Thích
Mình cài 2 cái điện thoại thông minh ở trên đây rồi, yên trọng tâm là uy tín chúng ta nha! Còn chẳng hiểu bác ở trên như thế nào. Bác chụp ảnh, tốt copy hình ảnh trên mạng vậy. Sao bác không chụp cả Tem bảo hành, hoặc cái nào đấy để xác minh mặt hàng này là của Minh Lộc???:p:p:p:p
Mình mua điện thoại thông minh ở trên đây rồi, quality tốt cơ mà