tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Ta bao gồm : 1đvC = 1,6605.10-24g ? Al = 4,483.10-23gNTKAl = (dfrac4,483cdot10^-231,6605cdot10^-24) =26,9 đvCVậy NTKAl = 27 đvC


*

a) Theo giá trị cân nặng tính bởi gam của nguyên tử cacbon cho trong bài bác học, hãy tính xem một đơn vị cacbon tương ứng với bao nhiêu gam?

b) Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử nhôm là A, B, C xuất xắc D?

A. 5,324.10-23g.

Bạn đang xem: Nhôm có nguyên tử khối là bao nhiêu

B. 6,023.10-23g.

C. 4,482.10-23g.

D. 3,990.10-23g.


a) Ta có trọng lượng 1 nguyên tử C = 1,9926 . 10-23 g và bởi 12 đvC

⇒ cân nặng của 1 đơn vị chức năng cacbon là

*

b) Khối lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm cùng với số gam tương ứng của một đơn vị cacbon

MAl = 27x 1,66.10-24 g = 44,82.10-24 g = 4,482.10-23 g.

Đáp án C.


Biết 1 nguyên tử C nặng nề 1,9926.10-23g. Trọng lượng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g

Các cao tăng giải hộ em vs ạ ! em cảm ơn trc!!!!!!!!!! 


Biết 1 nguyên tử C nặng trĩu 1,9926.10-23g. Cân nặng của 1 nguyên tử nhôm là

A. 27g B. 1,66.10-24 g C. 4,48.10-23g D. 5,38.10-22g


Cho biết nhôm tất cả 13p, 13e với 14n.a) Tính khối lượng của nguyên tử nhôm theo gam. b) Tính trọng lượng của nguyên tử nhôm theo u 


a) me (=) 9,1094.10-28 ( imes) 13 (=) 1,184.10-26 gmp (=) 1,6726.10-24 ( imes) 13 (=) 2,174-23 gmn (=) 1,6748.10-24 ( imes) 14 (=) 2,345-23 gmAl (=) 1,184.10-26 (+) 2,174-23 (+) 2,345-23 (=) 2,057.10-8 gb) me (=) 0,00055 ( imes) 13 (=) 7,15.10-3 ump (=) 1 ( imes) 13 (=) 13 umn (=) 1 ( imes) 14 (=) 14 umAl (=) 7,15.10-3 (+) 13 (+) 14  (=)  27,00715 u

*


Cho biết số Avogađro N = 6,022. 10 23

Biết rằng 10 mol nhôm có trọng lượng bằng 269,7 gam, hãy tính trọng lượng mol nguyên tử của nhôm.


cho biết hạt nhân nguyên tử nhôm gồm 13p cùng 14n. A) con số electron ngơi nghỉ lớp vỏ là bao nhiêu? b) tính cân nặng của nguyên tử nhôm ( theo gam)?c) Tính tỉ số khối lượng của electron trong nguyên tử nhôm so với cân nặng của toàn nguyên tử. Từ kếu trái đó có thể coi trọng lượng nguyên tử thực tiễn bằng khối lương phân tử nhân được không?


Khối lượng của nguyên tử nhôm Al 13 27  là 26,9803u. Khối lượng của nguyên tử H 1 1 là 1,007825u, trọng lượng của prôtôn là 1,00728u và trọng lượng của nơtron là 1,00866u. Độ hụt khối của phân tử nhân nhôm là

A. 0,242665u

B. 0,23558u

C. 0,23548u

D. 0,23544u


Bài 4 : Nguyên tử nhôm có điện tích hạt nhân là 13+. Vào nguyên tử nhôm, số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không sở hữu điện là 12 hạt. Cho biết số khối (khối lượng nguyên tử( của nhôm .

Giúp mk với ...........


Ta tất cả điện tích hạt nhân là 13+ , tức  p = 13 (1)Ta lại sở hữu (p+e) – n = 12Mà p = e Suy ra 2 phường – n = 12 (2)Thế (1) vào (2) ta được: 2 . 13 – n = 12Suy ra n = 26 - 12 = 14Số khối A = p. + n = 13 + 14 = 27.

Vậy số khối của nhôm là 27.


1) xác định cách làm hóa học tập của nhôm oxit, biết tỉ lệ cân nặng của 2 thành phần nhôm và oxit bằng 9 : 8.

2) Một oxít của lưu huỳnh trong đó có oxi chiếm phần 60 xác suất về khối lượng. Tìm phương pháp phân tử của oxit đó?

3) mang đến 11,2 gam fe vào 200 ml hỗn hợp H2SO4 2M. Hãy:

a) Tính lượng khí H2 tạo thành ra ở đktc ?

b) hóa học nào còn dư sau phản ứng với lượng dư là bao nhiêu ?

c) Tính nồng độ của những chất sau phản bội ứng ?


1.(dfracm_Alm_O=dfrac98)

(Al_xO_y)

(x:y=dfrac927:dfrac816=dfrac13:dfrac12=2:3)

Vậy CTHH là (Al_2O_3)

2.( ightarrow\%S=100-60=40\%)

(S_xO_y)

(x:y=dfrac4032:dfrac6016=1,25:3,75=1:3)Vậy CTHH là (SO_3)

3.

a.b.

Xem thêm: Tải Trò Chơi Caro Miễn Phí Về Điện Thoại Android, Tải Game Cờ Caro Miễn Phí Về Điện Thoại Android

(n_Fe=dfrac11,256=0,2mol)

(n_H_2SO_4=2.0,2=0,4mol)

(Fe+H_2SO_4 ightarrow FeSO_4+H_2)

0,2 (V_H_2=0,2.22,4=4,48l)

Chất dư là H2SO4

(m_H_2SO_4left(dư ight)=left(0,4-0,2 ight).98=19,6g)

c.Nồng độ gì chúng ta nhỉ?


Đúng 1

comment (1)

Bài 13: Một oxit được tạo bởi 2 yếu tắc nhôm và oxi trong số đó tỉ lệ trọng lượng của nhị nguyên tố nhôm với oxi bằng 4,5 : 4. Tìm phương pháp phân tử của oxit đó.


Lớp 8 chất hóa học CHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
2
0
Gửi bỏ

CTPT: AlxOy

Có: (dfracm_Alm_O=dfrac27x16y=dfrac4,54)

=> (dfracxy=dfrac23)

=> CTPT: Al2O3


Đúng 3

phản hồi (0)

Gọi CTHH là (Al_xO_y)

(x:y=dfracm_Al27:dfracm_O16=dfrac4,527:dfrac416=dfrac16:dfrac14=1:dfrac32=2:3)

(Rightarrowleft{eginmatrixx=2\y=3endmatrix ight.Rightarrow Al_2O_3)


Đúng 1
bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
aryannations88.com