Hai nhẵn đèn bao gồm số ghi thứu tự là Đ1:120V – 100W; Đ2: 120V – 25W. Mắc tuy vậy song hai đèn điện này vào hiệu điện vắt 120V. Tính cường độ loại điện qua mỗi bóng
Bạn đang xem: Một mạch điện gồm điện trở thuần 10 ôm

Người ta mắc nối tiếp giữa 2 điểm A – B tất cả hiệu điện cố gắng U = 240V một số trong những bóng đèn một số loại 6V – 9W thì chúng sáng bình thường. Nếu có một bóng bị hỏng, người ta nối tắt đoạn mạch có bóng lỗi lại thì công suất tiêu thụ mỗi bóng tăng tuyệt giảm từng nào phần trăm?


Hai trơn đèn có số ghi theo thứ tự là Đ1:120V – 100W; Đ2: 120V – 25W. Mắc nối liền hai bóng bên trên vào hiệu điện nuốm 120V thì tỷ số công suất P1/P2 của nhì đèn là (coi điện trở không vắt đổi)


Hai năng lượng điện trở tương đương nhau, mắc tuy vậy song chúng nó vào hai điểm gồm hiệu điện gắng U thì năng suất tiêu thụ của bọn chúng là 40W. Ví như hai thì năng lượng điện trở này được mắc thông liền và mắc vào hiệu điện vậy U nói trên thì năng suất tiêu thụ của chúng là


Một bếp điện có 2 dây điện trở có mức giá trị theo thứ tự là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ dùng điện trở R1 thì hâm sôi một ấm nước trong thời gian t1=10 phút. Thời gian quan trọng để hâm nóng ấm nước trên lúc chỉ áp dụng điện trở R2 bằng


Một mối cung cấp điện tất cả suất điện hễ 2V thì khi thực hiện một công 10J, lực lạ đã di chuyển một điện lượng qua mối cung cấp là


Có nhị bóng đèn: Đ1 : 120V – 60W; Đ2 = 120V – 45W. Mắc hai đèn điện trên vào hiệu điện thay U = 240V như hình vẽ. Lúc đèn Đ1 và Đ2 sáng sủa bình thường. Tính R1

*


Một bếp điện có 2 dây năng lượng điện trở có giá trị thứu tự là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi nhà bếp chỉ cần sử dụng điện trở R1 thì hâm nóng một ấm nước trong thời hạn t1=10 phút. Thời gian cần thiết để hâm sôi ấm nước trên khi chỉ thực hiện điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi sử dụng hai dây R1 mắc tuy vậy song cùng với R2 thì thời gian đun sôi ấm nước kia là


Người ta có tác dụng nóng 1 kilogam nước thêm 10C bằng cách cho dòng điện 1 A đi sang 1 điện trở 7 Ω. Biết nhiệt độ dung riêng rẽ của nước là 4200 J/kg.K. Thời gian quan trọng là


Một bếp từ có 2 dây điện trở có giá trị lần lượt là R1 = 4W, R2 = 6W. Khi bếp chỉ dùng điện trở R1 thì hâm nóng một ấm nước trong thời gian t1=10 phút. Thời gian quan trọng để đun sôi ấm nước trên lúc chỉ thực hiện điện trở R2 là t2 = 15 phút. Khi sử dụng hai dây R1 mắc tiếp nối với R2 thì thời gian đun sôi nóng nước đó là


Để bóng đèn 120V – 60W sáng thông thường ở mạng điện có hiệu điện nuốm là 220V, fan ta buộc phải mắc nối tiếp với nó một điện trở phụ R có giá trị là


Khi nối hai rất của nguồn với một mạch quanh đó thì công của điện áp nguồn sản ra trong thời hạn 1 phút là 720J. Công suất của nguồn bằng


Có hai điện trở R1 cùng R2 (R1>R2) mắc giữa điểm A và B bao gồm hiệu điện thế U = 12V. Khi R1 ghép thông liền với R2 thì công suất của mạch là 4W; khi R1 ghép tuy nhiên song cùng với R2 thì hiệu suất của mạch là 18W. Quý giá của R1, R2 bằng
Xem thêm: Đề Thi Toán Vào 10 Năm 2007 2008, Đề Thi Tuyển Sinh Vào 10 Tỉnh Thanh Hóa Năm 2007

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam