=> tất cả Z proton thì điện tích của hạt nhân bằng Z+ cùng số đơn vị điện tích hạt nhân bằng Z.

Bạn đang xem: Nguyên tử của nguyên tố

- Nguyên tử trung hoà về điện đề nghị số proton trong hạt nhân ngay số electron của nguyên tử

Số đơn vị điện tích phân tử nhân Z = số proton = số electron 

Ví dụ: Nguyên tử na có: Z =11 => Nguyên tử Na có 11 proton với 11 electron.

2. Số khối

Số khối (kí hiệu là A) là tổng số phân tử proton (kí hiệu là Z) và tổng số phân tử nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó

A = Z + N

Ví dụ: phân tử nhân nguyên tử Nhôm có 13 proton và 14 notron.

⇒ Số khối A = 13 + 14 = 27

II. NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1. Định nghĩa

Nguyên tố hoá học tập là những nguyên tử gồm cùng năng lượng điện hạt nhân.

2. Số hiệu nguyên tử

- Là số đơn vị điện tích phân tử nhân nguyên tử của một nguyên tố.

- Số hiệu nguyên tử đến biết:

+ Số proton trong hạt nhân nguyên tử

+ Số electron trong nguyên tử

+ Từ đó cũng khẳng định được số notron vào nguyên tử

Z = số proton = số electron = E (Nguyên tử trung hòa - nhân chính về điện)

N = A – Z (A là số khối, Z là số hiệu nguyên tử)

3. Kí hiệu nguyên tử

Số đơn vị điện tích phân tử nhân với số khối được coi là những đặc thù cơ bạn dạng của nguyên tử.

Kí hiệu nguyên tử: (_Z^AX)

X: yếu tắc hóa học

A: Số khối của yếu tố X

Z: Số đơn vị chức năng điện tích phân tử nhân của thành phần X

Video mô bỏng - sản xuất dựng nguyên tử


III. ĐỒNG VỊ

- những nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học có thể có số khối khác biệt vì phân tử nhân của những nguyên tử đó có số proton tương đồng nhưng rất có thể có số nơtron không giống nhau.

- các đồng vị của cùng một nhân tố hoá học là đầy đủ nguyên tử có cùng số proton nhưng không giống nhau vể số nơtron.


=> A của các đồng vị sẽ khác nhau.

- các đồng vị được xếp vào cùng 1 ô nguyên tố vào bảng tuần hoàn hóa học.

* Ngoài khoảng tầm 340 đồng vị từ nhiên, người ta còn tổng vừa lòng thêm 2400 đồng vị tự tạo dùng vào y học, nông nghiệp.

Xem thêm: Meaning Of Take Charge Of Là Gì ? Đồng Nghĩa Của Take Charge Of

Video mô phỏng - Đồng vị là gì?


IV. NGUYÊN TỬ KHỐI VÀ NGUYÊN TỬ KHỐI TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

1. Nguyên tử khối

- Nguyên tử khối là khối lượng kha khá của nguyên tử và cho biết khối lượng của nguyên tử kia nặng gấp bao nhiêu lần solo vị cân nặng nguyên tử.

- khối lượng của một nguyên tử bằng tổng trọng lượng của proton, nơtron và electron trong nguyên tử đó, tuy nhiên do cân nặng của electron quá nhỏ tuổi bé so với hạt nhân nên khối lượng một nguyên tử coi như bởi hạt nhân nguyên tử

=> Nguyên tử khối coi như bằng số khối (A)

2. Nguyên tử khối trung bình

- Nguyên tử khối mức độ vừa phải = (mathop Mlimits^ - = dfracaX + bY100)