi


 

*

Câu 9: (M3)

Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích mảnh vườn kia ra đơn vị chức năng mét vuông.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Từng câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d. 2) 0.25 điểm

2000 dm2 = 20 m2

Đáp số: đôi mươi m2

Đề thi học kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 2

Ma trận đề khám nghiệm cuối học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch con kiến thức, kĩ năngSố câu cùng số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL
Số tự nhiên và thoải mái và phép tính với các số tự nhiên. Phân số và các phép tính với phân số.Số câu5  1 1  52
Số điểm2,5  1,0 2,0  2,53,0
Dấu hiệu phân chia hếtSố câu1       1 
Số điểm0,5       0,5 
Số trung bình cộng, Tỉ lệ bản đồ   1 1   2 
   0,5 0,5   1,0 
Đại lượng với đo đại lượng với những đơn vị đo đã học.Số câu2 1     3 
Số điểm1,0 0,5     1,5 
Yếu tố hình học: hai tuyến đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng tuy vậy song; hình thoi, diện tích hình thoi.Số câu  1     1 
Số điểm  0,5     0,5 
Giải việc về tính diện tích s hình chữ nhậtSố câu       1 1
 Số điểm       1,0 1,0
TổngSố câu8 3111 1123
 Số điểm4,0 1,51,00,52,0 1,06,04,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22

Trường: Tiểu học tập ……………..

Họ và tên:……………………………….

Lớp: ….., khu……………………………

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN LỚP 4Cuối học kì II

(Thời gian 40 phút ko kể thời gian giao đề)

PHẦN I: Trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Cực hiếm chữ số 4 trong các 240 853 là: (M1)

A. 4 B. 40C. 40853D. 40 000

Câu 2. Số phù hợp điền vào chỗ chấm nhằm

*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số phù hợp điền vào địa điểm chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số thích hợp điền vào địa điểm chấm của 6 m2 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. bốn giờ bằng 1 phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngàyB.
*
ngàyC.
*
ngàyD.
*
ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích là 30 dm2. Biết độ nhiều năm đáy là 6dm.Tính đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cùng của 5 số là 15. Tổng của 5 số kia là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng lớn thật của phòng học sẽ là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong những phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số phải điền vào ô trống nhằm 13 phân chia hết cho cả 3 và 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần từ bỏ luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Tra cứu x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Một mảnh đất nền hình chữ nhật bao gồm chiều dài là 20m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích s của mảnh đất đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Thầy Trò Trung Học Cơ Sở Phan Sào Nam Có Trường Thcs Phan Sào Nam

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN