Một vật tham giađồng thời nhị daođộngđiều hoàcùng phương cóphương trình lần lượt là: x1=3cos(10t+π/6)cm vàx2=4cos(10t−π/3)cm .Biênđộdaođộng tổng hợp của vật là:

A. 25 cm

B. 5cm

C. 7cm

D. 1cm

Đáp án cùng lời giải

Đáp án:B

Lời giải: +

*

Câu hỏi ở trong đề thi sau. Bạn vẫn muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Tổng hợp dao động điều hoà - xấp xỉ cơ - đồ dùng Lý 12 - Đề số 5

Làm bài


chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài bác thi. Một vật thực hiệnđồng thời hai daođộngđiều hòa cùng phương, cùng tần sốcó phương trình: x1= 2cos(4πt +

*

) (cm) và x2= 2cos4πt (cm). Daođộng tổng phù hợp của vật có phương trình:

Một vật thực hiện đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương, thuộc tần só gồm phương trình theo lần lượt là

*

*

. Pha thuở đầu của đồ dùng được xác minh bởi bí quyết nào sau đây?

Cho x1, x2 cùng x3 là ba xấp xỉ điều hòa thuộc phương, cùng tần số. Xê dịch tổng thích hợp của x1 và x2 tất cả phương trình

*

cm. Giao động x1 ngược trộn với dao động x3. Lúc biên độ của xê dịch x2 có mức giá trị nhỏ tuổi nhất, biên độ xê dịch của x1 là

Hai hóa học điểm xê dịch điều hòa thuộc tần số trên và một trục tọa độ Ox cùng với phương trình thứu tự là
.Tìmbiểuthứccủadaođộngthứhai.

Một vật tiến hành đồng thời hai dao động điều hòa thuộc phương, cùng tần số. Dao động thứ nhất có biên độ bởi 6 centimet và trễ pha với giao động tổng đúng theo
Khi giao động thứ hai gồm li độ bởi biên độ dao động trước tiên thì giao động tổng hợp bao gồm li độ bằng 9 cm. Biên độ dao động tổng phù hợp nhận quý giá nào dưới đây?

Cho D1, D2 cùng D3 là ba xấp xỉ điều hòa cùng phương, thuộc tần số. Giao động tổng vừa lòng của D1 với D2 gồm phương trình
(cm). Dao động D1 ngược trộn với giao động D3. Biên độ của xê dịch D2 có mức giá trị nhỏ tuổi nhất là:

Một vật thực hiệnđồng thời nhị daođộngđiều hòa cùng phương thuộc tần số, lệch pha nhau là
. Phương trình hai daođộng theo lần lượt làx1= A1cos(4πt +φ1) và x2= 10cos(4πt +φ2) (cm). Khi liđộcủa daođộng thứnhất là 3cm thì daođộng thứhai có tốc độ là
thì liđộdaođộng tổng đúng theo bằng

Cho một đồ dùng m = 200 g tham gia đôi khi hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số với phương trình theo lần lượt là

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương. Nhì dao động này có phương trình theo lần lượt là
(cm). Tốc độ của vật tất cả độ lớn cực lớn bằng:

Hai hóa học điểm dao động điều hòa trên cùng một trục Ox, coi trong quy trình dao hễ hai chất điểm ko va va vào nhau. Biết phương trình dao động của hai chất điểm theo thứ tự là
cm. Hai chất điểm cách nhau 5cm ở thời gian lần trang bị 2017 kể từ thời điểm t = 0 theo thứ tự là:

Hai điểm M1 và mét vuông dao động điều hòa trên một trục x, xung quanh điểm O, với cùng tần số f, cùng biên độ A và lệch pha nhau một góc
. Độ dài đại số M1M2 phát triển thành đổi:

Một vật tham giađồng thời nhị daođộngđiều hoàcùng phương cóphương trình lần lượt là: x1=3cos(10t+π/6)cm vàx2=4cos(10t−π/3)cm .Biênđộdaođộng tổng hợp của vật là:

Một chất điểm triển khai đồng thời hai giao động điều hòa thuộc phương, thuộc tần số với phương trình thứu tự là x1 = 2Acos (ωt + φ1) và x2 = 3Acos (ωt + φ2). Tại thời điểm mà tỉ số tốc độ và tỉ số li độ của giao động thứ nhị so với dao động trước tiên lần lượt là một trong và - 2 thì li độ xấp xỉ tổng hợp là
(cm). Tại thời điểm mà tỉ số vận tốc và tỉ số li độ của xấp xỉ thứ nhì so với dao động trước tiên lần lượt là - 2 cùng 1 thì giá trị lớn nhất của li độ giao động tổng hòa hợp là:

Một vật thực hiện đồng thời hai giao động điều hòa cùng phương, cùng tần số tất cả phương trình:
(cm),
(cm). Phương trình của xê dịch tổng hợp:

Hai xấp xỉ điều hòa thuộc phương cùng tần số có các phương trình là:

. Biên độ của xấp xỉ tổng hợp hai giao động trên là:

Hai giao động điều hòa, cùng phương, cùng tần số, cùng pha, gồm biên độ lần lượt là A1, A2. Biên độ giao động tổng hòa hợp của hai xấp xỉ này là ?

Hai giao động cùng phương, cùng tần số, gồm biên độ lần lượt là Α với A
. Biên độ giao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch sóng của hai xê dịch bằng:

Hai chất điểm xê dịch điều hòa cùng tần số, dọc theo hai đường thẳng song song và bí quyết nhau 5 cm, vị trí cân đối của chúng nằm trên đường vuông góc tầm thường và có đồ thị xê dịch như hình vẽ. Biết rằng gia tốc của hóa học điểm (1) tất cả độ lớn cực lớn bằng 7,5 m/s2 (lấy
). Khoảng cách lớn tuyệt nhất giữa hai hóa học điểm trong quy trình dao hễ gần với cái giá trị nào tiếp sau đây nhất:

Cho 2 xê dịch điều hòa cùng phương tất cả phương trình xê dịch lần lượt là
(cm) và
(cm). Phương trình giao động tổng phù hợp của 2 xê dịch trên là:


Biên độ tổng hòa hợp của hai xê dịch điều hòa thuộc phương, thuộc tần số không phụ thuộc vào:

Một vật bé dại có m=100g tham gia mặt khác 2 xấp xỉ điều hòa, cùng phương theo các phương trình và . Năng lượng dao cồn của thứ là:

Một chất điểm xấp xỉ điều hòa cùng với phương trình x=a3cosωt+asinωt . Biên độ và pha ban đầu của giao động lần lượt là

Chuyển hễ của một vật là tổng phù hợp của hai xê dịch điều hòa thuộc phương. Hai dao động này có phương trình thứu tự là x1= 3cos10t (cm) cùng x2= 4sin(10t+ π/2) (cm). Vận tốc của vật gồm độ lớn cực lớn bằng:

Một số câu hỏi khác rất có thể bạn quan lại tâm. Khí hậu của Tây Nguyên có điểm lưu ý là?

No one _______ Kathy knows very much about it.

Bạn đang xem: Một vật thực hiện đồng thời 2 dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f = 4 (hz), cùng biên độ a1 = a2 = 5 (c

Một cái bồn chứa xăng gồm hai nữa hình cầu và một hình trụ như hình vẽ bên. Các kích thước được ghi (cùng đối chọi vị dm). Tính thể tích của bồn chứa.

Nghiệm của phương trình
là:

Nếu lấy năm 1950 = 100%, tốc độ tăng trưởng sản lượng năng lượng điện của quả đât qua những năm theo lần lượt là

Kết quả đoạn chương trình sau là gì? nếu nhập x = 2, y = 3, z = 4Program thamtri_thambien;Var x, y: integer;Procedure nhan ( var so1: integer ; Var so2, sonhan: integer);BeginSo1:= so1*sonhan;So2:=so2*sonhan;End;BeginWrite (‘nhap x, y, z:’);Readln(x, y, z);Nhan(x, y, z);Write (x:4, y:4);End.

Phản ánh trình độ dân trí với học vấn của dân cư, một tiêu chí để đánh giá unique cuộc sinh sống của một quốc gia là chân thành và ý nghĩa của

đến hàm số
liên tục bên trên
và có bảng vươn lên là thiên như hình sau:
Số nghiệm thực của phương trình
là:

Nền tảng của hạnh phúc gia đình là ?

Nguồn cung ứng chất vô cơ vào đất, gồm vai trò đưa ra quyết định tới nhân tố khoáng vật, yếu tắc cơ giới của đất là nhân tố hình thành khu đất nào bên dưới đây?


Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Một vật triển khai đồng thời 2 dao thuộc phương thuộc tần số tất cả phương trình x1=3cos

*
Reply
*
7
*
0
*
phân chia sẻ

Sách tử vi trong xây dựng nhà

Cuốn sách Xây dựng nhà tại theo tử vi phong thủy của người sáng tác Trần Văn Tam biên soạn bao hàm 701 trang, cung ứng đầy đủ các kiến thức và đại lý phân tích một ...


Học TốtSách Xây ĐựngXâyNhà
Đại học tập Thủy lợi điểm chuẩn chỉnh 2021

Sáng ngày 20.7, ngôi trường Đại học Thủy lợi thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức dựa vào tác dụng học bạ THPT.Điểm chuẩn trúng tuyển chọn của ...


Học TốtHọcĐại học
Nhà sách Buôn Ma Thuột
Học TốtSách Xây ĐựngNhà
Sách công nghệ Lớp 7

Cuốnsách giáo khoa technology 7(Nông Nghiệp)do tác giả Nguyễn Minh Đường làm tổng chủ biên, soạn theo chương trình tiên tiến nhất của Bộ giáo dục và Đào ...


Học TốtSách Công NghệCông nghệ
Có cần học Đại học tập Giao thông vận tải đường bộ Hà Nội

Nhắc đến trong những trường trọng điểm của những ngành chuyên môn trong cả nước, ta quan yếu không nhắc tới TrườngĐại học Giao thông vận tải Hà ...


Hỏi ĐápCó nênHọc TốtHọcĐại học
Sách Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường pdf

Cuốn Sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 (Kết nối tri thức với cuộc sống) vày nhà xuất bạn dạng Giáo dục nước ta ấn hành, là mong nối giữa các môn tự nhiên và thoải mái và ...


Học TốtHọcSách
Từ 20 học viên cần chọn ra một bạn thay mặt đại diện lớp bao gồm một lớp trưởng

Từ 20 người cần chọn ra một đoàn đại biểu gồm một trưởng đoàn, 1 phó đoàn, 1 thư kí cùng 3 ủy viên. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đoàn đại biểu ?A. ...


Học giỏi Học
Sách Khoa học tự nhiên và thoải mái lớp 6 pdf

Cuốn Sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 (Kết nối học thức với cuộc sống) bởi nhà xuất phiên bản Giáo dục nước ta ấn hành, là cầu nối giữa các môn tự nhiên và thoải mái và ...


Học TốtHọcSách
Giới thiệu bạn dạng thân bằng tiếng Hàn năng cao

안녕하세요? An-nyong-ha-sê-yo? Xin chào tất cả các người hâm mộ thân thiết của Blog Unica. Bây chừ nhu mong học giờ đồng hồ Hàn giao tiếptại Việt Nam phục vụ mục ...


Học TốtTiếng hàn
Bài 2 trang 88 Tin học 12

Bài 1 trang 88 SGK Tin học tập 12Giải bài 1 trang 88 sách giáo khoa Tin học tập lớp 12 : lựa chọn khóa cho từng bảng vào cơ sở dữ liệu đã mang đến và phân tích và lý giải lí vị lựa ...


Học TốtHọc
Từ vựng tiếng Anh lớp 8 Unit 9 A Closer Look 2

Vocabulary - Phần từ bỏ vựng - Unit 9 tiếng Anh 8 mớiQuảng cáoUNIT 9. NATURAL DISASTERSThảm họa thiên nhiên- accommodation /əˌkɒməˈdeɪʃn/ (n): chỗ ở- accurate (adj): chính ...


Học TốtTiếng anh
Lên kế hoạch đánh giá học kỹ cùng cả nạm modun 3

Gợi ý tiếp thu kiến thức mô đun 3.0 sẽ giúp đỡ giáo viên cố được các cách thức học tập và xong xuôi bài tập trong tập huấn module 3. Mời những thầy cô tham ...


Học TốtHọcCrytoGiá ReviewĐánh giá
25 siêng đề ngữ pháp giờ Anh thi thpt quốc gia

Giới thiệu tới các em cỗ sách25 siêng Đề Ngữ Pháp tiếng Anh trọng tâm Tập 1,2 - của cô ý Trang Anh, bộ sáchchắt lọc cục bộ kiến thức ngữ pháp trung tâm ...


Học TốtTiếng anh
Học giờ Trung có bản Bài 5

Bài 5: 这是王老师 Zhè shì Wáng lǎoshī. Đây là cô giáo VươngChào mừng chúng ta đến với bài học số 5 giáo trình Hán ngữ quyển 1 phiên bản mới với tiêu ...


Học TốtHọcTiếng trung
Cách sửa lỗi bao gồm tả cho học viên tiểu học

Trong những giờ luyện đọc, giáo viên cần chú ý đến việc luyện vạc âm cho học sinh bằng phương pháp nhấn giọng, kết phù hợp với khẩu hình miệng để giúp các em ...


Mẹo HayCáchHọc TốtHọc
Biên bạn dạng bù trừ nợ công tiếng Anh là gì

Mục lục bài bác viếtCấn trừ công nợ là gì?Trường hợp nào yêu cầu biên bạn dạng cấn trừ công nợ?Mẫu biên bản cấn trừ công nợ 2021Mẫu biên bản cấn trừ công ...


Hỏi ĐápLà gìHọc tốt Tiếng anh
Giáo trình Hóa sinh đào tạo và giảng dạy dược sĩ Đại học

Giáo trình Hóa sinh học tập (Sách cần sử dụng cho đào tạo và giảng dạy dược sỹ Đại học): Phần 1(NB) Phần 1 giáo trình Hóa sinh học cung cấp cho những người học các kiến thức từ bỏ ...


Học TốtHọcĐại học
Trường Đại học Bách Khoa cựu sv nổi bật

15 tỷ đồng là số tiền đầu tiên được các cựu sinh viên góp vào Quỹ học bổng và lịch trình tín dụng hỗ trợ sinh viên ngôi trường ĐH Bách khoa tp.hcm trong ...


Học TốtHọcĐại học
Luận văn làm chủ vốn chi tiêu xây dựng cơ phiên bản từ giá thành nhà nước

Luận văn: cai quản vốn đầu tư chi tiêu xây dựng cơ bạn dạng từ vốn bên nước tải về luận văn thạc sĩ ngành cơ chế công với đề tài: Thực hiện chế độ ...


Học giỏi Sách Xây ĐựngXâyNhà
Mẹo làm bài xích thi tiếng Anh THPT giang sơn 2021

Kỳ thi giỏi nghiệp THPT tổ quốc tổng hợp kiến thức của 12 năm học đồng thời cũng chính là tiêu chuẩn để tuyển chọn vào các trường đh và cao đẳng. ...

Xem thêm: Các Dạng Vô Định Của Giới Hạn Hàm Số, Các Dạng Vô Định Của Giới Hạn


Mẹo HayMẹoHọc TốtTiếng anh
Quảng Cáo

Có thể chúng ta quan tâm


Giải bất phương trình nâng cấp lớp 103 mon trước. Bởilephatkitty
Các một số loại cây nhân giống bằng cách thức nhân giống như vô tính3 mon trước. Bởimitngan_5
Nghiệm của phương trình 2 cos bình 2x cos 2x 3 = 0 là3 mon trước. Bởile_nho1
Tính cực hiếm hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ theo phương pháp FIFO3 mon trước. BởiDrtanhit
Phương trình cos x = 3 có nghiệm là3 tháng trước. BởiKinhtrong2021

Toplist được quan tiền tâm


#1
Top 30 thiện, ác và điện thoại cảm ứng đọc hiểu nêu như 20225 ngày trước
#2
Top 30 nhược điểm của bộ sách cánh diều môn toán lớp 10 20226 ngày trước
#3
Top 30 trắc nghiệm dược lý đại cương có đáp an 20225 ngày trước
#4
Top 29 lợi mở đầu report thực tập buồng phòng khách sạn 20225 ngày trước
#5
Top 30 truyện tranh nữ cường hoàng phái 20222 ngày trước
#6
Top 30 các bài văn chủng loại biểu cảm về bà mẹ lớp 7 20226 ngày trước
#7
Top 29 thắc mắc thực tế vật dụng lý 7 20225 ngày trước
#8
Top 29 bốt chụp ảnh lấy ngay sinh hoạt aeon mall hđ hà đông 20222 ngày trước
#9
Top 27 bảng tuần hoàn nguyên tố chất hóa học được bố trí theo chiều 20225 ngày trước
Quảng cáo

Xem Nhiều


App coi phim trầm vụn hương thơm phai5 ngày trước. Bởidangnganvt
Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình thang tìm kiếm giao tuyến6 ngày trước. BởiKinh_duong4
Hướng dẫn trò nghịch khám bệnh cho bé6 ngày trước. Bởitran_anhlover
Phim của Kim Tae Hee đóng góp cổ trang2 ngày trước. Bởitranluyencute
Cách có tác dụng gel thoa trơn tận nhà cho nam4 ngày trước. Bởivo_dunghcm
Công ty giải trí lớn nhất Thái Lan5 ngày trước. Bởivoduongcute
Công nhân xưởng bố Son mon 8 năm 1925 không thay thế sửa chữa chiếm hạn4 ngày trước. Bởitran_duongtop
Chuyên de chiến lược phát triển tài chính - buôn bản hội 10 năm2 ngày trước. Bởimitchinhkute
BÀI TẬP về công và hiệu suất lớp 8 violet3 ngày trước. BởiKi_trong1
Top 13 siêu thị 11b huyện Phúc lâu Hà Nội 20226 ngày trước. BởiKidung_2020
Quảng cáo

Chủ đề


Hỏi ĐápMẹo HayLà gìToplistHọc TốtĐịa Điểm HayNghĩa của từCông NghệTop ListBao nhiêuKhỏe ĐẹpXây ĐựngSản phẩm tốtBài TậpNgôn ngữTiếng anhỞ đâuDịch trên saoHướng dẫnSo SánhBài tậpMáy tínhMón NgonBao lâuKhoa HọcVì saoThế nàoSo sánhĐại họcThuốcPhương trìnhNghĩa là gìNgân hàĐánh giá

Token Data


Quảng Cáo

Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng làng mạc hội


Bản quyền © 2021 xây nhà ở Inc.