Ta gồm (intsin ^2x, extdx=intdfrac1-cos 2x2, extdx) 

Ta vận dụng công thức (intdx=intf(x)dx-intg(x)dx) nên

(=intdfrac1-cos 2x2dx=int(dfrac12-dfraccos 2x2)dx\=intdfrac12dx-intdfraccos 2x2dx)(=dfrac12intdx-dfrac12intcos 2xdx)(=dfracx2-dfracsin 2x4+C.)

Do (int dx=x;intcos 2xdx=dfracsin 2x2)

Vậy (intsin ^2x, extdx=dfracx2-dfracsin 2x4+C)
Bạn đang xem: Nguyên hàm sin bình x

*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hàm số $fleft( x ight) = dfrac1sin ^2x$. Ví như $Fleft( x ight)$ là 1 nguyên hàm của hàm số $fleft( x ight)$ cùng đồ thị hàm số $y = Fleft( x ight)$ trải qua $Mleft( dfracpi 3;0 ight)$ thì là:


Một cái xe đua (F_1) đạt tới vận tốc lớn số 1 là (360,,km/h). Đồ thị bên bộc lộ vận tốc (v) của xe vào 5 giây trước tiên kể từ thời gian xuất phát. Đồ thị vào 2 giây đầu là một trong những phần của một parabol định tại nơi bắt đầu tọa độ (O), giây tiếp theo là đoạn thẳng cùng sau đúng bố giây thì xe cộ đạt gia tốc lớn nhất.

Xem thêm: Tác Dụng Uống Nước Lá Vối Là Lá Gì ? Uống Nước Vối Có Hại Thận Không?

Biết rằng mỗi đơn vị trục hoành biểu thị 1 giây, mỗi đơn vị chức năng trực tung thể hiện 10 m/s với trong 5 giây đầu xe vận động theo đường thẳng. Hỏi vào 5 giây kia xe đã đi được được quãng con đường là bao nhiêu?