*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài xích hát

aryannations88.com xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh đang trong quá trình ôn tập bộ bài xích tập trắc nghiệm Nguyên hàm áp dụng caoToán lớp 12, tài liệu bao gồm 20 trang, tuyển chọn 49 bài bác tập trắc nghiệm Nguyên hàm áp dụng cao bao gồm đáp án và giải thuật chi tiết, giúp những em học sinh có thêm tài liệu xem thêm trong quy trình ôn tập, củng cố kỹ năng và kiến thức và sẵn sàng cho kì thi xuất sắc nghiệp thpt môn Toán sắp tới tới. Chúc các em học viên ôn tập thật kết quả và đạt được kết quả như mong muốn đợi.

Bạn đang xem: Nguyên hàm vận dụng cao

Mời những quý thầy cô và những em học sinh cùng tìm hiểu thêm và thiết lập về cụ thể tài liệu bên dưới đây:

*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Nguyên hàm vận dụng cao

NGUYÊN HÀM VẬN DỤNG CAO

Câu 1. Kết trái tính ∫−x3+5x+24−x2dxbằng

A..x22−ln2−x+C B. x22+ln2−x+C

C.x33−ln2−x+C D.x33+lnx−2+C

Câu 2. Họ nguyên hàm củafx=x2x3+15 là

A. Fx=118x3+16+C . B.Fx=18x3+16+C

C.Fx=x3+16+C D.Fx=19x3+16+C

Câu 3. Họ nguyên hàm của hàm sốfx=x2+x+x3+1x3 là hàm số nào?

A. Fx=lnx−1x+x−12x2+C B. Fx=lnx+1x+x−12x2+C

C.Fx=x33−3x22+lnx+C D.Fx=x33+3x22+lnx+C

Câu 4. Giá trị m nhằm hàm sốFx=mx3+3m+2x2−4x+3 là một trong nguyên hàm của hàm số fx=3x2+10x−4là:

A.m=1 B.m=0 C.m=2 D.m=3

Câu 5. Gọi Fxlà nguyên hàm của hàm sốfx=sin42x thỏa mãn F0=38. Khi đóFx là:

A.Fx=38x+1−18sin4x+164sin8x B.Fx=38x−18sin4x+164sin8x

C.Fx=38x−18sin2x+164sin4x+38 D.Fx=x−sin4x+sin6x+38

Câu 6. Biết hàm số f(x)=(6x+1)2 bao gồm một nguyên hàm là F(x)=ax3+bx2+cx+dthoả mãn đk F(−1)=20. Tính tổnga+b+c+d

A. 46 B. 44 C. 36 D. 54

Câu 7. Hàm sốfx=xx+1 gồm một nguyên hàm là Fx. Nếu F0=2 thìF3 bằng

A. 14615. B.

Xem thêm: Stb: Ngân Hàng Sacombank Viết Tắt Là Gì, Sacombank Viết Tắt Là Gì

11615 C. 886105 D. 105886

Câu 8. Gọi Fxlà một nguyên hàm của hàm số f(x)=xcosx thỏa mãnF0=1. Lúc ấy phát biểu nào tiếp sau đây đúng?